Bunschoten

Spakenburg, Oude Haven 8 -Torsade-de-Pointes
Spakenburg, Oude Haven 8 -
Credit
Wikimedia Commons -Torsade de Pointes
13
13
105

Gemeente Bunschoten
Bezoekadres: Stadsspui 1, 3752 CL  Bunschoten-Spakenburg
Postadres: Postbus 200, 3750 GE  Bunschoten-Spakenburg
www.bunschoten.nl
033 - 299 1411
 

Bunschoten is een gemeente in het noordoosten van de Nederlandse provincie Utrecht. De belangrijkste plaats van de gemeente heet Bunschoten-Spakenburg, een samensmelting van het oude dorp Bunschoten met Spakenburg. Daarnaast bestaat de gemeente ook uit het dorp Eemdijk. Bunschoten was altijd een boerendorp maar had in het verleden wel stadsrechten. Spakenburg is altijd een vissersdorp geweest, vroeger aan de Zuiderzee, tegenwoordig aan het Eemmeer.

Monumenten

De gemeente Bunschoten kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een beschermd gezicht. Wilt u weten of u in een monument woont?

Spakenburg, straatzicht Oude Schans -Michielverbeek
Spakenburg, straatzicht Oude Schans
Wikimedia Commons - Michielverbeek
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

De gemeente Bunschoten kent 1 beschermd gezicht: Rijksbeschermd dorpsgezicht Havengebied Spakenburg. De havens van Spakenburg zijn gesitueerd aan de noordzijde van de gemeente Bunschoten. Ze vormen tevens de kern van het dorp Spakenburg, waarvan de historie is bepaald door ligging aan de voormalige Zuiderzee. Deze ligging zorgde ervoor dat in de 19e eeuw de visserij zich in het dorp als belangrijkste bedrijfstak ontwikkelde. De beroepsvisserij en bij deze bedrijfstak behorende aanverwante bedrijfstakken drukten in de 19e eeuw hun stempel op de inrichting van het gebied en dit historische gegeven bepaalt tot op heden in hoge mate de karakteristiek.

Monumentenzorg Bunschoten-Spakenburg

De gemeente Bunschoten-Spakenburg zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Wilt u energiebesparende maatregelen nemen of gaat u verbouwen? Het Duurzaam Bouwloket biedt u onafhankelijk en gratis advies over duurzaam (ver)bouwen, zonnepanelen, zonneboilers en het besparen van energie. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidieregeling onderhoud en restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijke monumenten? Dan komt u mogelijk eenmalig in aanmerking voor een subsidie voor de kosten van het onderhoud van uw monument die in het belang zijn van het herstel van het monument. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Bunschoten

Bunschoten
Acht eeuwen geleden, in het laatste kwart van de 12e eeuw, vestigden de eersten zich op de uitloper van een zandrug in de laag gelegen drassige gebieden van de Eemmonding. Van daaruit ontgonnen ze het omringende laagveengebied in lange smalle stroken grasland, afgegrensd door slootjes en weteringen. In de 14e eeuw was Bunschoten kennelijk het grootste en rijkste van de Eemlandse dorpen.

Spakenburg
In Spakenburg zijn archeologische vondsten gedaan uit de periode 1300-1350. Het is niet zeker of er toen al een echt dorp was. De naam Spakenburg komt voor het eerst voor in de 15e eeuw. Eeuwenlang lag het aan de soms woelige Zuiderzee en het heeft vele overstromingen moeten doorstaan. Om die reden bouwde men aanvankelijk de huizen hoog tegen de dijk. De havens van Spakenburg zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het dorp. Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 en de inpoldering na de Tweede Wereldoorlog ging het met de vissersvloot bergafwaarts. Tegenwoordig zijn er nog ca. dertig botters, die in de Oude Haven liggen.

Meer monumenten informatie

Naar boven