Goirle

Grafheuvels op de Regte Heide - EilanderHenk
Grafheuvels op de Regte Heide
Credit
Wikimedia Commons - EilanderHenk
42
42

Gemeente Goirle
Oranjeplein 1
5051 LT Goirle

Postbus
Postbus 17
5050 AA Goirle

www.goirle.nl
info@goirle.nl
013 - 5310610

Goirle is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, gelegen direct ten zuiden van Tilburg. De hoofdplaats is het gelijknamige Goirle. De omgeving van Goirle is rijk aan natuurschoon (Regte Heide, Landgoed het Riels Hoefke, Het Ooievaarsnest, Gorp en Roovert, Landgoed Nieuwkerk en Het Riels Laag). De naam Goirle komt van het woord goor, wat drassig betekent en van het woord lo, wat moeras of bos betekent.

Monumenten

De gemeente Goirle kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Voorkant voormalige looierij. Gelegen in de Dorpsstraat te Riel - AFiermans
Voorkant voormalige looierij. Gelegen in de Dorpsstraat te Riel
Wikimedia Commons - AFiermans

Monumentenzorg Goirle

De gemeente Goirle zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidie restauratie

De gemeente Goirle stelt een bijdrage beschikbaar voor de subsidiabele restauratiekosten van gemeentelijke monumenten. De bijdrage in de subsidiabele kosten bedraagt ten hoogste 40%. Aanvragen voor deze subsidie dienen jaarlijks voor 1 april te worden ingediend.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Rijksmonumenten in de gemeente Goirle

Naar boven