Goirle

Grafheuvels op de Regte Heide - EilanderHenk
Grafheuvels op de Regte Heide
Credit
Wikimedia Commons - EilanderHenk
42
42
37

Gemeente Goirle
Oranjeplein 1
5051 LT Goirle

Postbus
Postbus 17
5050 AA Goirle

www.goirle.nl
info@goirle.nl
013 - 5310610

Goirle is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, gelegen direct ten zuiden van Tilburg. De hoofdplaats is het gelijknamige Goirle. De omgeving van Goirle is rijk aan natuurschoon (Regte Heide, Landgoed het Riels Hoefke, Het Ooievaarsnest, Gorp en Roovert, Landgoed Nieuwkerk en Het Riels Laag). De naam Goirle komt van het woord goor, wat drassig betekent en van het woord lo, wat moeras of bos betekent.

Monumenten

De gemeente Goirle kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Voorkant voormalige looierij. Gelegen in de Dorpsstraat te Riel - AFiermans
Voorkant voormalige looierij. Gelegen in de Dorpsstraat te Riel
Wikimedia Commons - AFiermans

Monumentenzorg Goirle

De gemeente Goirle zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie restauratie

De gemeente Goirle stelt een bijdrage beschikbaar voor de subsidiabele restauratiekosten van gemeentelijke monumenten. De bijdrage in de subsidiabele kosten bedraagt ten hoogste 40%. Aanvragen voor deze subsidie dienen jaarlijks voor 1 april te worden ingediend.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven