Gouda

Gouda
Gouda
Credit
Vincent van den Hoven
354
354
1204

Gemeente Gouda
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG GOUDA

Postbus 1086
2800 BB GOUDA
Tel. 14 0182
gemeente@gouda.nl
www.gouda.nl

Gouda is rijk aan topmonumenten zoals de Sint Jan met de Goudse glazen, de Markt met de Waag en het Stadhuis. De Goudse binnenstad heeft een structuur (straten, waterwegen, verkaveling, bebouwing) die in de middeleeuwen ontstaan is. Deze karakteristieke structuur is door middel van de aanwijzing als ‘Beschermd Stadsgezicht’ beschermd. Het betreft de gehele binnenstad inclusief de singelbebouwing daaromheen.

Monumentenkaart Gouda

Naast rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten heeft Gouda ook een beschermd stadsgezicht. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Sint Anthoniestraat 17 in Gouda - Agaath
Sint Anthoniestraat 17 in Gouda
Wikimedia Commons - Agaath
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gouda kent 1 Rijksbeschermd Stadsgezicht. De stad Gouda is tot ontwikkeling gekomen in een veenontginning uit de twaalfde eeuw, nabij de uitmonding van de veenstroom de Gouwe in de Hollandsche IJssel. Door de ligging in een veengebied wordt Gouda een waterstad bij uitstek. Het deels nog aanwezige grachtenpatroon is, met name ten oosten van de Gouwe en de Haven, duidelijk geënt op de pre-stedelijke verkaveling.

Monumentenzorg Gouda

Gouda is trots op haar erfgoed en vindt het belangrijk dat dit erfgoed in stand blijft en wordt onderhouden. De gemeente heeft een rijk verleden en er is nog veel erfgoed. Om het erfgoed te beschermen heeft de gemeente beleid opgesteld, hierin is vastgelegd hoe de gemeente Gouda het cultureel erfgoed borgt en welke prioriteiten zij daarbij stelt. Uitgangspunten van dit beleid zijn onder meer: de samenhang centraal stellen en het verhaal van de stad beschrijven.

Erfgoedvisie Werken met Erfgoed

Monumentenschildje Gouda

Als de gemeente een gemeentelijk monument aanwijst, krijgt u een gratis monumentenschildje. Als u een nieuw monumentschildje wilt bestellen dan zijn hier kosten aan verbonden. Wilt u een monumentenschildje bestellen?

Monumentenschildje Gouda
Monumentenschildje Gouda
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. De gemeente Gouda vindt het belangrijk dat ook monumenten duurzaam worden. Voor meer informatie over de mogelijkheden in de gemeente Gouda kunt u terecht op de website van de gemeente. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Funderingsloket Groene Hart

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden, Oudewater, Bodegraven-Reeuwijk en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek hebben zich verenigd in het Funderingsloket Groene Hart. Als inwoner kunt u hier meldingen maken van funderingsschade aan uw huis of informatie opvragen. Een funderingsspecialist zal uw melding en vragen op afstand beantwoorden.

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

Bezit u een gemeentelijk monument? En geeft u de komende jaren geld uit aan het onderhoud? Mogelijk komt u in aanmerking voor de subsidie van een onderhoudsplan voor het gemeentelijk monument. U kunt hierover informatie vragen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. 

Duurzaam Gouds Erfgoed

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

De Omgevingsdienst Midden-Holland adviseert de gemeenten Gouda, Bodegraven- Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen over hun monumentenbeleid en houdt, onder andere, toezicht op bouwactiviteiten tijdens restauraties. Wilt u uw monument verbouwen of restaureren? Dan adviseren wij u om gebruik te maken van deze restauratieladder.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Gouda 1649 Blaeu

Geschiedenis Gouda

Gouda ontstond op de plek war de rivier de Gouwe samenstroomde met de Hollandse IJssel. Dankzij de binnenvaart over deze rivieren groeide Gouda in de middeleeuwen uit tot een belangrijke stad. In 1272 kreeg de stad stadsrechten en aan het eind van de middeleeuwen was Gouda uitgegroeid tot de vijfde stad van Holland. Gouda werd vooral beroemd vanwege de Goudse kaasmarkt. De stad stond echter bekend om de fabricage van kaarsen, Gouds plateel aardewerk, stroopwafels en de jaarlijkse kaarsjesavond. 

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Gouda kunt u ook terecht bij:

Monumenten in de gemeente Gouda

Naar boven