Bergen (L.)

Well,_kasteel_Well - Michielverbeek
Kasteel Well
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek

Gemeente Bergen (L.)
Raadhuisstraat 2
5854 AX Nieuw Bergen L

Postadres
Postbus 140
5854 ZJ Nieuw Bergen L

www.bergen.nl
info@bergen.nl
0485 - 348383

Bergen is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. De gemeente bestaat verder uit de kernen: Afferden, Aijen, Bergen, Nieuw Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi. In het pittoreske dorp Well ligt een van de mooiste kastelen van de provincie Limburg.

Monumenten

De gemeente Bergen (L.) kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

RM Oude Kerkstraat 1 te Bergen (L.)
Rijksmonument aan de Oude Kerkstraat 1 te Bergen (L.)
Erfgoedkaart Limburg

Monumentenzorg Bergen (L.)

De gemeente Bergen (L.) zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Gemeentelijk monument aan de Augustinusweg 9 te Siebengewald, gemeente Bergen (L.)
Gemeentelijk monument aan de Augustinusweg 9 te Siebengewald, gemeente Bergen (L.)
Erfgoedkaart Provincie Limburg
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet. Voor meer informatie over het programma, subsidies, andere financiële middelen kunt u terecht op de website van VerduurSAMEN2030.

Hoe kan ik energie besparen en opwekken in mijn eigen woning? Wat zijn de kosten en besparingen van isolatie? Welke duurzaamheidsmaatregel past bij mijn budget, woning en situatie? De energieadviseurs voeren bij inwoners van Gemeente Bergen kosteloos een woningscan uit. Wilt u alvast meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening. Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden kunnen gebruik maken van de Duur­zaam Thuis-Lening van de provincie Limburg. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Voormalige Stoom-zuivelfabriek St. Antonius Abt, gemeentelijk monument aan de Rijksweg 46 te Nieuw-Bergen
Voormalige Stoom-zuivelfabriek St. Antonius Abt, gemeentelijk monument aan de Rijksweg 46 te Nieuw-Bergen
Erfgoedkaart Provincie Limburg
Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Voor veranderingen of onderhoud aan een monument heeft u vaak een vergunning nodig. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Neem vóórdat u een vergunningaanvraag indient, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. In dit vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

De gemeente vraagt bij de beoordeling van de aanvraag advies aan de gemeentelijke monumentencommissie. Bij de vergunningaanvraag voor een provinciaal monument vraagt de gemeente advies aan het provinciale steunpunt monumentenzorg en voor rijksmonumenten wordt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om advies gevraagd.

Veldkapel, gemeentelijk monument aan de Bleijenbeek 41 te Afferden, gemeetne Bergen (L.)
Veldkapel, gemeentelijk monument aan de Bleijenbeek 41 te Afferden, gemeetne Bergen (L.)
Erfgoedkaart Provincie Limburg

Geschiedenis Bergen (L.)

De gemeente Bergen is aan het einde van de 18e eeuw ontstaan uit de drie voormalige heerlijkheden Well, Afferden en Heijen. De al sinds eeuwen bestaande heerlijkheden (gebieden waaraan een titel en rechten verbonden zijn) werden in 1798 vervangen door communes naar Frans model.

Naar boven