Etten-Leur

Vincent_van_Gogh_Monuments - Daan0416
Vincent van Gogh Monuments
Credit
Wikimedia Commons - Daan0416
77
77

Gemeente Etten-Leur
Bezoekadres: Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur
Postadres: Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur
www.etten-leur.nl
14076
 

Etten-Leur is een gemeente en woonplaats in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen. De stad staat vooral bekend als de plek waar Vincent van Gogh zijn carrière begon.

Monumenten

De gemeente Etten-Leur kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Lambertuskerk Etten-leur - M.Minderhoud
Lambertuskerk Etten-Leur
Wikimedia Commons - M.Minderhoud

Monumentenzorg Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u voor subsidie in aanmerking komen. Er zijn 3 soorten subsidies voor gemeentelijke monumenten:

  1. Iedere eigenaar van een gemeentelijk monument wordt een abonnement op de Monumentenwacht Noord-Brabant aangeboden met een tweejaarlijkse bouwkundige inspectie.

  2. Subsidie voor noodzakelijke onderhoudskosten. De subsidie bedraagt 30% van de onderhoudskosten met een maximum van € 2.000 en kan eennmaal in de twee jaar worden toegekend.

  3. Subsidie voor onderhoud aan rieten daken. De subsidie bedraagt 50 % van de jaarlijkse onderhoudskosten, welke maximaal € 5.672,- per pand per jaar bedragen.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Rijksmonumenten in de gemeente Etten-Leur

Naar boven