Enschede

Enschede
Monumentale fabriek te Enschede
Credit
Vincent van den Hoven
150
150
494

Gemeente Enschede
Monumentenloket
Hengelosestraat 51 
7514 AD ENSCHEDE
Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE
T 14 053
monumentenloket@enschede.nl
www.enschede.nl

 

De gemeente Enschede bestaat naast de gelijknamige stad uit de dorpen Lonneker, Boekelo, Usselo, Glanerbrug en de buurtschap Twekkelo. De gemeente is gelegen aan de westelijke grens tussen Nederland en Duitsland. Het gebied kent een lange bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot de steentijd. De stad Enschede ontstond in de vroege middeleeuwen als agrarische nederzetting en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste stad van Overijssel en staat internationaal bekend vanwege de hightech industrie.

Monumentenlijst

De gemeente Enschede kent diverse rijks- en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Synagoge Enschede
Synagoge Enschede
Restauratiefonds

Monumentenzorg Enschede

Monumenten vertellen het verhaal van de geschiedenis van Enschede en zij dragen bij aan de identiteit van de stad. De gemeente Enschede vindt het belangrijk om zorgvuldig met de monumenten in haar gemeente om te gaan zodat ook volgende generaties daar in de toekomst van kunnen genieten. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de herinnering aan het cultuurhistorische erfgoed en met de instandhouding van het monumentale karakter. Om dit te kunnen waarborgen heeft de gemeente Enschede een Monumentenloket.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Energieloket Enschede helpt inwoners met tips en advies om hun woning te verduurzamen. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Historische kaart Enschede 1570 door Jacob van Deventer
Historische kaart Enschede ca. 1570 door Jacob van Deventer

Geschiedenis Enschede

Het grondgebied rond de huidige gemeente Enschede kent een lange bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot de steentijd. In de Romeinse tijd was dit het leefgebied van de Tubanten. Vanaf eind 8e eeuw kwam het graafschap Twente in handen van de Franken die er militaire vestigingen stichtten. Zo ontstonden er heerlijkheden in het gebied dat deel uit maakte van het Oversticht. De stad Enschede ontstond in de vroege middeleeuwen als agrarische nederzetting rond een klein kasteel, het Graven- of herenhof, en een kerkje. De stad groeide uit tot een internationaal centrum van de handel en productie van textiel.

Het gebied heeft veel rampspoed gekend met de verwoesting van de Heerlijkheid Enschede in 1225, het inferno van 1570, de grote brand van 1750 en de fatale brand van 1862 die bijna niets overliet van de historische binnenstad. In de Tweede Wereldoorlog sloegen geallieerde bommen grote gaten in de stad. De laatste plaag, de vuurwerkexplosie in 2000 waarbij een complete woonwijk van de kaart werd geveegd, staat nog vers in ieder geheugen geprent. Toch wist de ‘feniks’ Enschede telkens weer te herrijzen.

L'Illustration 1862 Stadsbrand van Enschede
L'Illustration 1862 Stadsbrand van Enschede

Meer monumenten informatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Enschede kunt u ook terecht bij: 

Monumenten in de gemeente Enschede

Naar boven