Alkmaar

Alkmaar
Alkmaar
Credit
Gemeente Alkmaar - Ritske Velstra
576
576
44
960

Gemeente Alkmaar
Vakgroep monumenten en archeologie
T 072 - 5488888
erfgoed@alkmaar.nl
www.alkmaar.nl

Gemeente Alkmaar is de centrale gemeente van Noord-Holland. De gemeente bestaat uit de woonkernen Alkmaar, Ouddorp, een gedeelte Koedijk, een gedeelte van Ursem, Stompetoren, Oterleek, Grootschermer, Graft, De Rijp, Schermerhorn, Driehuizen, Noordeinde, Oost-Graftdijk, West Grafdijk, Starnmeer, Zuid-Schermer, Markenbinnen en een aantal buurtschappen.

De stad Alkmaar heeft van oudsher een belangrijk regionale handelsfunctie waarbij het ommeland de hoofdleverancier van goederen was. Tegenwoordig staat de stad nog bekend om de wereldberoemde kaasmarkt. De omringende dorpen tonen hun agrarische cultuurhistorische achtergrond nog zichtbaar en hebben een duidelijke relatie met de stad Alkmaar.

Monumenten gemeente Alkmaar

Monumenten zijn bijzondere gebouwen die horen bij een stad, dorp of landschap. Gemeente Alkmaar kent rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. 

Rijksmonument aan de Verdronkenoord 114 te Alkmaar, nu café de Koning. Op de voorgrond de monumentale platte stenenbrug.
Rijksmonument aan de Verdronkenoord 114 te Alkmaar, nu café de Koning. Op de voorgrond de monumentale platte stenenbrug.
Gemeente Alkmaar
De Rijp raadhuis
De Rijp raadhuis
Gemeente Alkmaar
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De gemeente Alkmaar kent 4 beschermde stads- en dorpsgezichten:

Ontdek Alkmaar
De Waag in Alkmaar
Gemeente Alkmaar

Erfgoed Alkmaar

De vakgroep monumenten en archeologie draagt zorg voor het erfgoed in de stad. Er wordt archeologisch en bouwhistorisch onderzoek gedaan en restauratie van monumenten wordt begeleid. De hoge kwaliteit van het erfgoed behouden, dat is de ambitie van het Alkmaarse gemeentebestuur. De balans tussen vernieuwing en het bewaren van de oorspronkelijke situatie of oude materialen is hierbij belangrijk. Want kwaliteit zit ‘m vaak in de details. Daarom kijken we mee bij ingrepen. Maar de gemeente biedt ook financiële steun.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Vanaf 2050 moet elke woning in Nederland van het aardgas afgesloten zijn en duurzaam verwarmd worden. Als u gaat verbouwen is het verstandig om hier rekening mee te houden en uw woning hierop voor te bereiden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Ga naar het Duurzaam Bouwloket of doe Zelfscan Duurzaam Monument.

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Uitzicht brug Alkmaar

Erfgoed in gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar is zuinig op haar erfgoed en vindt het belangrijk het historische aanzicht van de stad en de dorpen te behouden. Daarom stelt de gemeente  een subsidie beschikbaar voor het onderhoud en herstel aan authentieke en stijlvaste onderdelen van hun erfgoed. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • rijksmonumenten (die geen woonfunctie hebben)
  • gemeentelijke monumenten
  • beeldbepalende panden al dan niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • stolpboerderijen
  • weesorgels
  • kerken en molens (met extra hoge kosten). 

Voorwaarden
De hoogte van de subsidie verschilt per object. Het is mogelijk om deze subsidie aan te vragen voor een aantal jaren tegelijk wanneer er groot onderhoud gaat plaatsvinden. De subsidie wordt daarbij vooraf betaald en voor bedragen tot €5.000 hoeven geen bonnetjes te worden aangeleverd. Er is wel een bewijs van uitvoering nodig. Dat kan in de vorm van foto’s of bijvoorbeeld een bezoek door de monumentenadviseur. 

De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóórdat de werkzaamheden zijn gestart. Wilt u meer informatie? 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Gemeente Alkmaar - AGroentjes
Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Stadhuis Moriaanshoofd
Stadhuis Moriaanshoofd
Gemeente Alkmaar

Wet- en regelgeving

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor iedere verandering aan een monument adviseren wij u contact op te nemen met de vakgroep monumenten en archeologie. Op deze pagina kunt u meer lezen over monumenten en vergunningen. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. U kunt het beste uw plannen vroegtijdig met de gemeente bespreken in een vooroverleg. 

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Alkmaar 1649 Blaeu Atlas
Historische kaart van Alkaar ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu
Afbeelding
Monument zoeken

Meer monumenten informatie

Monumentale molen in gemeente Alkmaar
Monumentale molen in gemeente Alkmaar
Gemeente Alkmaar
Naar boven