Gouda

Gouda
Gouda
Credit
Vincent van den Hoven
354
354
838

Gemeente Gouda
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG GOUDA

Postbus 1086
2800 BB GOUDA
Tel. 14 0182
gemeente@gouda.nl
www.gouda.nl

Gouda is rijk aan topmonumenten zoals de Sint Jan met de Goudse glazen, de Markt met de Waag en het Stadhuis. De Goudse binnenstad heeft een structuur (straten, waterwegen, verkaveling, bebouwing) die in de middeleeuwen ontstaan is. Deze karakteristieke structuur is door middel van de aanwijzing als ‘Beschermd Stadsgezicht’ beschermd. Het betreft de gehele binnenstad inclusief de singelbebouwing daaromheen.

Monumentenkaart Gouda

Naast rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten heeft Gouda ook een beschermd stadsgezicht. Gouda heeft een digitale cultuurhistorische basiskaart. Op deze kaart staat al het Goudse erfgoed en kunt u het ontstaan en de ontwikkeling van Gouda bekijken.

Sint Anthoniestraat 17 in Gouda - Agaath
Sint Anthoniestraat 17 in Gouda
Wikimedia Commons - Agaath

Monumentenzorg Gouda

Gouda is trots op haar erfgoed en vindt het belangrijk dat dit erfgoed in stand blijft en wordt onderhouden. De gemeente heeft een rijk verleden en er is nog veel erfgoed. Om het erfgoed te beschermen heeft de gemeente beleid opgesteld, hierin is vastgelegd hoe de gemeente Gouda het cultureel erfgoed borgt en welke prioriteiten zij daarbij stelt. Uitgangspunten van dit beleid zijn onder meer: de samenhang centraal stellen en het verhaal van de stad beschrijven.

Erfgoedvisie Werken met Erfgoed

Monumentenschildje Gouda

Als de gemeente een gemeentelijk monument aanwijst, krijgt u een gratis monumentenschildje. Als u een nieuw monumentschildje wilt bestellen dan zijn hier kosten aan verbonden. Wilt u een monumentenschildje bestellen?

Monumentenschildje Gouda
Monumentenschildje Gouda
Gevels Gouda
Gouda
Restauratiefonds
Afbeelding
Toolbox

Gemeentelijk monument

Bezit u een gemeentelijk monument? En geeft u de komende jaren geld uit aan het onderhoud? Mogelijk komt u in aanmerking voor de subsidie van een onderhoudsplan voor het gemeentelijk monument. U kunt hierover informatie vragen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Voor aanvullende financiering voor de instandhouding van uw gemeentelijke monument kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de cultuurfonds-hypotheek van het Restauratiefonds. 

Afbeelding
Opvallen

Erfgoed en Duurzaamheid

De gemeente Gouda vindt het belangrijk dat ook monumenten duurzaam worden. Bijvoorbeeld door energie te besparen of energie op te wekken. Daarom zijn de regels voor een vergunning om een monument duurzaam te maken, soepeler gemaakt. Hierdoor wordt het makkelijker om uw monument te verduurzamen. Wilt u weten hoe u uw monument kan verduurzamen?

Duurzaam Gouds Erfgoed

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand.

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

De Omgevingsdienst Midden-Holland adviseert de gemeenten Gouda, Bodegraven- Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen over hun monumentenbeleid en houdt, onder andere, toezicht op bouwactiviteiten tijdens restauraties. Wilt u uw monument verbouwen of restaureren? Dan adviseren wij u om gebruik te maken van deze restauratieladder.

Gouda 1649 Blaeu

Geschiedenis Gouda

Gouda ontstond op de plak war de rivier de Gouwe samenstroomde met de Hollandse IJssel. Dankzij de binnenvaart over deze rivieren groeide Gouda in de middeleeuwen uit tot een belangrijke stad. In 1272 kreeg de stad stadsrechten en aan het eind van de middeleeuwen was Gouda uitgegroeid tot de vijfde stad van Holland. Gouda werd vooral beroemd vanwege de Goudse kaasmarkt. De stad stond echter bekend om de fabricage van kaarsen, pijnen, Gouds plateel aardewerk, stroopwafels en de jaarlijkse kaarsjesavond. 

Meer monumenteninformatie

Rijksmonumenten in de gemeente Gouda

Naar boven