U bent hier

Monument gemeente Goes
In uw regio:

Goes

243 rijksmonumenten
In uw regio:

Goes

243 rijksmonumenten

Goes

Ooit kwamen bijna alle wegen op Zuid-Beveland door Goes. “Geef me ’n dubbeltje en ik ga naar Goes”, is een nostalgische slogan die aangeeft dat in Goes van alles te koop was. En dat is nog steeds zo. Tegenwoordig gaat de rijksweg A58 langs Goes. Wie vergeet af te slaan, mist de verscheidenheid van de derde monumentenstad van Zeeland met een beschermd stadsgezicht. Dan blijft het bij een vluchtige blik op een modern bedrijventerrein, de televisietoren, het silhouet van een bijzondere watertoren en de contouren van enkele kerken, waaronder de Grote of Maria Magdalenakerk.

In 2005 vierde Goes dat de stad dan 600 jaar stadsrechten heeft, maar de nederzetting is al veel ouder. Al in de tiende eeuw stichten schaapherders aan de westoever van de kreek de Korte Gos een nederzetting. Ook de dorpen van Goes - zoals Kloetinge, één van de mooiste dorpen van Zeeland, met een beschermd dorpsgezicht – herbergen vele prachtige monumenten. Goes nodigt u dan ook van harte uit voor een monumentenwandeling, die u langs de markten, de kaden en de belangrijkste monumenten voert die in dit katern belicht worden.
 
In 1962 kiest Goes ervoor om de helft van het monumentale vermogen onder te brengen in de Stichting Maatschappelijke Belangen (SMB). Aanvankelijk houdt deze zich alleen bezig met het beheren en exploiteren van landerijen en een beperkt aantal seniorenwoningen. In 1975 ontstaat binnen het bestuur van de SMB de drang om het vrijkomende kapitaal aan te wenden ten gunste van de Goese samenleving door te kiezen voor het behoud van het gemeentelijk cultureel erfgoed.
 
In overleg met de gemeente Goes en de Stichting Stadsherstel komt er een beleid op gang gericht op het aankopen van historische waardevolle woonhuispanden met het doel deze te restaureren en vervolgens te verhuren. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat een zo’n breed mogelijke laag van de bevolking in de gelegenheid moet zijn om in een monumentenpand te wonen.
 
Als de Stichting Monumenten Goes (SMG) wordt opgericht, is dit om alle monumentenactiviteiten in één organisatie te concentreren. Ook de panden in de St. Jacobstraat worden bij de SMG ondergebracht. In de negentiger jaren ’90 krijgt de SMG de status van toegelaten instelling in de zin van de Woningwet. De SMG is een van de weinige stichtingen die zowel een toegelaten monumentenstichting is voor het ministerie van Cultuur en een toegelaten stichting voor het ministerie van VROM.

Wensen

De Stichting Monumenten Goes heeft 90 panden in zijn bezit, waarin 208 woningen zijn gerealiseerd. Verder bezit zij nog drie zakelijke ruimtes. Het werkapparaat is klein en het bestuur is zeer actief betrokken bij de restauratie en beheer van de monumentale panden. Een grote wens blijft het in bezit krijgen, het restaureren en beheren van het Oude Manhuis in de Zusterstraat te Goes.
 
Dit pand uit 1655 is in een Oud-Hollandse-architectuur gebouwd. In 1962 droeg het toenmalige Burgerlijk Armbestuur het pand over aan de gemeente Goes. Omdat het gebouw op korte termijn leeg komt, wil de gemeente het verkopen. Wat zou er nu mooier zijn dan dat de SMG als erfgenamen van de regenten van het manhuis het pand weer in bezit krijgt?

Historische namen terugbrengen

Voor het weer aanbrengen van de historische naam op een pand is een subsidieverordening ingesteld. Deze geldt niet wanneer een huis geheel of gedeeltelijk opnieuw is opgebouwd. De subsidie bedraagt € 200,- bij 'penseeltechniek' en € 110,- bij plakletters. Voor meer informatie kijkt u op de website van de gemeente Goes.

Contactgegevens

Gemeente Goes
M. A. de Ruijterlaan 2
4461 GE  Goes