U bent hier

Monument gemeente Gouda
In uw regio:

Gouda

355 rijksmonumenten

Gemeente Gouda
Tel. 0182 58 82 11
gemeente@gouda.nl
www.gouda.nl

In uw regio:

Gouda

355 rijksmonumenten

Gemeente Gouda
Tel. 0182 58 82 11
gemeente@gouda.nl
www.gouda.nl

Gouda

Gouda is rijk aan topmonumenten zoals de Sint Jan met de Goudse glazen, de Markt met de Waag en het Stadhuis. De Goudse binnenstad heeft een structuur (straten, waterwegen, verkaveling, bebouwing) die in de middeleeuwen ontstaan is. Deze karakteristieke structuur is door middel van de aanwijzing als ‘Beschermd Stadsgezicht’ beschermd. Het betreft de gehele binnenstad inclusief de singelbebouwing daaromheen.

Gouda trekt jaarlijks ongeveer één miljoen toeristen. Deze toestroom is te danken aan belangstelling voor het verleden. Aan het gotische stadhuis op het midden van de Markt. Aan de zeventiende-eeuwse Waag. Aan de langste kruiskerk van Nederland, de Sint-Jan met zijn beroemde, door de gebroeders Crabeth gebrandschilderde ramen. En aan de vele oude monumenten langs pittoreske grachten en straten. 's Zomers is er op donderdagmorgen op de Markt een toeristische kaas- en ambachtenmarkt. En ieder jaar opnieuw vinden op het centrale stadsplein tal van evenementen plaats: jeu de boules-wedstrijden,een pottenbakkersfestival en Gouda bij Kaarslicht, om er enkele te noemen.

Bescherming Cultureel Erfgoed

Om het cultureel erfgoed van Gouda goed te kunnen beschermen is in 2004 de Nota Cultuurhistorie vastgesteld en is er ook gewerkt aan de Stedenbouwkundige visie voor de binnenstad en haar randen. Deze notities vormen het beleidskader voor de binnenstad en daarbuiten, maar de gemeente Gouda wil daarnaast ook concreet werken aan het aantrekkelijk maken van het zuidelijke deel van de binnenstad. Juist daar ligt immers de geschiedenis letterlijk voor het oprapen en die kwaliteit kun je inzetten voor verbetering van het leefklimaat en het trekken van toeristen. Omdat veel van die elementen niet altijd even goed herkenbaar zijn, is het projectprogramma Cultureel en Havenkwartier opgestart.
 
Versterking van de economische en maatschappelijke functie van het stadscentrum met behulp van het cultuurhistorisch erfgoed is het hoofddoel van dit project. Om dat doel te bereiken is vergroting van het draagvlak bij bewoners en gebruikers van de stad nodig. Dat draagvlak wordt vooral bereikt wanneer cultuurhistorie duidelijk zichtbaar en toegankelijk is. Dit is mogelijk met behulp van een beeldkwaliteitsplan, restauratie van monumenten, openstellingen en verbetering van de informatievoorziening. Inmiddels is al aan een aantal deelprojecten begonnen. Zo is bijvoorbeeld dit jaar het project Historische route Veerstal aan de zuidzijde van de binnenstad afgerond. Daarnaast is de restauratie van het rijksmonument de Jeruzalemkapel in volle gang.

Contactgegevens

Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda