Bunschoten

Spakenburg, Oude Haven 8 -Torsade-de-Pointes
Spakenburg, Oude Haven 8 -
Credit
Wikimedia Commons -Torsade de Pointes
13
13

Gemeente Bunschoten
Bezoekadres: Stadsspui 1, 3752 CL  Bunschoten-Spakenburg
Postadres: Postbus 200, 3750 GE  Bunschoten-Spakenburg
www.bunschoten.nl
033 - 299 1411
 

Bunschoten is een gemeente in het noordoosten van de Nederlandse provincie Utrecht. De belangrijkste plaats van de gemeente heet Bunschoten-Spakenburg, een samensmelting van het oude dorp Bunschoten met Spakenburg. Daarnaast bestaat de gemeente ook uit het dorp Eemdijk. Bunschoten was altijd een boerendorp maar had in het verleden wel stadsrechten. Spakenburg is altijd een vissersdorp geweest, vroeger aan de Zuiderzee, tegenwoordig aan het Eemmeer.

Monumenten

De gemeente Bunschoten kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Spakenburg, straatzicht Oude Schans -Michielverbeek
Spakenburg, straatzicht Oude Schans
Wikimedia Commons - Michielverbeek

Monumentenzorg Bunschoten-Spakenburg

De gemeente Bunschoten-Spakenburg zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Wilt u energiebesparende maatregelen nemen of gaat u verbouwen? Het Duurzaam Bouwloket biedt u onafhankelijk en gratis advies over duurzaam (ver)bouwen, zonnepanelen, zonneboilers en het besparen van energie. Vanuit de gemeente staan vijf energiecoaches klaar om uw huis klaar te maken voor de toekomst? Ze nemen €65 bespaartegoed mee voor energiebesparende maatregelen.

Als u eigenaar van een particuliere woning bent, kunt u een duurzaamheidslening aanvragen om maatregelen als zonnepanelen en isolatie te financieren. Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u alvast zelf een stap maken met het verduurzamen van uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten

Bent u eigenaar van een gemeentelijke monumenten? Dan komt u mogelijk eenmalig in aanmerking voor een subsidie voor de kosten van het onderhoud van uw monument die in het belang zijn van het herstel van het monument. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Bunschoten

Bunschoten
Acht eeuwen geleden, in het laatste kwart van de 12e eeuw, vestigden de eersten zich op de uitloper van een zandrug in de laag gelegen drassige gebieden van de Eemmonding. Van daaruit ontgonnen ze het omringende laagveengebied in lange smalle stroken grasland, afgegrensd door slootjes en weteringen. In de 14e eeuw was Bunschoten kennelijk het grootste en rijkste van de Eemlandse dorpen.

Spakenburg
In Spakenburg zijn archeologische vondsten gedaan uit de periode 1300-1350. Het is niet zeker of er toen al een echt dorp was. De naam Spakenburg komt voor het eerst voor in de 15e eeuw. Eeuwenlang lag het aan de soms woelige Zuiderzee en het heeft vele overstromingen moeten doorstaan. Om die reden bouwde men aanvankelijk de huizen hoog tegen de dijk. De havens van Spakenburg zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het dorp. Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 en de inpoldering na de Tweede Wereldoorlog ging het met de vissersvloot bergafwaarts. Tegenwoordig zijn er nog ca. dertig botters, die in de Oude Haven liggen.

Rijksmonumenten in de gemeente Bunschoten

Naar boven