Epe

Veluwe, Epe, Renderklippen - Vincent van Zeijst
Veluwe, Epe, Renderklippen
Credit
Wikimedia Commons - Vincent van Zeijst
83
83

Gemeente Epe
Marktplein 1 
8161 EE  EPE

Postbus
Postbus 600
8160 AP  EPE

www.epe.nl
gemeente@epe.nl
140578

Epe is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland, in het noordoostelijke deel van de Veluwe. De hoofdplaats van de gemeente is het gelijknamige dorp Epe. De gemeente Epe heeft vier dorpen: Epe, Vaassen, Emst en Oene. Daarnaast zijn er diverse buurtschappen in de gemeente gelegen. De ligging in natuurgebied de Veluwe heeft Epe tot een toeristische trekpleister gemaakt.

Monumenten

De gemeente Epe kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Epebaan, baanwachtershuis - Pimvantend
Epebaan, baanwachtershuis
Wikimedia Commons - Pimvantend

Monumentenzorg Epe

De gemeente Epe zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen voor onderhoud en herstel van het monument aanvragen. De gemeente Epe behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Het subsidieplafond is het bedrag dat per jaar beschikbaar is voor monumenten en bestaat uit een gemeentelijk en een provinciaal deel. De subsidie bedraagt maximaal 20% van de onderhoudskosten tot maximum van €7.000 per jaar. Dit bedrag wordt verhoogd met een percentage op basis van een subsidie die door de provincie Gelderland wordt verstrekt.

Wilt u meer weten welke kosten in aanmerking komen voor subsidie? Bekijk de Subsidieregeling instandhouding erfgoed gemeente Epe

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven