Almelo

Almelo,_het_Twentekanaal (zijkanaal naar Almelo) vanaf de Wierdensebrug - Michielverbeek
Almelo,_het_Twentekanaal (zijkanaal naar Almelo) vanaf de Wierdensebrug
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek
77
77
230

Gemeente Almelo
Bezoekadres: Haven Zuidzijde 30, 7607 EW Almelo
0546 - 541111
gemeente@almelo.nl
www.almelo.nl

Almelo is een stad en gemeente in de regio Twente in de Nederlandse provincie Overijssel. Behalve de stad Almelo omvat de gemeente de kernen Aadorp, Bornerbroek en Mariaparochie (gedeeltelijk). De gemeente Almelo maakt deel uit van de Regio Twente. Een deel van de Almeloërs spreekt Twents, een Nedersaksisch dialect. Almelo heeft veel monumenten die een bijzondere betekenis voor de stad hebben en een belangrijke waarde voor de samenleving.

Erfgoed op de kaart

De gemeente Almelo kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarbij kent Almelo 13 beschermde stadsgezichten. Voor een volledig overzicht van alle monumenten en beschermde gebieden kunt u de Welstandsnota Almelo raadplegen (blz. 95-96). 

Gevangenis Almelo
Gevangenis Almelo
Ingrid de Roode
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermde Stadsgezichten

 1. Tijhofslaan
 2. Vrielinkslaan
 3. Parkweg
 4. Ootmarsumsestraat
 5. Doelenstraat
 6. Gravenallee en omgeving
 7. De Riet
 8. Bolkshoek
 9. Boompjes
 10. E. ten Catelaan
 11. Wierdensestraat west
 12. Wierdensestraat oost 
 13. Adastraat

Welstandsnota Almelo

Monumentenzorg Almelo

De gemeente Almelo zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschild

Woont u in een gemeentelijk monument en heeft het pand nog geen eigen monumentenschildje? Als monumenteneigenaar kunt u een schildje aanvragen bij de gemeente. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Almelo stimuleert duurzaamheid en energiebesparing. Het is ook mogelijk om monumenten te verduurzamen. Op De Groene Menukaart van jouw gemeente zie je ruim zeventig maatregelen die kunnen worden toegepast in monumenten en beschermd stadsgezichten. Via het Duurzaam Bouwloket van de gemeente Almelo kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden. Wilt u alvast meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

 • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

 • Wilt u uw huis verbeteren en energiezuiniger maken? Met een lening voor woningverbetering en verduurzaming kunt u hiervoor geld lenen.
 • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
 • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in de Welstandsnota en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Oude kaart Almelo rond 1560
Oude kaart Almelo rond 1560
Welstandsnota Almelo 2017

Geschiedenis Almelo

De stad is ontstaan op een hogere zandrug bij een groep boerderijen in een moerassige omgeving, waar het riviertje de Almelose Aa stroomde. In de 15 de eeuw bestond de stad uit één straat, de Grotestraat. Nog steeds vormt de Grotestraat de ruggengraat van de historische kern. Rond 1817 ontstaan rondom de stad diverse blekerijen. Met de industrialisering verdwijnen de blekerijen en komt de textielindustrie rond 1930 op gang.

Meer monumenten informatie

Naar boven