Enkhuizen

haven Enkhuizen
Haven van Enkhuizen
Credit
Restauratiefonds
361
361
4
243

Gemeente Enkhuizen
Bezoekadres: Hoogstraat 11, 1601 KT Enkhuizen
Postadres: Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel
140228 of 0228 - 360100
stadhuis@enkhuizen.nl
www.enkhuizen.nl

Enkhuizen is een stad en gemeente in de regio West-Friesland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente ligt aan zowel het Markermeer als het IJsselmeer. Enkhuizen staat bekend als de 'Haringstad' vanwege zijn verleden als centrum voor de haringvisserij. De stad is, onder meer vanwege de uitgebreide en goed bewaarde historische binnenstad, een belangrijk toeristisch centrum. De gemeente Enkhuizen omvat de woonkernen Enkhuizen, Westeinde en Oosterdijk.

Monumenten in Enkhuizen

Enkhuizen heeft 361 rijksmonumenten, provinciale monumenten en ruim 200 gemeentelijke monumenten. Daarbij zijn de binnenstad, havens en vesting(gracht) van Enkhuizen beschermd stadsgezicht.

Rijksmagazijn Enkhuizen
Rijksmagazijn Enkhuizen
Restauratiefonds
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Enkhuizen werd in 1984 aangewezen als Beschermd Stadsgezicht o.a. vanwege het specifieke karakter van de welvarende 17de-eeuwse havenstad in de oostelijk stadshelft in het uitgebreide havenareaal en in de dichte bebouwing bewaard is gebleven. En vanwege de ligging aan de voormalige Zuiderzee en de relatie tussen de omwalde sta d en de deels nog onbebouwde omgeving van grote waarde is.

Monumentenzorg Enkhuizen

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Enkhuizen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Wilt u meer weten over de geldende wet- en regelgeving?

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Het Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor de gemeente Enkhuizen. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Enkhuizen aangezicht
Enkhuizen aangezicht
Restauratiefonds

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een wijziging van een monument is meestal een omgevingsvergunning vereist. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Blaeu 1652 Enkhuizen
Historische kaart van Enkhuizen ca. 1652 uit "Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Enkhuizen

Vanaf de Middeleeuwen is er sprake van aaneengesloten bewoning in Enkhuizen. De stad ontstond als haven- en vissersdorp. In356 krijgt Enkhuizen stadsrechten. De stad beleefde een bloeiperiode in de Gouden eeuw. De stad telde de grootste haringvloot van de Nederlanden, en bezat tevens een kamer van de VOC. Ook de West-Indische Compagnie was in de stad vertegenwoordigd. Door handel op de Oostzeelanden, Engeland, West-Afrika en Indië werd Enkhuizen rijk. 

Meer monumenten informatie

Monumenten in de gemeente Enkhuizen

Naar boven