Albrandswaard

Achterkant - S.J. de Waard
Kasteel Rhoon, achterkant
Credit
Wikimedia Commons - S.J. de Waard
29
29

Gemeente Albrandswaard
Stationsstraat 4
3161 KP Rhoon

Postadres
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

www.albrandswaard.nl
info@albrandswaard.nl
010 - 5061111

Albrandswaard is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeentenaam is afgeleid van de voormalige heerlijkheid Albrantswaard en Kijvelanden. In de Albrandswaard staan verschillende monumentale gebouwen en beeldbepalende panden. Zo staan langs de historische dijklinten boerderijen en landhuizen met een monumentenstatus en staan in diverse kernen ook ensembles van monumentale gebouwen, bijvoorbeeld in het historisch centrum.

Monumenten

De gemeente Albrandswaard kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een gemeentelijk monument woont? Bekijk de gemeentelijke monumentenlijst. 

Huis te Pendrecht, wapen van Rhoon - m.mimnderhoud
Huis te Pendrecht, wapen van Rhoon
Wikimedia commons - m.mimnderhoud

Gemeentelijk Monumentenlijst

Afbeelding
Stadsaanzicht

Poortugaal en Rhoon

In de historische kernen van Rhoon en Poortugaal zijn twee deelgebieden te onderscheiden waar de historische karakteristiek dermate hoog gewaardeerd wordt dat de gemeente deze extra wil beschermen . In Rhoon betreft het de bebouwing langs de Dorpsdijk (huisnummer 8-50 en 55-65) en in Poortugaal betreft het bebouwing aan de Dorpsstraat, Kikkerstraat, Emmastraat en gedeeltelijk de F. van de Poest Clementlaan.

De bovengenoemde bebouwing in de dorpskernen van Poortugaal en Rhoon is gevarieerd en vormt toch een eenheid. Wat de panden bindt is ondermeer hun individualiteit. Een eigenheid die voor het grootste deel spontaan is ontstaan dankzij de perceelsgewijze bebouwing, de ambachtelijke bouwwijze, het streekgebonden kleur- en materiaalgebruik en de loop der tijd. Verspreid over meerdere eeuwen zijn van diverse periodes visitekaartjes in de dorpsstructuur gerealiseerd.

Wilt u meer informatie? Bekijk dan bijlage H4.3 van de Welstandsverordening. 

Monumentenzorg Albrandswaard

De gemeente Albrandswaard zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Albrandswaard zet de komende jaren alles op alles om de samenleving duurzaam te maken. De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk hebben samen alle informatie over duurzame acties en activiteiten verzameld op de website Onze toekomst is Duurzaam. Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument of beeldbepalend pand? Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Het bouwen aan en nabij monumenten vereist zorgvuldigheid. De welstandscommissie adviseert over omgevingsvergunningen voor monumenten, karakteristieke panden en panden in de buurt van monumenten. 

In de Welstandsverordening van de gemeente staat verder dat een bouwwerk dat op zekere afstand van een monument staat aanvullende criteria van toepassing zijn. De aanvullende criteria 'bouwen aan en nabij monumenten en beeldbepalende panden' gelden derhalve voor panden in de omgeving van:

  • Rijksmonumenten: panden in de gevelwand binnen 50 meter van een Rijksmonument;

  • Gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden: belendende panden.

Heeft u verbouwplannen?  

Afbeelding
Stadsaanzicht

Criteria voor bouwen

Monumenten en Beeldbepalende panden in Albrandswaard komen veel voor in de dorpskernen en langs dijk en polderlinten. Deze panden zorgen voor een hogere kwaliteit in het lint en bepalen het beeld. Het bouwen aan monumenten en beeldbepalende panden vraagt om respect voor het beeldbepalende karakter en een zekere zorgvuldigheid bij het ontwerp. Voor monumenten geldt dat zij beschermd zijn in het kader van de Monumentenwet (zie hierboven). Voor het bouwen aan en nabij monumenten en beeldbepalende panden derhalve van belang dat:

  • in het ontwerp rekening met de beeldbepalende onderdelen van het pand wordt gehouden;

  • afstemming qua gekozen kleur en materiaalgebruik op het kleur en materiaalgebruik van het beeldbepalende plaatsvindt – zodat het beeldbepalende karakter gehandhaafd blijft;

  • per specifiek beeldbepalend pand gelet wordt op situering en oriëntatie van aan en bijgebouwen;

  • per specifiek beeldbepalend pand gelet wordt op gevelindeling en geleding.

Geschiedenis Albrandswaard

De oudste bedijkingen op het eiland IJsselmonde zijn van voor 10e eeuw, maar de meeste bedijkingen vonden plaats in de 12e en 13e eeuw na de Allerheiligenvloed van 1170. Hieruit ontstond o.a. de Hooge Heerlijkheid Albrandswaard en Kijvelanden. De eerste vermelding dateert van het jaar 1201. De naam betekent 'uiterwaard van Albrant', een referentie naar de uiterwaard van de Oude Maas. De inpolderingen in Rhoon vonden plaats tussen 1100 en 1820. De opdrachtgevers van de bedijkingen waren de rijke edelen en beleggers. Restanten van twee watermolens vinden wij nog terug in de Molenpolder en Zegenpolder.

Meer monumenten informatie

Naar boven