Bunnik

Redoute Fort Rhijnauwen - GVR
Redoute-Fort-Rhijnauwen
Credit
Wikimedia Commons - GVR
134
134

Gemeente Bunnik
Bezoekadres: Singelpark 1, 3984 NC Odijk
Postadres: Postbus 5, 3980 CA Bunnik
030 - 6594848
info@bunnik.nl
www.bunnik.nl

Bunnik is een gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht. De hoofdplaats is de plaats Bunnik.

Monumenten Bunnik

De gemeente Bunnik kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarbij heeft het gezicht op Werkhoven een beschermde status.

Bunnik, Provincialeweg 63, Poortgebouw - enkvD
Bunnik, Provincialeweg 63, Poortgebouw
Wikimedia Commons - enkvD

Monumentenzorg Bunnik

De gemeente Bunnik zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Bunnik stimuleert duurzame initiatieven, zoals het energiezuinig maken van woningen. Dit doet de gemeente onder andere door het uitgeven van vouchers die te besteden zijn aan kleine besparende maatregelen en/of korting op energieadvies. 

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Welstandscommissie

Gemeente Bunnik heeft, in samenwerking met stichting MooiSticht, een Welstandscommissie (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit). De commissie geeft onder andere advies over Welstand en Monumenten. De commissie toetst onder andere of de voorgestelde wijziging de gaafheid en de identiteit van het monument niet aantast.

Geschiedenis Bunnik

De geschiedenis van de gemeente gaat zo’n 2000 jaar terug. De Romeinen bouwden kort na het begin van onze jaartelling bij Fectio (Vechten) een belangrijk castellum met een haven aan de toenmalige loop van de Rijn. Bij het castellum ontwikkelde zich een handelsplaats. Deze bleef bestaan, ook toen het castellum in de vierde eeuw definitief door de Romeinen werd verlaten.

Het gebied werd toen achtereenvolgens bezet door de Friezen en de Franken. In 723 schonk de Frankische hofmeier Karel Martel onder andere de restanten van Fectio aan de Utrechtse kerk. Onder kerkelijke leiding werd het gebied ontgonnen.

 In de 8e en 9e eeuw ontwikkelden zich de drie kerkdorpen: Bunninchem (Bunnik), Iodichem (Odijk) en Wercundia (Werkhoven).

Meer monumenten informatie

Naar boven