Bunnik

Redoute Fort Rhijnauwen - GVR
Redoute-Fort-Rhijnauwen
Credit
Wikimedia Commons - GVR
134
134
56

Gemeente Bunnik
Bezoekadres: Singelpark 1, 3984 NC Odijk
Postadres: Postbus 5, 3980 CA Bunnik
030 - 6594848
info@bunnik.nl
www.bunnik.nl

Bunnik is een gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht. De hoofdplaats is de plaats Bunnik.

Monumenten Bunnik

De gemeente Bunnik kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarbij heeft het gezicht op Werkhoven een beschermde status. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Bunnik, Provincialeweg 63, Poortgebouw - enkvD
Bunnik, Provincialeweg 63, Poortgebouw
Wikimedia Commons - enkvD

Monumentenzorg Bunnik

De gemeente Bunnik zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. De gemeente Bunnik stimuleert duurzame initiatieven, zoals het energiezuinig maken van woningen. Dit doet de gemeente onder andere door het uitgeven van vouchers die te besteden zijn aan kleine besparende maatregelen en/of korting op energieadvies. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Welstandscommissie

Gemeente Bunnik heeft, in samenwerking met stichting MooiSticht, een Welstandscommissie (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit). De commissie geeft onder andere advies over Welstand en Monumenten. De commissie toetst onder andere of de voorgestelde wijziging de gaafheid en de identiteit van het monument niet aantast.

Geschiedenis Bunnik

De geschiedenis van de gemeente gaat zo’n 2000 jaar terug. De Romeinen bouwden kort na het begin van onze jaartelling bij Fectio (Vechten) een belangrijk castellum met een haven aan de toenmalige loop van de Rijn. Bij het castellum ontwikkelde zich een handelsplaats. Deze bleef bestaan, ook toen het castellum in de vierde eeuw definitief door de Romeinen werd verlaten.

Het gebied werd toen achtereenvolgens bezet door de Friezen en de Franken. In 723 schonk de Frankische hofmeier Karel Martel onder andere de restanten van Fectio aan de Utrechtse kerk. Onder kerkelijke leiding werd het gebied ontgonnen.

 In de 8e en 9e eeuw ontwikkelden zich de drie kerkdorpen: Bunninchem (Bunnik), Iodichem (Odijk) en Wercundia (Werkhoven).

Meer monumenten informatie

Naar boven