Gorinchem

Dalempoort - Johan Bakker
Dalempoort
Credit
Wikimedia Commons - Johan Bakker
216
216

Gemeente Gorinchem 
Stadhuisplein 1
4205 AZ, Gorinchem
Postbus 108
4200 AC, Gorinchem
140183

Gorinchem is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Gorinchem ligt aan de rivieren de Linge en de Boven-Merwede, met aan de overkant Sleeuwijk en Woudrichem. In het centrum van Gorinchem ligt de goed bewaarde vestingstad.

Monumenten in Gorinchem

De rijke geschiedenis van Gorinchem is nog steeds af te lezen aan de vele monumenten, pakhuizen en herenhuizen. De stad kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. De vesting zelf is onderdeel van de Hollandse Waterlinie en daarmee UNESCO Werelderfgoed. 

Appeldijk 9 te Gorinchem
Appeldijk 9 te Gorinchem
Wikimedia Commons - JHGS

Monumentenzorg Gorinchem

De gemeente Gorinchem zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. In 2018 wees de gemeente meer dan 200 gemeentelijke monumenten aan waaronder woningen, pakhuizen, scholen, kerken en industrieel erfgoed. Het merendeel daarvan ligt in de binnenstad. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Gorinchem zet zich in voor een duurzame samenleving. Duurzaam betekent dat we zuinig moeten zijn op de aarde en dus op onze leefomgeving. Het Regionaal Energieloket van de gemeente Gorinchem helpt huiseigenaren om te verduurzamen. Ook voor monumenten zijn hiervoor mogelijkheden. Wilt u ook verduurzamen? 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een wijziging van een monument is meestal een omgevingsvergunning vereist. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u legeskosten betalen. Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning staat in de Legesverordening van de gemeente Gorinchem. Heeft u verbouwplannen?

Blaeu 1652 Gorkum
Historische kaart van Gorinchem ca. 1652 uit "Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Gorinchem

Gorinchem is een vestingstad die ontstond nabij de monding van de rivier de Linge in de rivier de Merwede. Aan het eind van de 13e eeuw werden rond de nederzetting wallen opgeworpen die versterkt waren met palissaden. Halverwege de 14e eeuw werden de wallen verder versterkt met stenen muren waar 7 poorten in zaten en 23 torens waardoor een echte stadswal ontstond. In 1382 krijgt Gorinchem stadsrechten en in 1417 werd de stad door de graven van Holland ingelijfd. Hierdoor bloeide de handel op en groeide Gorinchem uit tot de achtste stad van Holland. 

Na een bloeiperiode in de Gouden Eeuw kwam in de 18e eeuw de teruggang. Vanaf 1815 ging de vesting Gorinchem deel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De vestingwerken van de stad zijn tot in de 20e eeuw in gebruik gebleven of aan de eisen van de tijd aangepast.

Bastion La Caponniere aan de Kanselpoortstraat te Gorinchem
Bastion La Caponniere aan de Kanselpoortstraat te Gorinchem
Wikimedia Commons - Michiel1972

Meer monumenten informatie

Rijksmonumenten in de gemeente Gorinchem

Naar boven