Edam-Volendam

Haven Edam
Haven Edam
Credit
Restauratiefonds
201
201
38
200

Gemeente Edam-Volendam
W van der Knoopdreef 1
1132 KN Volendam
Postbus 180
1130 AD Volendam
0299 398398
info@edam-volendam.nl
www.edam-volendam.nl

Gemeente Edam-Volendam is gelegen in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Edam heeft een historisch stadscentrum dat is ontstaan in de Late Middeleeuwen. Volendam ontstond nadat Edam haar directe verbinding met de Zuiderzee verloor. De oorspronkelijke kleinschalige structuur, de dijk met daaraan de karakteristieke Volendamse panden zijn van grote waarde voor het karakter van het gebied.

Monumentenlijst Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam kent rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont

Edam, Voorhaven 108
Edam, Voorhaven 108
Wikimedia Commons - M.arjon
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

De gemeente Edam-Volendam heeft 1 beschermd stadsgezicht. Edam ligt op de grens tussen de polders de Zeevang en de Zuidpolder aan het IJe, een afwatering die beide polders in noord-zuid richting doorsnijdt en bij Volendam in het lJsselmeer uitmondt. Gezien de ligging aan het IJe, dat in de verkavelingsstructuur de grens tussen twee ontginningen aangeeft, zal Edam als ontginningsnederzetting ontstaan zijn. Het historische stadsgebied is vrijwel onaangetast. 

Monumentenzorg Edam-Volendam

De gemeente Edam-Volendam zet zich in om haar erfgoed op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Door middel van het Planologisch Erfgoedregime (PER) worden de gemeentelijke monumenten aangewezen en beschermd. De bestemmingsplannen en cultuurhistorische rapporten kunt u vinden via ruimtelijkeplannen.nl (zie Bestemmingsplan en Cultuurhistorisch rapport).

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Edam-Volendam wil vooroplopen op het gebied van duurzaamheid en zijn inwoners en ondernemers actief informeren en motiveren tot het nemen van verduurzamingsmaatregelen in de gebouwde omgeving. ​Het inpassen van energiebesparende maatregelen in een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. 

Woont u in een (rijks)monument of beschermd stads-/dorpsgezicht? Dan kan het Duurzaam Bouwloket u van een passend energie-advies voorzien. Informeer naar de mogelijkheden door te bellen 072-7433956 of te e-mailen naar: info@duurzaambouwloket.nl.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Monumenten subsidie

De gemeente Edam-Volendam stelt tegemoetkoming beschikbaar in de kosten van instandhoudingwerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten. Monumenteneigenaren van een gemeentelijk monumenten kunnen eens per vijf jaar gebruik maken van deze subsidie. Wilt u meer informatie? 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Voor het (gedeeltelijk) verbouwen, restaureren of slopen van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan. Voor klein onderhoud of werkzaamheden aan niet-historische delen hoeft u in sommige gevallen geen vergunning aan te vragen. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Edam 1649 Blaeu
Historische kaart van Edam ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Edam-Volendam

In de 12e eeuw vestigden boeren en vissers zich vestigden aan het riviertje de IJe of E op deze plek werd een dam gelegd. Hier moesten de goederen worden overgeladen en kon tol worden geheven. Zo kon Edam tot een handelsplaats uitgroeien. Zowel de scheepsbouw, haringvisserij en kaashandel brachten Edam tot grote bloei. In 1357 kreeg Edam stadsrechten. Door de sluiting van de verbinding tussen Edam en de Zuiderzee door middel van een sluis kon Edam nooit uitgroeien tot een grote havenstad. Nadat de oude haven van Edam was dichtgemaakt werd een nieuwe haven aangelegd bij het Oorgat. Hier ontstond Volendam (Folle(n)damme) op de plek waar de rivier de IJe of E in de Zuiderzee uitmondde.

Meer monumenten informatie

Naar boven