U bent hier

Monument gemeente Houten
In uw regio:

Houten

149 rijksmonumenten

Gemeente Houten
030-6392611
https://www.houten.nl/

In uw regio:

Houten

149 rijksmonumenten

Gemeente Houten
030-6392611
https://www.houten.nl/

Houten

Al ver voor onze jaartelling woonden mensen in Houten en omgeving. Onze vroege voorouders hebben veel boven én onder de grond achtergelaten. Op deze erfenis wil en moet Houten zuinig zijn. Opgravingen laten zien dat het gebied al zo'n 4000 jaar geleden bewoond moet zijn geweest. Ook de Romeinen, die hier zaten van net voor het jaar 0 tot zo'n 400 jaar na Chr., hebben sporen achtergelaten. Maar als we het hebben over het culturele erfgoed, gaat het ook om restanten van veel later datum, zoals het oude stationsgebouw, oude boerderijen en kastelen, en grotere (landschappelijke) structuren zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Beleidsnota

Hoe Houten met het culturele erfgoed wil omgaan, is vastgelegd in de beleidsnota "Gekoesterd Erfgoed". In september 2004 werd de nota aangenomen door de gemeenteraad. Het gaat in de nota om het benutten van kansen die het erfgoed biedt, bijvoorbeeld voor het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. Ook wil de gemeente stimuleren dat mensen oog krijgen voor de geschiedenis van hun eigen omgeving. Verschillende voornemens, zoals het plaatsen van monumentenschildjes en het streven naar behoud van archeologische waarden in de grond zijn in de nota verder uitgewerkt. Houten kent 85 rijksmonumenten en op de gemeentelijke monumentenlijst staan 182 adressen. Ook heeft Houten vele archeologische monumenten. Voorbeelden van rijksmonumenten in Houten zijn kasteel Schonauwen, buitenplaats Wickenburgh en fort Honswijk.

Vergunningen

De monumenten in Houten geven de gemeente karakter. De gemeente Houten is trots op deze monumenten en wil deze graag behouden. Daarom heeft u voor het wijzigen van monumenten een bouwvergunning en een monumentenvergunning nodig en worden alle bouwplannen door deskundigen getoetst.

Monumenten subsidie

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument, kunt u voor restauratie of onderhoud van uw monument in aanmerking komen voor subsidie op basis van de "Subsidieverordening Monumenten 2006". In deze verordening staan de voorwaarden vermeld waaraan de aanvraag moet voldoen. Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen ook aanspraak maken op een laagrentende lening uit het Cultuurfonds Monumenten Utrecht. Neem contact op met de afdeling Bouwzaken als u een concrete aanvraag wilt indienen.

Het verleden van Houten bovengronds zichtbaar en beleefbaar maken is de centrale gedachte achter TRAP. TRAP staat voor Toeristisch Recreatief Archeologisch Project. Naast een archeologie-website, maken een boekje, een audiotour, een gratis folder, workshops en een fietsroute deel uit van het project. De fietsroute voert langs 24 markante archeologische en cultuurhistorische locaties in Houten. Het unieke aan de TRAP-route in Houten is dat de geschiedenis die in de grond verborgen ligt, zichtbaar wordt gemaakt met kunstwerken die elk het verhaal verbeelden van de vroegere bewoningsgeschiedenis. Langs de route zijn twaalf kunstwerken geplaatst die geïnspireerd zijn op het verleden. Het boekje 'Houten. Het kasteel, de put en het paard' met daarin de fietsroutebeschrijvingen is voor € 7,50 te koop in de Gemeente InGang, Onderdoor 25. U kunt daar ook de gratis routefolder krijgen.

Contactgegevens

Gemeente Houten
Afdeling Ruimtelijk Beleid
Onderdoor 25

Postbus 30
3990 DA Houten