Enschede

Enschede
Monumentale fabriek te Enschede
Credit
Vincent van den Hoven
150
150
162

Gemeente Enschede
Monumentenloket
Hengelosestraat 51 
7514 AD ENSCHEDE
Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE
T 14 053
monumentenloket@enschede.nl
www.enschede.nl

 

De gemeente Enschede bestaat naast de gelijknamige stad uit de dorpen Lonneker, Boekelo, Usselo, Glanerbrug en de buurtschap Twekkelo. De gemeente is gelegen aan de westelijke grens tussen Nederland en Duitsland. Het gebied kent een lange bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot de steentijd. De stad Enschede ontstond in de vroege middeleeuwen als agrarische nederzetting en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste stad van Overijssel en staat internationaal bekend vanwege de hightech industrie.

Monumentenlijst

De gemeente Enschede heeft op dit moment 118 Rijks- en 162 gemeentelijke monumenten. Naast gebouwde monumenten zijn er ook archeologische monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Synagoge Enschede
Synagoge Enschede
Restauratiefonds

Monumentenzorg Enschede

Monumenten vertellen het verhaal van de geschiedenis van Enschede en zij dragen bij aan de identiteit van de stad. De gemeente Enschede vindt het belangrijk om zorgvuldig met de monumenten in haar gemeente om te gaan zodat ook volgende generaties daar in de toekomst van kunnen genieten. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de herinnering aan het cultuurhistorische erfgoed en met de instandhouding van het monumentale karakter. Om dit te kunnen waarborgen heeft de gemeente Enschede een Monumentenloket.

 

Afbeelding
Opvallen

Monumenten en duurzaamheid

Veel monumenteneigenaren willen energiebesparende maatregelen toepassen in hun historische pand. Dat zal altijd moeten via maatwerk want standaardoplossingen zijn er niet voor monumentale panden. Belangrijk is dat de monumentale waarde van het pand gerespecteerd wordt. Wil je meer weten? 

Gemeentelijk monument

Op dit moment heeft de gemeente Enschede geen mogelijkheden om onderhoud aan gemeentelijke monumenten te subsidiëren. Monumenteneigenaren kunnen gebruik maken van de laagrentende cultuurfonds-hypotheek. Het is wel mogelijk om gebruik te maken van de expertise van het Monumentenloket van de gemeente Enschede. Gaat u restaureren of verduurzamen?

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Historische kaart Enschede 1570 door Jacob van Deventer
Historische kaart Enschede ca. 1570 door Jacob van Deventer

Geschiedenis Enschede

Het grondgebied rond de huidige gemeente Enschede kent een lange bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot de steentijd. In de Romeinse tijd was dit het leefgebied van de Tubanten. Vanaf eind 8e eeuw kwam het graafschap Twente in handen van de Franken die er militaire vestigingen stichtten. Zo ontstonden er heerlijkheden in het gebied dat deel uit maakte van het Oversticht. De stad Enschede ontstond in de vroege middeleeuwen als agrarische nederzetting rond een klein kasteel, het Graven- of herenhof, en een kerkje. De stad groeide uit tot een internationaal centrum van de handel en productie van textiel.

Het gebied heeft veel rampspoed gekend met de verwoesting van de Heerlijkheid Enschede in 1225, het inferno van 1570, de grote brand van 1750 en de fatale brand van 1862 die bijna niets overliet van de historische binnenstad. In de Tweede Wereldoorlog sloegen geallieerde bommen grote gaten in de stad. De laatste plaag, de vuurwerkexplosie in 2000 waarbij een complete woonwijk van de kaart werd geveegd, staat nog vers in ieder geheugen geprent. Toch wist de ‘feniks’ Enschede telkens weer te herrijzen.

L'Illustration 1862 Stadsbrand van Enschede
L'Illustration 1862 Stadsbrand van Enschede

Meer monumenten informatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Enschede kunt u ook terecht bij: 

 

Rijksmonumenten in de gemeente Enschede

Naar boven