Beek

Mitchell Giebels
Molen in de gemeente Beek
Credit
Mitchell Giebels
54
54
1

Gemeente Beek|
Raadhuisstraat 9
6191 KA Beek

Postadres
Postbus 20
6190 AA Beek

www.gemeentebeek.nl
info@gemeentebeek.nl 
046 - 4389222

Beek is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. De hoofdplaats is de gelijknamige plaats Beek. Verder bestaat de gemeente uit de dorpen Spaubeek, Neerbeek, Genhout, Geverik, het gehucht Kelmond en een aantal buurtschappen. Deze gemeente heeft een vrij landelijk karakter weten te behouden ondanks de verstedelijking van het dorp Beek. Door haar rijke geschiedenis heeft Beek vele historische kerken, kapellen, patriciërshuizen en enkele indrukwekkende boerderijen.

Monumenten

De gemeente Beek kent rijksmonumenten en twee gemeentelijk monumenten: de Kapel van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille en Openluchttheater Spaubeek. 

Uitzicht over Beek - Mitchell Giebels
Uitzicht over Beek
Mitchell Giebels

Monumentenzorg Beek

De gemeente Beek zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeenteraad  van de gemeente Beek heeft begin 2017 het Klimaat- en energiebeleidsplan 2017-2023: 'De knop om!' unaniem vastgesteld. Wilt u advies over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

De gemeente Beek stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhoud of de restauratie van gemeentelijke monumenten. 

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Vraag daarna bij de gemeente naar het 'aanvraagformulier' monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Beek

De bewoningsgeschiedenis van gemeente Beek gaat terug tot ca. 4.000 v.Chr. Van een kampement van jagers in de omgeving van Schweikhuizen tot de Romeinen in Geverik. De eerste dorpen in Beek ontstonden langs de Keutelbeek waar mensen zonder onderlinge verwantschap bij elkaar gingen wonen. In de jaren 1145 en 1152 wordt het dorp Beek onder de naam Becca voor het eerst genoemd in twee akten. Vanaf 1557 regeerden de graven Huyn vanuit hun kasteel St. Jansgeleen over Geleen en Spaubeek. Vanwege een traktaat dat in 1661 werd gesloten tussen Spanje en Nederland kwam de landgrens tussen het katholieke Spanje en het hervormde Nederland midden in gemeente Beek te liggen. 

Meer monumenten informatie

Naar boven