Dronten

Deest (Druten) Rijksmonument 523809 Steenoven Vogelsangh - Havang(nl)
Deest (Druten) Rijksmonument 523809 Steenoven Vogelsangh
Credit
Wikimedia Commons - Havang(nl)
2
2
79

Gemeente Dronten
De Rede 1
8251 ER Dronten

Postbus
Postbus 100
8250 AC Dronten

www.dronten.nl
gemeente@dronten.nl
140321

Dronten is een plaats en een gemeente in de Nederlandse provincie Flevoland, in Oostelijk Flevoland. De gemeente bestaat uit de kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Ketelhaven is een villapark en buurtschap in de kern (plaats) Dronten. Roggebotsluis is een gehucht met een camping en jachthaven in de kern Dronten. De gemeente staat vooral bekend als agrarische gemeente.

Monumenten

De gemeente Dronten kent gemeentelijke monumenten en 3 rijksmonumenten:

  1. Gemaal H.J. Lovink: ten tijde van de inpoldering van Oostelijk Flevoland in 1957 zorgde het gemaal Lovink met o.a. dit gemaal voor de drooglegging van het gebied.
  2. Begraven neolithisch landschap S3

  3. Begraven neolithisch landschap S2 
Gemaal Colijn - A.J. van der Wal (RCE)
Gemaal Colijn
Wikimedia Commons - A.J. van der Wal

In het onderstaande document kunt u de redengevende omschrijvingen vinden van alle monumenten in de gemeente Dronten. 

NB! De tractorshowroom aan de Baan 41 Biddinghuizen en De Oost 10 t/m 22 zijn uiteindelijk niet aangewezen als monument. De monumentale woning aan de Lunaweg 12 in Dronten is wel aangewezen als gemeentelijk monument. 

Monumentenzorg Dronten

De gemeente Dronten zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Dronten heeft een eigen monumentenschildje voor gemeentelijke monumenten. Wilt u zo'n schildje aanvragen? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Vanaf 2050 moet elke woning in Nederland van het aardgas afgesloten zijn en duurzaam verwarmd worden. Het Energieloket van gemeente Dronten helpt eigenaren op weg met energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie. 

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Voor duurzaamheidsadvies kunt u een vergoeding aanvragen. Dit geldt voor rijksmonumenten en overige beschermde panden
  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • De gemeente Dronten vindt het belangrijk haar inwoners te stimuleren energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen te treffen. Daarom stelt de gemeente een duurzaamheidslening beschikbaar voor inwoners van de gemeente Dronten.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
  • Het Warmtefonds biedt een Energiebespaarlening om energiebesparende investeringen te financieren.

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Meer monumenteninformatie

Naar boven