Bernheze

Heeswijk,_kasteel_Heeswijk_hoofdgebouw - Michielverbeek
Heeswijk, kasteel Heeswijk hoofdgebouw
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek.jpg
67
67

Gemeente Bernheeze
De Misse 6, 5384 BZ Heesch
0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Bernheze is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De gemeente uit de woonkernen Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode, Vinkel, Vorstenbosch en diverse buurtschappen en gehuchten. In de gemeente zijn diverse cultuurhistorisch waardevolle gebieden gelegen die te verdelen zijn in agrarisch gebied, historisch dorpscentra en woningbouw uit de Wederopbouwperiode.

Monumenten Bernheze

In de gemeente Bernheze staan rijksmonumenten en door de gemeente aangewezen monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont bekijk dan de Monumentenlijst Bernheze. 

Gemeentehuis Dinther - Johan Bakker
Gemeentehuis Dinther
Wikimedia Commons - Johan Bakker

Monumentenlijst Bernheze

Monumentenzorg Bernheze

De gemeente Bernheze zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Bernheze vindt duurzaam bouwen belangrijk.  In 2050 willen we energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die in Bernheze wordt gebruikt, bestaat uit energie die in Bernheze duurzaam wordt opgewerkt. Op het Energieloket van de gemeente Bernheze vindt u tips en adviezen hoe u hieraan bij kan dragen. 

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Als woningeigenaar kunt u gebruik maken van de duurzaamheidslening voor de gewenste energiebesparende maatregelen. Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en instandhouding

De gemeente Bernheze heeft een subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. 1 keer in de 2 jaar kan een subsidie aangevraagd worden van maximaal € 1.500,- voor onderhoudswerkzaamheden.

Naast de subsidie biedt de gemeente eigenaren van gemeentelijke monumenten een abonnement aan op de Monumentenwacht Noord-Brabant. De kosten voor het abonnement en de tweejaarlijkse inspectiekosten worden volledig vergoed door de gemeente. 

Als u meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Bernheze. 

Voor aanvullende financiering kunt u gebruik maken van de Cultuurfonds-hypotheek

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om uw monument te verbouwen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het monument. Neem voor meer informatie contact op met de ambtenaar cultuurhistorie via 0412-45 88 88. 

Vergunningsvrij (ver)bouwen aan monumenten en beschermde gezichten

Geschiedenis Bernheese

Het gebied waar Heesch ligt was al omstreeks 2000 v.Chr. bewoond. De oudste schriftelijke vermelding van Heesch stamt uit 1191. De gemeente is genoemd naar hoeve "Bernhese", die in 1196 aan de Abdij van Berne werd geschonken. De betekenis van 'Bernhese' is tweeledig: Bern staat voor 'born', dat bron of water betekent. Hese staat voor bos. Letterlijk betekent Bernheze dus 'water en bos'. In 1857 werd een nieuwe abdij van deze naam gesticht, nu in Heeswijk.

Meer monumenten informatie

Naar boven