Enschede

Enschede
151
151
162

Gemeente Enschede
Monumentenloket
Hengelosestraat 51 
7514 AD ENSCHEDE

Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE

Tel. 14 053
monumentenloket@enschede.nl
www.enschede.nl

 

Wie ruim zevenhonderd jaar geschiedenis optekent van Stad Enschede (de eerste stadslegger begon in het jaar 1300) ontwaart vanaf het allerprilste begin een bewogen geschiedenis.

Historie van Enschede in een notendop

Het begon met de verwoesting van de Heerlijkheid Enschede in 1225, daarna volgde het inferno van 1570, de grote brand van 1750 en de fatale brand van 1862 die bijna niets overliet van de historische binnenstad. En in de Tweede Wereldoorlog sloegen geallieerde (!) bommen grote gaten in de stad. De laatste plaag, de vuurwerkexplosie in 2000 waarbij een complete woonwijk van de kaart werd geveegd, staat nog vers in ieder geheugen geprent.

Herrijzen van de feniks

Toch wist de ‘feniks’ Enschede telkens weer te herrijzen. Want in diezelfde geschiedenis groeide de stad uit tot een internationaal centrum van de handel en productie van textiel. Na het verdwijnen van deze industrie, die meer dan een eeuw lang letterlijk beeldbepalend was, wist Enschede in korte tijd op te klimmen tot een stad die inmiddels sterk is op het gebied van onderwijs, zorg, hightech-ondernemerschap en zakelijke dienstverlening. Vandaag de dag kan de bezoeker van Enschede vaststellen dat ook de laatste plaag de stad tot grote dadendrang en inspiratie heeft weten te brengen. De wederopbouw van Roombeek toont hoe Enschede zowel in functie als qua nieuwbouw kwaliteit weet toe te voegen. Daarbij wordt telkens rekening gehouden met de herinnering aan het cultuurhistorische erfgoed en met de instandhouding van het monumentale karakter.

Monumenten en Monumentenloket

Monumenten vertellen het verhaal van de geschiedenis van Enschede en zij dragen bij aan de identiteit van de stad. De gemeente Enschede  vind het belangrijk om zorgvuldig met de monumenten in haar gemeente om te gaan zodat ook volgende generaties daar in de toekomst van kunnen genieten. U leest alles over monumenten in Enschede op de website van de gemeente.

Website gemeente Enschede

De gemeente Enschede heeft sinds 2013 een Monumentenloket. Dit is een uitvloeisel van het nieuwe monumentenbeleid dat eind 2012 door de Gemeenteraad van Enschede is vastgesteld. Het monumentenloket is onderdeel van de afdeling Vergunningen.

Naar boven