Bernheze

Heeswijk,_kasteel_Heeswijk_hoofdgebouw - Michielverbeek
Heeswijk, kasteel Heeswijk hoofdgebouw
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek.jpg
67
67
114

Gemeente Bernheeze
De Misse 6, 5384 BZ Heesch
0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Bernheze is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De gemeente uit de woonkernen Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode, Vinkel, Vorstenbosch en diverse buurtschappen en gehuchten. In de gemeente zijn diverse cultuurhistorisch waardevolle gebieden gelegen die te verdelen zijn in agrarisch gebied, historisch dorpscentra en woningbouw uit de Wederopbouwperiode.

Monumenten Bernheze

In de gemeente Bernheze staan rijksmonumenten en door de gemeente aangewezen monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont?

Gemeentehuis Dinther - Johan Bakker
Gemeentehuis Dinther
Wikimedia Commons - Johan Bakker

Monumentenlijst Bernheze

Monumentenzorg Bernheze

De gemeente Bernheze zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Bernheze vindt duurzaam bouwen belangrijk.  In 2050 willen we energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die in Bernheze wordt gebruikt, bestaat uit energie die in Bernheze duurzaam wordt opgewerkt. Op het Energieloket van de gemeente Bernheze vindt u tips en adviezen hoe u hieraan bij kan dragen. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en instandhouding

De gemeente Bernheze heeft een subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. 1 keer in de 2 jaar kan een subsidie aangevraagd worden van maximaal € 1.500,- voor onderhoudswerkzaamheden.

Naast de subsidie biedt de gemeente eigenaren van gemeentelijke monumenten een abonnement aan op de Monumentenwacht Noord-Brabant. De kosten voor het abonnement en de tweejaarlijkse inspectiekosten worden volledig vergoed door de gemeente. 

Als u meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Bernheze. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Vergunningsvrij (ver)bouwen aan monumenten en beschermde gezichten

Geschiedenis Bernheese

Het gebied waar Heesch ligt was al omstreeks 2000 v.Chr. bewoond. De oudste schriftelijke vermelding van Heesch stamt uit 1191. De gemeente is genoemd naar hoeve "Bernhese", die in 1196 aan de Abdij van Berne werd geschonken. De betekenis van 'Bernhese' is tweeledig: Bern staat voor 'born', dat bron of water betekent. Hese staat voor bos. Letterlijk betekent Bernheze dus 'water en bos'. In 1857 werd een nieuwe abdij van deze naam gesticht, nu in Heeswijk.

Meer monumenten informatie

Naar boven