Enkhuizen

haven Enkhuizen
Haven van Enkhuizen
Credit
Restauratiefonds
361
361

Gemeente Enkhuizen
Bezoekadres: Hoogstraat 11, 1601 KT Enkhuizen
Postadres: Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel
140228 of 0228 - 360100
stadhuis@enkhuizen.nl
www.enkhuizen.nl

Enkhuizen is een stad en gemeente in de regio West-Friesland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente ligt aan zowel het Markermeer als het IJsselmeer. Enkhuizen staat bekend als de 'Haringstad' vanwege zijn verleden als centrum voor de haringvisserij. De stad is, onder meer vanwege de uitgebreide en goed bewaarde historische binnenstad, een belangrijk toeristisch centrum. De gemeente Enkhuizen omvat de woonkernen Enkhuizen, Westeinde en Oosterdijk.

Monumenten in Enkhuizen

Enkhuizen heeft 361 rijksmonumenten en ruim 200 gemeentelijke monumenten. Daarbij zijn de binnenstad, havens en vesting(gracht) van Enkhuizen beschermd stadsgezicht.

Rijksmagazijn Enkhuizen
Rijksmagazijn Enkhuizen
Restauratiefonds

Monumentenzorg Enkhuizen

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Enkhuizen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Wilt u meer weten over de geldende wet- en regelgeving?

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Het Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor de gemeente Enkhuizen. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken.

Wilt u alvast een globaal overzicht van de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

De zeven Westfriese gemeenten bieden hun inwoners een telefonisch adviesgesprek aan over energiebesparende maatregelen voor hun eigen woning. Voor de inwoners zijn er geen kosten aan verbonden. Wilt u weten welke eerste stappen u kunt zetten? Weet u door het brede aanbod niet waar u moet beginnen? Of wilt u een stap verder gaan?

Verduurzamen

Bent u eigenaar van een woning of appartement in de gemeente Enkhuizen? Dan kunt u geld lenen van de gemeente voor het verduurzamen of toekomstbestendig maken van uw woning of appartement. Hiervoor kunt u een Toekomstbestendig wonen lening aanvragen

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Doe de Energiesubsidiecheck om te zien of uw plannen in aanmerking komen voor een subsidie. 

Enkhuizen aangezicht
Enkhuizen aangezicht
Restauratiefonds

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een wijziging van een monument is meestal een omgevingsvergunning vereist. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?

Blaeu 1652 Enkhuizen
Historische kaart van Enkhuizen ca. 1652 uit "Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Enkhuizen

Vanaf de Middeleeuwen is er sprake van aaneengesloten bewoning in Enkhuizen. De stad ontstond als haven- en vissersdorp. In356 krijgt Enkhuizen stadsrechten. De stad beleefde een bloeiperiode in de Gouden eeuw. De stad telde de grootste haringvloot van de Nederlanden, en bezat tevens een kamer van de VOC. Ook de West-Indische Compagnie was in de stad vertegenwoordigd. Door handel op de Oostzeelanden, Engeland, West-Afrika en Indië werd Enkhuizen rijk. 

Rijksmonumenten in de gemeente Enkhuizen

Naar boven