Gouda

Gouda
354
354
838

Gemeente Gouda
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG GOUDA

Postbus 1086
2800 BB GOUDA
Tel. 14 0182
gemeente@gouda.nl
www.gouda.nl

Gouda is rijk aan topmonumenten zoals de Sint Jan met de Goudse glazen, de Markt met de Waag en het Stadhuis. De Goudse binnenstad heeft een structuur (straten, waterwegen, verkaveling, bebouwing) die in de middeleeuwen ontstaan is. Deze karakteristieke structuur is door middel van de aanwijzing als ‘Beschermd Stadsgezicht’ beschermd. Het betreft de gehele binnenstad inclusief de singelbebouwing daaromheen.

Erfgoedvisie Gouda

Gouda is trots op haar erfgoed. De gemeente heeft een rijk verleden en er is nog veel erfgoed. Zij vinden het belangrijk dat dit erfgoed in stand blijft en wordt onderhouden. 

In de Erfgoedvisie (2013) is vastgelegd hoe de gemeente Gouda het cultureel erfgoed borgt en welke prioriteiten zij daarbij stelt. De gemeente geeft hiermee in overleg met ‘de stad’ richting aan een concrete uitwerking hiervan. De Erfgoedvisie is dus de basis over wat de gemeente wel en niet beschermt en hoe dit in stand wordt gehouden, ook in tijden van schaarste of bezuinigingen. Uitgangspunten van de Erfgoedvisie zijn onder meer: de samenhang centraal stellen en het verhaal van de stad beschrijven.

Meer informatie over Erfgoed in het algemeen en Monumenten in het bijzonder leest u op de website van de gemeente Gouda. Hier vindt u ook het gemeentelijk erfgoedregister, een overzicht van alle gemeentelijke monumenten in Gouda.

Naar boven