Geertruidenberg

Kerkplein Raamsdonk
Kerkplein Raamsdonk
Credit
Gemeente Geertruidenberg
121
121
62

Gemeente Geertruidenberg
Vrijheidstraat 2
4941 DX Raamsdonksveer

Postbus
Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer

www.geertruidenberg.nl
info@geertruidenberg.nl
T 140162

Geertruidenberg is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Binnen de gemeente liggen de kernen Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk. Geertruidenberg wordt ook wel 'Vestingstad aan de Biesbosch' genoemd. Dit vanwege de eeuwenlange relaties met het gebied. Er bestaan fraai bewaarde monumenten in Geertruidenberg zoals vestinggrachten, bolwerken en ravelijnen.

Monumenten

De gemeente Geertruidenberg kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en een beschermd gezicht. Wilt u weten of u in een monument of beeldbepalend pand woont?  

Monumenten in Geertruidenberg
Monumenten in Geertruidenberg
Gemeente Geertruidenberg
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Geertruidenberg kent 2 beschermde gezichten: 

Monumentenzorg Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De meeste monumenten en beeldbepalende panden kunt u herkennen aan het monumentenschildje. ​Alle eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in gemeente Geertruidenberg kunnen gratis een schildje aanvragen. Het is niet verplicht dit schildje te bevestigen aan de gevel. Wilt u  een monumentenschild aanvragen? Neem contact op met Robert Celie, beleidsmedewerker monumentenzorg via 14 0162.

Kerkplein Raamsdonk
Kerkplein Raamsdonk
Gemeente Geertruidenberg
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Regionaal Energieloket helpt u als woningeigenaar in onze gemeente met al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen. 

Het verduurzamen van monumenten is maatwerk. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Plan een vooroverleg in met de Commissie ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol kunnen spelen. In de Brochure Kansen voor duurzame monumentenzorg van het Monumentenhuis Brabant kunt u ook bruikbare tips en advies vinden.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Voor het behoud van cultureel erfgoed kunt u bij de gemeente Geertruidenberg subsidie aanvragen. U kunt maximaal een bedrag van €50.000,- euro lenen tegen een lage rente. Deze lening krijgt u alleen als u kunt aantonen dat u niet in aanmerking komt voor een andere regeling. De stimuleringslening van de gemeente Geertruidenberg kan bijvoorbeeld worden ingezet voor restauraties, herstel/vervanging van rieten kappen, reconstructie van monumentale stoepen en keldertoegangen met een aantoonbaar historisch karakter.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Molen Dierenpark
Molen Dierenpark
Gemeente Geertruidenberg
Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het college van B&W over vraagstukken rondom welstand, cultureel erfgoed, ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschap. De commissie geeft alleen advies. Het college van B&W neemt het besluit. De adviezen gaan over:

  • vergunningsplichtige bouwplannen
  • plannen voor reclame
  • ruimtelijke plannen die afwijken van het bestemmingsplan
  • plannen die beschermd erfgoed en landschap raken
  • de ontwikkeling van nieuw ruimtelijk beleid
Kerkplein Geertruidenberg
Kerkplein Geertruidenberg
Gemeente Geertruidenberg

Meer monumenteninformatie

Wilhelminakanaal Geertruidenberg
Wilhelminakanaal Geertruidenberg
Gemeente Geertruidenberg
Naar boven