Bergeijk

GM Karreschop Boscheind Luycksgestel 3 - Rosemoon
GM Karreschop Boscheind Luycksgestel 3
Credit
Wikimedia commons - Rosemoon
46
46
62

Gemeente Bergeijk
Burg. Magneestraat 1
5571 HB

Postadres
Postbus 10.000
5570 GA Bergeijk

www.bergeijk.nl
info@bergeijk.nl
0497 - 551455

Bergeijk is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De gemeente kenmerkt zich vooral door prachtig natuurschoon. In 2013 is de gemeente Bergeijk verkozen tot "een van de groenste dorpen van Europa".

Monumenten op de kaart

De gemeente Bergeijk kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Naast gebouwde kent Bergeijk ook archeologische monumenten. Hier vindt u de redengevende beschrijvingen van de gebouwde monumenten in Bergeijk. Wilt u weten of u in een monument woont?

Dorpsplein 5 te Riethoven, voormalig gemeentehuis - Rosemoon
Dorpsplein 5 te Riethoven, voormalig gemeentehuis
Wikimedia Commons - Rosemoon

Monumentenzorg Bergeijk

De gemeente Bergeijk zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Onderzoek

Erfgoedkaart

De omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft voor een aantal gemeentes een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd en in beeld gebracht door middel van de Erfgoedkaart. 

Wilt u meer weten over het beleid met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie in gemeente Bergeijk? 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschild

Woont u in een gemeentelijk monument en heeft het pand nog geen eigen monumentenschildje? Als monumenteneigenaar kunt u een schildje aanvragen bij de gemeente. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. In de gemeente Bergeijk wordt subsidie beschikbaar gesteld voor woningisolatie en energieopwekkende installaties in de bestaande woningbouw. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument of bekijk het Stappenplan Duurzaam Huis.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Gemeentelijke monument aan de Achterste Aa 14 te Bergeijk
Gemeentelijk monument aan de Achterste Aa 14 te Bergeijk
Gemeente Bergeijk
Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000 per monument per jaar. De subsidiabele kosten bedragen per aanvraag minimaal € 1.000. Wanneer de subsidiabele kosten lager zijn, wordt de subsidieaanvraag niet in behandeling genomen.

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Gemeentelijk monument aan de Meester Pankenstraat 10 te Bergeijk
Gemeentelijk monument aan de Meester Pankenstraat 10 te Bergeijk
Gemeente Bergeijk

Geschiedenis Bergeijk

Het gebied van de voormalige gemeente Bergeyk viel samen met dat van het voormalige statendorp, gelegen in het Kwartier van Kempenland. Oorspronkelijk werd de heerlijkheid gedeeld tussen de hertogen van Brabant en vermoedelijk de bisschoppen van Luik. De heerlijkheid kwam uiteindelijk geheel in handen van de hertogen, die Bergeijk in 1626 in pand gaven aan een lid van de familie Van Broekhoven (tot 1658). De gemeente was in 1810 ontstaan door afscheiding van Westerhoven, Riethoven en Borkel en Schaft. Per 1 januari 1997 ging de gemeente op in de nieuwe gemeente Bergeijk.

Meer monumenten informatie

Naar boven