Etten-Leur

Vincent_van_Gogh_Monuments - Daan0416
Vincent van Gogh Monuments
Credit
Wikimedia Commons - Daan0416
77
77
105

Gemeente Etten-Leur
Bezoekadres: Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur
Postadres: Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur
www.etten-leur.nl
14076
 

Etten-Leur is een gemeente en woonplaats in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen. De stad staat vooral bekend als de plek waar Vincent van Gogh zijn carrière begon.

Monumenten

De gemeente Etten-Leur kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Lambertuskerk Etten-leur - M.Minderhoud
Lambertuskerk Etten-Leur
Wikimedia Commons - M.Minderhoud

Monumentenzorg Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het platform Duursaam Etten-Leur helpt inwoners met tips en adviezen om hun woning te verduurzamen.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u voor subsidie in aanmerking komen. Er zijn 3 soorten subsidies voor gemeentelijke monumenten:

  1. Iedere eigenaar van een gemeentelijk monument wordt een abonnement op de Monumentenwacht Noord-Brabant aangeboden met een tweejaarlijkse bouwkundige inspectie.

  2. Subsidie voor noodzakelijke onderhoudskosten. De subsidie bedraagt 30% van de onderhoudskosten met een maximum van € 2.000 en kan eennmaal in de twee jaar worden toegekend.

  3. Subsidie voor onderhoud aan rieten daken. De subsidie bedraagt 50 % van de jaarlijkse onderhoudskosten, welke maximaal € 5.672,- per pand per jaar bedragen.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Monumenten in de gemeente Etten-Leur

Naar boven