Epe

Veluwe, Epe, Renderklippen - Vincent van Zeijst
Veluwe, Epe, Renderklippen
Credit
Wikimedia Commons - Vincent van Zeijst
83
83
81

Gemeente Epe
Marktplein 1 
8161 EE  EPE

Postbus
Postbus 600
8160 AP  EPE

www.epe.nl
gemeente@epe.nl
140578

Epe is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland, in het noordoostelijke deel van de Veluwe. De hoofdplaats van de gemeente is het gelijknamige dorp Epe. De gemeente Epe heeft vier dorpen: Epe, Vaassen, Emst en Oene. Daarnaast zijn er diverse buurtschappen in de gemeente gelegen. De ligging in natuurgebied de Veluwe heeft Epe tot een toeristische trekpleister gemaakt.

Monumenten

De gemeente Epe kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont?

Epebaan, baanwachtershuis - Pimvantend
Epebaan, baanwachtershuis
Wikimedia Commons - Pimvantend
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Epe kent 1 beschermd gezicht: Rijksbeschermd dorpsgezicht Gortel. Gortel ligt in de gemeente Epe op de Veluwe. Het gehucht bestaat uit een complex oude bouwlanden met een klein aantal verspreide boerderijen, en is aan drie kanten omgeven door bos. Tegen het eind van de vorige eeuw lag Gortel nog te midden van uitgestrekte heidevelden, maar ook in de nabijheid van het Gortelse Bos, een restant van de oorspronkelijke bebossing van de Veluwe.

Monumentenzorg Epe

De gemeente Epe zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

Heeft uw monument nog geen monumentenschildje? Vraag er dan één aan bij de gemeente Epe. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het platform Epe Verduurzaamt helpt inwoners met tips en advies om hun woning te verduurzamen.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen voor onderhoud en herstel van het monument aanvragen. De gemeente Epe behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Het subsidieplafond is het bedrag dat per jaar beschikbaar is voor monumenten en bestaat uit een gemeentelijk en een provinciaal deel. De subsidie bedraagt maximaal 20% van de onderhoudskosten tot maximum van €7.000 per jaar. Dit bedrag wordt verhoogd met een percentage op basis van een subsidie die door de provincie Gelderland wordt verstrekt.

Wilt u meer weten welke kosten in aanmerking komen voor subsidie? Bekijk de Subsidieregeling instandhouding erfgoed gemeente Epe

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Erfgoedcommissie en Welstandscommissie

Wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een monument dan wordt deze aanvraag  gecontroleerd door de Welstandscommissie en de Erfgoedcommissie.

Meer monumenteninformatie

Landhuis Siesling

Landhuis Siesling aan de Ballastputweg in Epe is sinds 2023 een gemeentelijk monument. 

Het landhuis is vernoemd naar Rinze Peter Siesling, die in 1973 de opdracht gaf tot het ontwerp aan ir. L. Reinalda van architecten- en ingenieursbureau P.J. de Gruyter, tegenwoordig BDG Architecten. Het huis moest internationale allure en grandeur bezitten, hetgeen onder meer tot uitdrukking kwam in het totaalconcept dat tot in het kleinste detail werd uitgedacht. Hierbij werd ook het complete interieur, alsmede het tuinontwerp door de architect uitgewerkt.

De bungalow heeft een stalen constructie. Hierdoor was het mogelijk om de gevels naar de tuinzijde te openen en vrijwel compleet in glas uit te voeren, onder toepassing van meranti kozijnen. Alle in- en uitspringende delen zijn verder gedecoreerd met meranti hout. De constructieve elementen, zoals het rookkanaal en dragende muren, worden geaccentueerd door middel van krabpleister.

Naar boven