Goes

Haven Goes
Haven Goes
Credit
Restauratiefonds
242
242
6

Gemeente Goes
M. A. de Ruijterlaan 2
4461 GE  GOES
stadskantoor@goes.nl
www.goes.nl

De gemeente Goes is gelegen op een strategische plek op het Zuid-Bevelandse schiereiland. De ruimtelijke vormgeving van de binnenstad van Goes wordt al bepaald in de 14de en de 15de eeuw. Rond de historische haven staan veel monumenten. De gemeente bestaat uit de woonkernen Goes, 's-Heer Arendskerke (gedeeltelijk), 's-Heer Hendrikskinderen, Kattendijke, Kloetinge en Wolphaartsdijk.

Monumentenlijst

Goes kent diverse rijksmonumenten, gemeentelijk monumenten en beschermde gezichten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Grote of Maria Magdalenakerk te Goes
Grote of Maria Magdalenakerk te Goes
Restauratiefonds
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Goes kent 3 beschermde gezichten:

  • Rijksbeschermd gezicht Goes: In 1982 werd het beschermd stadsgezicht Goes aangewezen. Het omvat de oude stadskern en heeft betrekking op het gebied binnen de singels.

  • Rijksbeschermd stadsgezicht Goes - Oostsingel: dit betreft de bebouwing van de Oostsingel uit de periode van circa 1850-1940. In vergelijking met de meeste overige singelbebouwing van Goes waar naoorlogse ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, zijn hier de oorspronkelijke structuur en bebouwing nog in grote mate aanwezig.

  • Rijksbeschermd dorpsgezicht Kloetinge: Kloetinge is één van de best bewaarde voorbeelden van een typisch Zuid-Bevelands dorp. 

Monumentenzorg Goes

De gemeente Goes zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Duurzaam Bouwloket Goes helpt inwoners met duurzaamheidstips en -advies.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden

De gemeente Goes stelt een subsidie beschikbaar voor de restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch waardevolle objecten. Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de kosten verbonden aan de uitvoering van de subsidiabel geachte restauratie- en/of onderhoudswerkzaamheden. In sommige gevallen kan ook subsidie worden aangevraagd voor het lidmaatschap van de Monumentenwacht. Indien de aanvrager de voorzieningen in zelfwerkzaamheid verricht, kunnen alleen de materiaalkosten als subsidiabel worden opgevoerd. De minimale kosten voor restauratie of onderhoud dienen € 10.000 te bedragen.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de gemeente of bekijk de subsidieverordening cultureel erfgoed Goes.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Wij adviseren om in een vroeg stadium contact op te nemen met de afdeling monumenten of erfgoed binnen uw gemeente.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Goes 1649 Blaeu
Historische kaart van Goes ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Goes

Ooit kwamen bijna alle wegen op Zuid-Beveland door Goes. Een oud gezegde luidt: “Geef me ’n dubbeltje en ik ga naar Goes”. Daarmee werd bedoeld dat alles in Goes van alles te koop was; en dat is nog steeds zo. Van oudsher was Goes namelijk een marktstad en had daardoor een belangrijke regiofunctie voor de omringende dorpen. De welvaart van de stad was gebaseerd op lakennijverheid en de winning van zout uit veen. De stad heeft ook internationale bekendheid en de schippers uit Goes laten zich in havens door heel West-Europa zien.

Slot Oostende

Slot Oostende is een bijzonder onderdeel van de Goese geschiedenis. Het kasteel stamt in zijn eerste vorm uit de twaalfde eeuw en in de loop der eeuwen waren er steeds weer periodes van hernieuwde belangstelling voor het slot en zijn illustere bewoners en bezoekers. Van het oude slot zijn in ieder geval nog over een ruimte met gewelven en op twee verdiepingen een zaal. Samen vormen ze de toren. De toren is vanaf de straat zichtbaar, maar moeilijk herkenbaar als toren. De ruimte met gewelven en de toren dateren van rond 1300. 

slot oostende 1695 Hildernisse
Slot Oostende 1695 Hildernisse

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Goes kunt u ook terecht bij:

Naar boven