Beekdaelen

Amstenrade in Limburg - Hullie
Amstenrade in Limburg
Credit
Wikimedia Commons - Hullie
248
248
168

Gemeente Beekdaelen

Bezoekadressen:

  • Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth
  • Scalahof 1, 6365 BK Schinnen

Postadres
postbus 22000
6360 AA Nuth

www.beekdaelen.nl
gemeente@beekdaelen.nl
088 -4502000

Beekdaelen is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. De gemeente Beekdaelen bestaat uit vijftien dorpskernen die rijk zijn aan monumenten, zoals hoeven, herenhuizen, kerken, weg- en grafkruizen en waterputten. De oudste dateren uit de Middeleeuwen.

Monumenten

De gemeente Beekdaelen kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een beschermd dorpsgezicht. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Kasteel Amstenrade
Kasteel Amstenrade
Gemeente Beekdaelen
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd gezicht

De gemeente Beekdaelen kent een rijksbeschermd dorpsgezicht: Amstenrade. Amstenrade, ontstaan in een middeleeuws ontginningsgebied en reeds vermeld in 1724, werd in 1654 met de heerlijkheden Oirsbeek en Geleen opgenomen in het toen gevormde gelijknamige graafschap. Het dorpsgezicht omvat het kasteel aan de noordwestzijde van de Hagedoornweg en de bebouwing om de kerk aan de zuidoostkant. Beide complexen worden visueel gebonden door een lommerrijke laan, die tussen het straatje "Aan de Kerlt" en het weiland langs de weg naar Heerlen loopt en uitkomt op de Kasteelhof.

Monumentenzorg Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Beekdaelen wil een energieneutrale gemeente zijn in 2040, beter voorbereid zijn op klimaatveranderingen en bijdragen aan een circulaire economie. De WoonWijzerWinkel geeft tips en advies voor het verduurzamen van uw woning. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Ga naar de WoonWijzerWinkel of doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. In veel gevallen heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt voor een monument dan wordt er advies gevraagd aan de Monumentencommissie. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Vooroverleg Monumentencommissie

De gemeente Beekdaelen is aangesloten bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit rayon Landelijk Parkstad. Deze Commissie verzorgt adviezen met betrekking tot wijzigingen van, aan of bij monumenten (gebouwd cultuurhistorisch erfgoed). Deze adviezen zijn wettelijk onderdeel van de afhandeling van omgevingsvergunningen voor monumenten, of zijn van belang bij wijziging van zogenaamde beeldbepalende panden indien als zodanig aangewezen in bestemmingsplannen.

De gemeente Beekdaelen is voorstander van adviesverzoek of informeel overleg met de Monumentencommissie in een vroeg stadium van planontwikkeling zodat formele aanvragen geen vertraging zullen ondervinden. Indien gewenst kan een adviesverzoek door aanvrager of architect worden toegelicht. Een locatiebezoek is in overleg met de gemeente mogelijk; zie hiervoor de praktische informatie.

Kasteel Amstenrade
Kasteel Amstenrade
Gemeente Beekdaelen

Geschiedenis Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen bestaat uit vijftien dorpskernen die rijk zijn aan monumenten, zoals hoeven, herenhuizen, kerken, weg- en grafkruizen en waterputten. De oudste dateren uit de Middeleeuwen. Het zuiden van de huidige provincie Limburg was in de 18e eeuw een staatkundig versnipperd gebied. Het behoorde deels tot de Nederlandse republiek en deels tot Oostenrijk.

Meer monumenten informatie

Naar boven