Houten

Oude Station Houten - Antoine
Oude Station Houten
Credit
Wikimedia Commons - Antoine
147
147
454

Gemeente Houten
Onderdoor 25
3995 DW Houten
Postadres: Postbus 30, 3990 DA Houten
030-6392611
https://www.houten.nl/
gemeentehuis@houten.nl

Al ver voor onze jaartelling woonden mensen in Houten en omgeving. Onze vroege voorouders hebben veel boven én onder de grond achtergelaten. Op deze erfenis wil en moet Houten zuinig zijn. Opgravingen laten zien dat het gebied al zo'n 4000 jaar geleden bewoond moet zijn geweest. Ook de Romeinen, die hier zaten van net voor het jaar 0 tot zo'n 400 jaar na Chr., hebben sporen achtergelaten. Maar als we het hebben over het culturele erfgoed, gaat het ook om restanten van veel later datum, zoals het oude stationsgebouw, oude boerderijen en kastelen, en grotere (landschappelijke) structuren zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Monumenten

De gemeente Houten kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

De Poort 40 Houten Nederland - Antione.01
De Poort 40 Houten Nederland
Wikimedia Commons - Antione.01

Monumentenzorg Houten

De gemeente Houten zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Via Duurzaam Houten kunt u meer te weten komen over de mogelijkheden om te verduurzamen. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

De monumenten in Houten geven de gemeente karakter. De gemeente Houten is trots op deze monumenten en wil deze graag behouden. Daarom heeft u voor het wijzigen van monumenten een bouwvergunning en een monumentenvergunning nodig en worden alle bouwplannen door deskundigen getoetst. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven