Duidelijk uitgelegd in een animatie: het verduurzamen van een monument

In een serie animaties legt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via tekeningen duidelijk uit hoe u een monument verduurzaamd. Wat past wel bij uw monument en wat niet? Kies en bekijk de werkzaamheid waar u mee aan de slag gaat... of kijk ze alle 15!

Infographics
Bekijkt u liever een infographic over een bepaald thema? Wij hebben ze hieronder voor u op een rijtje gezet.

1. Infographic gevelisolatie aan de binnenzijde van monumenten
2. Infographic zonnepanelen op erfgoed
3. Infographic een integraal verduurzamingsontwerp
4. Infographic vloerisolatie bij monumenten
5. Infographic vensterisolatie bij monumenten
6. Infographic dakisolatie van monumenten
7. Infographic verwarmen met duurzamere installaties
8. Infographic kan ik zonder aardgas?
9. Infographic materialen voor isolatie aan de binnenzijde
10. Infographic materialen voor isolatie aan de buitenzijde

 

Afbeelding
Presentatie

#1 Verduurzaming bij monumenten

Verduurzaming speelt een belangrijke rol in het toekomstbestendig maken van historische gebouwen. Niet alleen zorgt een duurzaam monument voor meer comfort en minder energiekosten, het zorgt ook voor minder CO2- uitstoot, waardoor duurzame monumenten hun steentje bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen. Maar historische gebouwen vertegenwoordigen vaak belangrijke cultuurhistorische waarden, die we willen behouden voor de toekomst. Daarom licht de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in een serie animaties toe waar je bij isolatie van daken, vloeren, gevels en vensters rekening mee moet houden.

Externe video URL
Afbeelding
Presentatie

#2 Integraal verduurzamingsadvies bij monumenten

Het verduurzamen van monumenten vraagt om een zorgvuldige aanpak. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is een ‘integraal verduurzamingsontwerp’: een totaalplan waarbij je thema’s als isolatie, ventilatie, afgiftesystemen, warm tapwater en duurzame opwekking op elkaar afstemt. Deze animatie geeft handvatten om keuzes te maken en zo tot het beste integrale verduurzamingsplan te komen.

Externe video URL
Afbeelding
Presentatie

#3 Installaties bij monumenten: verwarmen met lage of hoge temperatuur

Een monument verduurzamen vraagt om een zorgvuldige aanpak. Nadat je het gebouw met behoud van de cultuurhistorische waarde zo optimaal mogelijk hebt geïsoleerd, zodat de energiebehoefte is verkleind, kun je mogelijkheden onderzoeken om zelf duurzame energie op te wekken. Deze animatie legt de opties uit voor verwarmen met lage temperatuur en met hoge temperatuur.

Externe video URL
Afbeelding
Presentatie

#4 Installaties van monumenten: kan ik zonder aardgas?

Als bekend is of een historisch gebouw met een lage temperatuur verwarmd kan worden, of dat een hoge temperatuur toch noodzakelijk blijft, is het mogelijk om te onderzoeken hoe energie duurzamer kan worden opgewekt. Deze animatie geeft inzicht in verschillende mogelijkheden om dit te doen zonder aardgas.

Externe video URL
Afbeelding
Presentatie

#5 Installaties bij monumenten: duurzamere installaties

Als bekend is of een historisch gebouw met een lage temperatuur verwarmd kan worden, of dat een hoge temperatuur toch noodzakelijk blijft, is het mogelijk om te onderzoeken hoe energie duurzamer kan worden opgewekt. Deze animatie geeft inzicht in verschillende duurzamere installaties.

Externe video URL
Afbeelding
Presentatie

#6 Vloerisolatie bij monumenten

Vloeren van historische gebouwen zijn meestal niet geïsoleerd, waardoor zo’n vijf procent energie verloren gaat. Dit percentage is laag maar ongeïsoleerde vloeren kunnen ook veel kou afstralen waardoor vloerisolatie comfortverhogend kan werken. Vloerisolatie vraagt om een zorgvuldige aanpak. Deze animatie geeft hier inzicht in.

