Goes

Haven Goes
Haven Goes
Credit
Restauratiefonds
242
242
6

Gemeente Goes
M. A. de Ruijterlaan 2
4461 GE  GOES
stadskantoor@goes.nl
www.goes.nl

De gemeente Goes is gelegen op een strategische plek op het Zuid-Bevelandse schiereiland. De ruimtelijke vormgeving van de binnenstad van Goes wordt al bepaald in de 14de en de 15de eeuw. Rond de historische haven staan veel monumenten. De gemeente bestaat uit de woonkernen Goes, 's-Heer Arendskerke (gedeeltelijk), 's-Heer Hendrikskinderen, Kattendijke, Kloetinge en Wolphaartsdijk.

Monumentenlijst

Goes kent als derde monumentenstad van Zeeland diverse rijksmonumenten. Daarbij kent de stad een beschermd stadsgezicht. In de dorpen van de gemeente Goes zijn diverse gemeentelijk monumenten te vinden, in de stad Goes zijn dit: 

  • Albert Joachimikade 16-1 (werfhuisje)
  • Het Sas (oude sluis)
  • Kloetingseweg 49
  • Nazareth 61a
  • Bij Vermetstraat 22 (travalje)
Grote of Maria Magdalenakerk te Goes
Grote of Maria Magdalenakerk te Goes
Restauratiefonds

Monumentenzorg Goes

De gemeente Goes zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie? 

Historische huizennamen

Monumentale panden in de binnenstad hadden vroeger vaak een naam in plaats van een huisnummer. De gemeente Goes heeft deze namen in kaart gebracht.

Goes_Vlasmarkt_1 - Lymantria
Goes, Vlasmarkt 1
Wikimedia Commons - Lymantria
Afbeelding
Opvallen

Monumentenpaspoort

Het duurzaam monumentenpaspoort is door Erfgoed Zeeland ontwikkeld in het kader van het project Duurzame Monumenten Zeeland. Het paspoort maakt duidelijk waar de besparingskansen liggen, of er een vergunning nodig is en welke mogelijkheden er zijn om de verschillende maatregelen te financieren. In het paspoort is verder meer informatie te vinden over het pand, het energieverbruik en de technische aspecten. Ter verduidelijking van de huidige thermische situatie bevat de rapportage ook warmtescans en foto's van de binnen- en buitenschil van uw woonhuismonument.

Afbeelding
Toolbox

Subsidie voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden

De gemeente Goes stelt een subsidie beschikbaar voor de restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch waardevolle objecten. Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de kosten verbonden aan de uitvoering van de subsidiabel geachte restauratie- en/of onderhoudswerkzaamheden. In sommige gevallen kan ook subsidie worden aangevraagd voor het lidmaatschap van de Monumentenwacht. Indien de aanvrager de voorzieningen in zelfwerkzaamheid verricht, kunnen alleen de materiaalkosten als subsidiabel worden opgevoerd. De minimale kosten voor restauratie of onderhoud dienen € 10.000 te bedragen.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de gemeente of bekijk de subsidieverordening cultureel erfgoed Goes.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Wij adviseren om in een vroeg stadium contact op te nemen met de afdeling monumenten of erfgoed binnen uw gemeente. Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Goes 1649 Blaeu
Historische kaart van Goes ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Goes

Ooit kwamen bijna alle wegen op Zuid-Beveland door Goes. Een oud gezegde luidt: “Geef me ’n dubbeltje en ik ga naar Goes”. Daarmee werd bedoeld dat alles in Goes van alles te koop was; en dat is nog steeds zo. Van oudsher was Goes namelijk een marktstad en had daardoor een belangrijke regiofunctie voor de omringende dorpen. De welvaart van de stad was gebaseerd op lakennijverheid en de winning van zout uit veen. De stad heeft ook internationale bekendheid en de schippers uit Goes laten zich in havens door heel West-Europa zien.

Slot Oostende

Slot Oostende is een bijzonder onderdeel van de Goese geschiedenis. Het kasteel stamt in zijn eerste vorm uit de twaalfde eeuw en in de loop der eeuwen waren er steeds weer periodes van hernieuwde belangstelling voor het slot en zijn illustere bewoners en bezoekers. Van het oude slot zijn in ieder geval nog over een ruimte met gewelven en op twee verdiepingen een zaal. Samen vormen ze de toren. De toren is vanaf de straat zichtbaar, maar moeilijk herkenbaar als toren. De ruimte met gewelven en de toren dateren van rond 1300. 

slot oostende 1695 Hildernisse
Slot Oostende 1695 Hildernisse

Meer monumenteninformatie

Naar boven