Geertruidenberg

Lunet aan de Donge - Johan Bakker
Lunet aan de Donge
Credit
Wikimedia Commons - Johan Bakker
121
121

Gemeente Geertruidenberg
Vrijheidstraat 2
4941 DX Raamsdonksveer

Postbus
Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer

www.geertruidenberg.nl
info@geertruidenberg.nl
T 140162

Geertruidenberg is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Binnen de gemeente liggen de kernen Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk. Geertruidenberg wordt ook wel 'Vestingstad aan de Biesbosch' genoemd. Dit vanwege de eeuwenlange relaties met het gebied. Er bestaan fraai bewaarde monumenten in Geertruidenberg zoals vestinggrachten, bolwerken en ravelijnen.

Monumenten

De gemeente Geertruidenberg kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Raamsdonksveerwatertoren - Fnorp
Raamsdonksveerwatertoren
Wikimedia Commons - Fnorp

Monumentenzorg Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De meeste monumenten en beeldbepalende panden kunt u herkennen aan het monumentenschildje. ​Alle eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden in onze gemeente kunnen gratis een schildje aanvragen. Het is niet verplicht dit schildje te bevestigen aan de gevel.

Neem hiervoor contact op met Robert Celie, beleidsmedewerker monumentenzorg via 14 0162.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Voor het behoud van cultureel erfgoed kunt u bij de gemeente Geertruidenberg subsidie aanvragen. U kunt maximaal een bedrag van €50.000,- euro lenen tegen een lage rente. Deze lening krijgt u alleen als u kunt aantonen dat u niet in aanmerking komt voor een andere subsidielening, zoals de provinciale cultuurfonds-hypotheek.

De stimuleringslening van de gemeente Geertruidenberg kan bijvoorbeeld worden ingezet voor restauraties,  herstel/vervanging van rieten kappen, reconstructie van monumentale stoepen en keldertoegangen met een aantoonbaar historisch karakter. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven