Beesel

Rijkel, Onze-Lieve-Vrouw-van-Smartenkapel - Romaine
Rijkel, Onze Lieve Vrouw van Smartenkapel
Credit
Wikimedia Commons - Romaine
21
21
83

Gemeente Beesel
Raadhuisplein 1
5953 AL Reuver

Postadres

www.beesel.nl
info@beesel.nl
077 - 4749292

Beesel is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. De gemeente bestaat uit vijf officiële kernen: Beesel, Reuver, Offenbeek, Ouddorp en Rijke.

Monumenten

De gemeente Beesel kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Station Reuver - Leo Giesen
Station Reuver
Wikimedia Commons - Leo Giesen

Monumentenlijst gemeente Beesel

Wilt u meer informatie over de monumentale waarde van uw monumentale pand? Dan kunt u de redengevende omschrijving  van het desbetreffende pand opvragen bij TeamVTHenRO@beesel.nl

Afbeelding
Stadsaanzicht

Ronkenstein en oude kern Beesel/Ouddorp

Het gehucht Ronkenstein is een rijksbeschermd dorpsgezicht. De oude kern van Beesel (markt en omgeving), Ouddorp, Kasteel Nieuwenbroeck en omgeving en het open gebied tussen de Kerkstraat en Beekstraat met de daar doorheen stromende Huilbeek. 

De belangrijkste reden voor de aanwijzing is de zorgvuldige omgang met de aanwezige waarden zoals die door de eeuwen heen zijn ontstaan.

Gebouwen en overige bouwwerken dienen naar aard en afmetingen te passen binnen het stedenbouwkundig beeld voor zover van cultuurhistorisch belang en ze dienen in overeenstemming te zijn met de geldende bouwregels. 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Beesel stelt monumentenschildjes beschikbaar voor gemeentelijke monument. Woont u in een gemeentelijk monument en heeft uw pand nog geen eigen monumentenschildje? Dan kunt u er één aanvragen bij de gemeente. 

Monumentenzorg Beesel

De gemeente Beesel zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Beesel zet zich samen met inwoners, organisaties, bedrijven en publieke partners in voor een Duurzaam Beesel. Inwoners kunnen op Duurzaam Beesel terecht voor informatie over duurzaamheid. Ook bij Nieuwe Energie in Limburg kunt u terecht voor tips en advies. Wilt u de mogelijkheden voor uw monument alvast zelf in kaart brengen? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Subsidie energiebesparende maatregelen woningen

De gemeente Beesel wil particuliere huiseigenaren van bestaande woningen stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze subsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en/of diensten opgenomen in de Maatregelenlijst subsidie in, aan of op een bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Beesel. Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die eigenaar-bewoner is van een bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Beesel.

De aangeschafte maatregel(-en) en of diensten kunnen per bestaande woning worden gesubsidieerd tot een maximum van €70,- per bestaande woning. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per bestaande woning is 35 euro inclusief BTW.

De subsidieaanvraag kan na het aanschaffen van de energiebesparende maatregelen digitaal via de website winstuitjewoning of per post worden ingediend.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Beesel

De naam Beesel is waarschijnlijk afkomstig van het woord ‘Bieslo’. In vroeger dagen was dit gebied een zeer bosrijke streek met veel waterbiezen. Beesel wordt voor het eerst vermeld in 1275 en vormde samen met Belfeld eeuwenlang één schepenbank. Lange tijd hoorden beide plaatsen bij het Overkwartier of Spaans Opper-Gelre. In 1713 kwam het samen met enkele ander gemeenten als Staats-Opper-Gelre aan de Verenigde Provinciën. Een van de oudst bewaarde gebouwen is kasteel Nieuwenbroeck. 

Meer monumenten informatie

Naar boven