Dronten

Deest (Druten) Rijksmonument 523809 Steenoven Vogelsangh - Havang(nl)
Deest (Druten) Rijksmonument 523809 Steenoven Vogelsangh
Credit
Wikimedia Commons - Havang(nl)
2
2
79

Gemeente Dronten
De Rede 1
8251 ER Dronten

Postbus
Postbus 100
8250 AC Dronten

www.dronten.nl
gemeente@dronten.nl
140321

Dronten is een plaats en een gemeente in de Nederlandse provincie Flevoland, in Oostelijk Flevoland. De gemeente bestaat uit de kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Ketelhaven is een villapark en buurtschap in de kern (plaats) Dronten. Roggebotsluis is een gehucht met een camping en jachthaven in de kern Dronten. De gemeente staat vooral bekend als agrarische gemeente.

Monumenten

De gemeente Dronten kent 2 rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Gemaal Colijn - A.J. van der Wal (RCE)
Gemaal Colijn
Wikimedia Commons - A.J. van der Wal

Monumentenzorg Dronten

De gemeente Dronten zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Dronten zet zich in om in 2050 energieneutraal te zijn. Het Energieloket helpt eigenaren op weg met energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

De gemeente Dronten vindt het belangrijk haar inwoners te stimuleren energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen te treffen. Daarom stelt de gemeente een duurzaamheidslening beschikbaar voor inwoners van de gemeente Dronten. Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Rijksmonument

Gaat u aan de slag met uw rijksmonument? Dan kunnen de onderhouds-, restauratie- of verduurzamingskosten behoorlijk oplopen. 

Voor het financieren van instandhoudingkosten komt u mogelijk in aanmerking voor een Restauratiefonds-hypotheek

Als u aan de slag gaat met het verduurzamen van uw rijksmonument dan kunt u een Duurzame Monumenten-Lening aanvragen. 

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Meer monumenteninformatie

Naar boven