Externe video URL
Afbeelding
Presentatie

#7 Venster- en glasisolatie bij monumenten: wel of niet isoleren?

Verduurzaming van historische gebouwen is een uitdaging. Vensters bevatten vaak veel cultuurhistorische waarden en zijn bepalend voor de uitstraling van een gebouw. Maar oude vensters met enkelglas verliezen energie en kunnen zorgen voor een oncomfortabel binnenklimaat. Vensterisolatie kan een oplossing bieden. Maar wat de beste aanpak is, vereist een zorgvuldige keuze. Deze animatie helpt daarbij.

Externe video URL
Afbeelding
Presentatie

#8 Venster- en glasisolatie bij monumenten: het ontwerp

Het isoleren van historische vensters vraagt om een zorgvuldige aanpak. Daarom is het belangrijk om een passend isolatieontwerp op te stellen en een integraal plan te maken. Deze animatie laat de verschillende stappen zien.

Externe video URL
Afbeelding
Presentatie

#9 Venster- en glasisolatie bij monumenten: de uitvoering

Na het besluit om over te gaan tot vensterisolatie, het maken van het isolatieontwerp en het regelen van de benodigde vergunningen, is het tijd voor de ontwerpuitvoering. Deze animatie laat de verschillende stappen zien.

Externe video URL
Afbeelding
Presentatie

#10 Gevelisolatie bij monumenten: wel of niet isoleren?

Verduurzaming van historische gebouwen is een uitdaging. Aangezien er veel waardevolle cultuurhistorische elementen in gevels verwerkt zitten die te allen tijde behouden moeten blijven, is een zorgvuldige aanpak gewenst bij de keuze om de gevel wel of niet te isoleren. Deze animatie helpt bij het maken van die keuze.

Externe video URL
Afbeelding
Presentatie

#11 Gevelisolatie bij monumenten: het ontwerp

Het isoleren van historische gevels vraagt om een zorgvuldige aanpak. Daarom is het belangrijk een passend isolatieontwerp op te stellen waarbij je de plaatsing van de isolatie het isolatiesysteem en het isolatiemateriaal bepaalt. Deze animatie helpt in het maken van de keuze daarbij.

Externe video URL
Afbeelding
Presentatie

#12 Gevelisolatie bij monumenten: de uitvoering

Na het besluit om over te gaan tot gevelisolatie het maken van het isolatieontwerp en de aanvraag van de benodigde vergunningen is het tijd voor de uitvoering. Deze animatie helpt bij de aanpak hierbij.

Externe video URL
Afbeelding
Presentatie

#13 Dakisolatie bij monumenten: waar moet je rekening mee houden?

Verduurzaming van historische gebouwen is een uitdaging. Daken bezitten veel waardevolle cultuurhistorische waarden die een verhaal uit het verleden vertellen. Deze willen we behouden voor toekomstige generaties. Denk hierbij aan een bijzondere dakvorm, de materialen van de dakafwerking, een oorspronkelijke kapconstructie, zoals een onbeschoten kap of bijzondere binnenafwerkingen. Momenteel zijn veel daken van historische gebouwen niet geïsoleerd. Hier ligt een kans om het gebouw energiezuiniger te maken en CO2-uitstoot te verminderen. Deze animatie helpt bij het maken van een zorgvuldige afweging.

Externe video URL
Afbeelding
Presentatie

#14 Dakisolatie bij monumenten: het ontwerp

Het isoleren van historische daken vraagt om een zorgvuldige aanpak. Daarom is het belangrijk dat je een passend isolatieontwerp maakt. Deze animatie licht de mogelijkheden hiervoor toe.

Externe video URL
Afbeelding
Presentatie

#15 Dakisolatie bij monumenten: de uitvoering

Na het besluit tot dakisolatie, het maken van een isolatieontwerp en de aanvraag van de benodigde vergunningen, is het tijd voor de uitvoering. Deze animatie biedt handvatten hierbij.

Externe video URL
Naar boven