Hoeksche Waard

Strijensas Brug en Sluis - Willemjansho
Strijensas Brug en Sluis
Credit
Wikimedia Commons - Willemjansho
169
169
239

Gemeente Hoeksche Waard
W. van Vlietstraat 6
3262 GM Oud-Beijerland

Postadres
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

www.gemeentehw.nl
info@gemeentehw.nl
140186

Hoeksche Waard is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige gemeentes Binnenmaas, Cromstrijen, 's-Gravendeel, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Daarnaast omvat de gemeente ook het eiland Hoeksche Waard ook het eiland Tiengemeten. Het landschap van de Hoeksche Waard is een echt Nederlands polderlandschap met karakteristieke dorpen, monumentale panden en jachthavens en behoort tot één van de twintig Nationale Landschappen van Nederland.

Monumenten

De gemeente Hoeksche Waard kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Bijl 4, Oud-Beijerland - Marion Golsteijn
Bijl 4, Oud-Beijerland
Wikimedia Commons - Marion Golsteijn

Monumentenzorg Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

De gemeente Hoeksche Waard zet zich in voor een een duurzame Hoeksche Waard waar we trots op zijn en dat helemaal klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en blijft. Het regionale energieloket helpt inwoners met tips en advies om te verduurzamen. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten is er een subsidie beschikbaar voor onderhoud en/of restauratie. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten voor het onderhoud met een maximum van €1.500,- per jaar. Het is mogelijk om de subsidie in één keer voor een periode van 3 jaar worden verleend met een maximum van € 4.500,-.

Subsidie bouwhistorisch onderzoek

De gemeente Hoeksche Waard biedt een subsidie aan voor het laten uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek voor eigenaren van zowel rijksmonumenten als van gemeentelijke monumenten. De subsidie bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 1.600,-. Voorwaarde is dat een bouwhistorisch onderzoek een indieningsvereiste is bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning. 

Daarnaast vergoedt de gemeente ook de abonnementskosten bij de Monumentenwacht Zuid-Holland. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Stuurt u dan een bericht aan info@gemeentehw.nl

Subsidie vergroten publieksbereik

De gemeente Hoeksche Waard stelt een éénmalige subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van een project dat wordt gerealiseerd in een rijksmonument of gemeentelijk monument. De subsidie bedraagt 50% van kosten met maximum van €10.000,- per jaar. Het toewijzen van subsidieaanvragen wordt gedaan aan de hand van de door het college vastgestelde beoordelingscriteria. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u meer informatie over monumenten of informatie over de aanvraag van omgevingsvergunningen van monumenten? Stuurt u dan een bericht aan ondersteuningomg@gemeentehw.nl. U kunt ondersteuning ook telefonisch bereiken via 14 0186, 088-6471011 of 088-6471233.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven