Alkmaar

Alkmaar
579
579

Gemeente Alkmaar
Tel. (072) 548 88 88
info@alkmaar.nl
www.alkmaar.nl

De eerste Alkmaarders woonden op de geestgronden rond de huidige Grote Kerk. De hooggelegen zandrug, die evenwijdig met de kustlijn liep, werd omgeven door water. De naam Alkmaar wordt voor het eerst vermeld in een 10e eeuwse aantekening, waarin sprake is van een schenking van twee hoeven land door graaf Dirk I aan de pas opgerichte abdij van Egmond.
Een monument in de gemeente Alkmaar
Een monument in de gemeente Alkmaar

Geschiedenis

In 1254 kreeg Alkmaar van graaf Willem II stadsrechten. Gelegen aan de rand van het Kennemer gebied en onder de bescherming van de kastelen Torenburg, Middelburg en Nieuwenburg fungeerde Alkmaar als grensvesting en uitvalsbasis in de eeuwenlange strijd tegen de Westfriezen.

Door markten en handel kreeg Alkmaar een centrumfunctie en groeide de stad. In 1573 vond het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden plaats. Met kokend teer en brandende takkenbossen werd vanaf de nieuwe walmuren tegen de Spanjaarden gevochten. Toen Don Frederik, de zoon van Alva, zich verslagen terugtrok, betekende dat het keerpunt in de strijd tegen de Spanjaarden. De victorie begon in Alkmaar.

Vanaf 1600 ontwikkelde Alkmaar zich van handelsplaats met een eigen vloot tot een markt- en verzorgingscentrum voor de wijde omgeving. Al voor WO II kwam er een stedenbouwkundige uitbreiding buiten de singels. Na de oorlog ging de uitleg van Alkmaar-Zuid door. Vanaf 1972 speelde Alkmaar als groeikern een rol bij de opvang van het bevolkingsoverschot van het noordelijk deel van de Randstad. Dat gebeurde in de uitbereiding van de stad naar het noorden.

Alkmaar heeft met de historische binnenstad en de kaasmarkt aantrekkingskracht voor toeristen en is cultuur- , sport- en uitgaanscentrum voor de regio. Als tiende winkelstad van Nederland vormt Alkmaar het kloppend hart van Noord-Holland Noord. Als gevolg van ruim 35 jaren monumentenzorg verkeert de stad in goede staat. De vele juweeltjes, zoals de Grote Kerk, het Stadhuis, de Waag en de vele woonhuismonumenten, geven de stad een duidelijke eigen identiteit. Een gunstig effect is de bijdrage aan de aantrekkingskracht van de stad voor toeristen en winkelend publiek. Instandhouding van onze monumenten is dus geen zorg, maar een mooie kans om het succes van de afgelopen jaren uit te bouwen. Daarnaast zijn in de nota nieuwe uitdagingen geformuleerd op het gebied van monumentenzorg waarbij de blik van het vakgebied verbreed is van een zuivere objectgerichte naar een gebiedsgerichte benadering.

Op 10 september 2009 heeft de gemeenteraad de nota Cultuurhistorie Alkmaar Beleidskader 2009-2019 ' Authentiek door dynamiek' vastgesteld. Hierin wordt het beleid voor de komende 10 jaar geformuleerd. Centraal in deze beleidsvisie staat de samenhang tussen de vakgebieden archeologie, bouwhistorie en monumentenzorg.

Naar boven