Goeree-Overflakkee

Zicht op een deel van de Voorstraat in Middelharnis - Michiel1972
Zicht op een deel van de Voorstraat in Middelharnis
Credit
Wikimedia Commons - Michiel1972
352
352

Gemeente Goeree-Overflakkee
Bezoekadres: Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis
Postadres: Postbus 1, 3240 AA Middelharnis
www.goeree-overflakkee.nl
140187
info@goeree-overflakkee.nl

Goeree-Overflakkee is een eiland en gemeente in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Goeree-Overflakkee wordt omsloten door de Noordzee, het Haringvliet, het Volkerak-randmeer, de Krammer en het Grevelingenmeer. De grootste woonkern is het met elkaar vergroeide Middelharnis-Sommelsdijk, daarna volgen Ouddorp, Dirksland en Oude Tonge.

Monumenten

De gemeente Goeree-Overflakkee kent diverse rijksmonumenten en panden die in beschermde dorpsgezichten zijn gelegen. 

Goedereede - Markt 11 - Michiel 1972
Goedereede - Markt 11
Wikimedia Commons - Michiel1972
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

De gemeente Goeree-Overflakkee kent 2 beschermde gezichten: 

 

Monumentenzorg Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

De gemeente Goeree-Overflakkee wil meewerken aan een toekomstbestendig dorp, een dorp dat ook voor de volgende generaties gezond, leefbaar en aantrekkelijk is. De gemeente heeft beleidsregels opgesteld voor het plaatsen van zonnepanelen op panden in beschermd dorps- of stadsgezicht en monumenten.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Een monument is een beschermd object. Hieraan mogen niet zomaar (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Voor bouwwerkzaamheden aan monumenten is vaak een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Doe eerst een vergunningencheck. U weet dan of u voor uw (ver)bouwplan een vergunning moet aanvragen. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven