Berg en Dal

Elyzese_Velden_Beek - Roger Veringmeier
Elyzese Velden Beek
Credit
Wikimedia Commons - Roger Veringmeier
110
110
299

Gemeente Berg en Dal
Bezoekadres: Dorpsplein 1, 6562 AH Groesbeek
14024
gemeente@bergendal.nl
www.bergendal.n
l

Gemeente Berg en Dal is gelegen in de provincie Gelderland. Berg. De gemeente bestaat uit de dorpen Beek, Berg en Dal, Breedeweg, Erlecom, Groenlanden, Groesbeek, Heilig Landstichting, De Horst, Kekerdom, Leuth, Millingen aan de Rijn, Ooij, Persingen, Ubbergen en een aantal buurtschappen. De gemeente wordt gekenmerkt door prachtige landschappen en een rijke cultuurhistorie.

Monumentenlijst

Monumenten zijn zaken met een bijzondere waarde voor ons allemaal. De gemeente Berg en Dal kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Berg en Dal, Groesbeek, Meerwijkselaan 9
Berg en Dal, Groesbeek, Meerwijkselaan 9
Wikimdia Commons - Havang(nl)
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Berg en Dal kent 1 beschermd gezicht: Rijksbeschermd dorpsgezicht Ubbergen. Ubbergen is gelegen op een stuwwal ten oosten van de stad Nijmegen. Het karakter van het dorp wordt bepaald door een grotendeels 19de-eeuwse bebouwing.

Monumentenzorg Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Berg en Dal stelt voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten een monumentenschildje beschikbaar. Op het schildje staat het gemeentewapen van de gemeente Berg en Dal. Woont u in een monument in gemeente Berg en Dal en heeft u nog geen monumentenschildje? Neem dan contact op met de gemeente.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. De gemeente Berg en Dal zet zich in voor een duurzame toekomst. Bij het Loket Duurzaam Wonen Plus krijgt u gratis onafhankelijk en persoonlijk advies en informatie. Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

De gemeente Berg en Dal reserveert ieder jaar geld voor onderhoud en restauratie van monumenten in de gemeente. Alle eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op subsidie. Het is mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen als er kosten gemaakt moeten worden voor onderhoud- of restauratiewerkzaamheden die het monumentale karakter van het pand bewaren of versterken. Wanneer er instandhoudingswerkzaamheden worden uitgevoerd dan is het ook mogelijk om subsidie te krijgen voor isolatiemaatregelen of onderzoek naar de mogelijkheden van het verduurzamen van het monument. 

Voor aanvullende financiering kunt u gebruik maken van het Gelders Monumentenfonds

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan.

Het is aan te bevelen voordat u een vergunning aanvraagt contact op te nemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt gaan doen zodat de ODRN kan nagaan of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Berg en Dal

Rond 18 v.Chr. kwamen de Romeinen voor het eerst in ons land. In Nijmegen bouwden ze een groot legerkamp en een stad. Vlakbij Millingen werd een dam in de Rijn aangelegd om het water tussen Rijn en Waal te reguleren. Hierdoor kwam Millingen aan een belangrijk kruispunt van wegen te liggen.  

Na de Tweede Wereldoorlog werd in de Ooijpolder de IJssellinie aangelegd. Een verdedigingslinie in NAVO-verband tegen de Russen uit de Koude Oorlog (1950-1963). Niet om de vijand tegen te houden, maar om het oprukken van de vijand te kunnen vertragen. In 1968 werd de IJssellinie definitief opgeheven. 

In het rivierengebied zijn de steenfabrieken en de bijbehorende terreinen kenmerkend voor de geschiedenis van de baksteenindustrie in de uiterwaarden. Deze industrie kwam tot bloei in de 19e en 20e eeuw. De volop aanwezige klei bleek uitstekend geschikt te zijn voor de stenenfabricage.

Meer monumenten informatie

Naar boven