Beek

Mitchell Giebels
Molen in de gemeente Beek
Credit
Mitchell Giebels
54
54

Gemeente Beek|
Raadhuisstraat 9
6191 KA Beek

Postadres
Postbus 20
6190 AA Beek

www.gemeentebeek.nl
info@gemeentebeek.nl 
046 - 4389222

Beek is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. De hoofdplaats is de gelijknamige plaats Beek. Verder bestaat de gemeente uit de dorpen Spaubeek, Neerbeek, Genhout, Geverik, het gehucht Kelmond en een aantal buurtschappen. Deze gemeente heeft een vrij landelijk karakter weten te behouden ondanks de verstedelijking van het dorp Beek. Door haar rijke geschiedenis heeft Beek vele historische kerken, kapellen, patriciërshuizen en enkele indrukwekkende boerderijen.

Monumenten

De gemeente Beek kent rijksmonumenten en één gemeentelijk monumenten: de Kapel van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille. 

Uitzicht over Beek - Mitchell Giebels
Uitzicht over Beek
Mitchell Giebels

Monumentenzorg Beek

De gemeente Beek zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeenteraad  van de gemeente Beek heeft begin 2017 het Klimaat- en energiebeleidsplan 2017-2023: 'De knop om!' unaniem vastgesteld. Wilt u advies over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u particulier eigenaar van een woning in de gemeente Beek en wilt u energiebesparende en/of energieopwekkende duurzame maatregelen treffen aan uw woning, dan kunt u in aanmerking komen voor een duurzaamheidslening (Stimuleringslening Duurzaam Beek. Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Er zijn momenteel meerdere subsidies beschikbaar om uw woning, gebouw of leefomgeving te verduurzamen. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

De gemeente Beek stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhoud of de restauratie van gemeentelijke monumenten. 

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Vraag daarna bij de gemeente naar het 'aanvraagformulier' monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Beek

De bewoningsgeschiedenis van gemeente Beek gaat terug tot ca. 4.000 v.Chr. Van een kampement van jagers in de omgeving van Schweikhuizen tot de Romeinen in Geverik. De eerste dorpen in Beek ontstonden langs de Keutelbeek waar mensen zonder onderlinge verwantschap bij elkaar gingen wonen. In de jaren 1145 en 1152 wordt het dorp Beek onder de naam Becca voor het eerst genoemd in twee akten. Vanaf 1557 regeerden de graven Huyn vanuit hun kasteel St. Jansgeleen over Geleen en Spaubeek. Vanwege een traktaat dat in 1661 werd gesloten tussen Spanje en Nederland kwam de landgrens tussen het katholieke Spanje en het hervormde Nederland midden in gemeente Beek te liggen. 

Naar boven