Gorinchem

Dalempoort - Johan Bakker
Dalempoort
Credit
Wikimedia Commons - Johan Bakker
216
216

Gemeente Gorinchem 
Stadhuisplein 1
4205 AZ, Gorinchem
Postbus 108
4200 AC, Gorinchem
140183

Gorinchem is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Gorinchem ligt aan de rivieren de Linge en de Boven-Merwede, met aan de overkant Sleeuwijk en Woudrichem. In het centrum van Gorinchem ligt de goed bewaarde vestingstad.

Monumenten in Gorinchem

De rijke geschiedenis van Gorinchem is nog steeds af te lezen aan de vele monumenten, pakhuizen en herenhuizen. De stad kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. De vesting zelf is onderdeel van de Hollandse Waterlinie en daarmee UNESCO Werelderfgoed. 

Appeldijk 9 te Gorinchem
Appeldijk 9 te Gorinchem
Wikimedia Commons - JHGS
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gorinchem kent 1 beschermd gezicht: Rijksbeschermd stadsgezicht Gorinchem. De voormalige vestingstad Gorinchem is gelegen in de uiterste zuidoosthoek van de provincie Zuid-Holland aan de monding van de Linge, die de stad in tweeën deelt, in de Merwede. De stad ontstond in het midden van de 12de eeuw op dit strategische punt nabij de samenvloeiing van Maas en Waal. Gedurende de 13de en 14de eeuw ontwikkelde de stad zich tot een belangrijke markt- en handelsnederzetting. 

Monumentenzorg Gorinchem

De gemeente Gorinchem zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. In 2018 wees de gemeente meer dan 200 gemeentelijke monumenten aan waaronder woningen, pakhuizen, scholen, kerken en industrieel erfgoed. Het merendeel daarvan ligt in de binnenstad. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Gorinchem zet zich in voor een duurzame samenleving. Duurzaam betekent dat we zuinig moeten zijn op de aarde en dus op onze leefomgeving. Het Regionaal Energieloket van de gemeente Gorinchem helpt huiseigenaren om te verduurzamen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een wijziging van een monument is meestal een omgevingsvergunning vereist. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u legeskosten betalen. Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning staat in de Legesverordening van de gemeente Gorinchem.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Blaeu 1652 Gorkum
Historische kaart van Gorinchem ca. 1652 uit "Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Gorinchem

Gorinchem is een vestingstad die ontstond nabij de monding van de rivier de Linge in de rivier de Merwede. Aan het eind van de 13e eeuw werden rond de nederzetting wallen opgeworpen die versterkt waren met palissaden. Halverwege de 14e eeuw werden de wallen verder versterkt met stenen muren waar 7 poorten in zaten en 23 torens waardoor een echte stadswal ontstond. In 1382 krijgt Gorinchem stadsrechten en in 1417 werd de stad door de graven van Holland ingelijfd. Hierdoor bloeide de handel op en groeide Gorinchem uit tot de achtste stad van Holland. 

Na een bloeiperiode in de Gouden Eeuw kwam in de 18e eeuw de teruggang. Vanaf 1815 ging de vesting Gorinchem deel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De vestingwerken van de stad zijn tot in de 20e eeuw in gebruik gebleven of aan de eisen van de tijd aangepast.

Bastion La Caponniere aan de Kanselpoortstraat te Gorinchem
Bastion La Caponniere aan de Kanselpoortstraat te Gorinchem
Wikimedia Commons - Michiel1972

Meer monumenten informatie

Monumenten in de gemeente Gorinchem

Naar boven