Disclaimer bij actualisatie 2023 gemeentelijke monumentenlijst uit 2022

De oorspronkelijke lijst met gemeentelijke monumenten in Nederland, versie augustus 2022, was opgesteld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en ten behoeve van het sectorale samenwerkingsverband Routekaart Verduurzaming Monumenten. Stichting Nederland Monumentenland heeft het proces gefaciliteerd. Voor de update van oktober 2023 heeft Fenicks de gemeentelijke monumentenlijst inhoudelijk geactualiseerd en verrijkt met nieuwe gegevens.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze gemeentelijke monumenten lijst

 • Het auteurs- en intellectueel eigendomsrecht van de afzonderlijke gemeentelijke monumentenlijsten die ten grondslag liggen aan dit landelijke overzicht ligt bij de betreffende gemeente, deze zijn bronhouder.
 • De gemeentelijke monumenten zijn op objectniveau opgenomen in de lijst. Een monumentnummer kan meerdere objecten bevatten. 
 • De informatie op deze gemeentelijke monumentenlijst is niet uitputtend, heeft geen enkele juridische status en kan als gevolg van nieuwe aanwijzingen van gemeentelijke monumenten of door andere aanpassingen verouderd zijn. Alle informatie in deze monumentenlijst is met zorg opgehaald en verwerkt door Fenicks B.V. 
 • Alle online beschikbare gemeentelijke monumentenlijsten of door gemeenten aangeleverde monumentenlijsten zijn in deze lijst verwerkt. (Nog) niet gepubliceerde gemeentelijke monumentenlijsten worden nog verwerkt of zijn voor nu buiten beschouwing gelaten. 
 • Alle informatie over gemeentelijke monumenten is ten tijde van verwerking verwerkt voor zover deze online beschikbaar was of is aangeleverd.
 • De gemeentelijke monumentenlijst 2023 bevat erfgoed categorieën.[MB1] [JHdJ2] 
 • Alle beschrijvingen van monumenten zijn opgesteld in opdracht van gemeenten of door de betrokken gemeente. In het geval beschrijvingen ontbreken, waren deze (tijdelijk) niet beschikbaar op het moment van verwerking van de lijst.
 • De gemeentelijke monumentenlijsten zijn voor akkoord aangeboden aan de desbetreffende gemeente. In het geval er een reactie is gegeven is eventuele feedback verwerkt. Ook als er geen reactie of feedback is ontvangen, zijn de gemeentelijke monumenten opgenomen in deze lijst.
 • Wanneer u zeker wilt zijn van de eventuele monumentenstatus van een pand, kunt u zich wenden tot:
 • De website van de gemeente waarin het pand ligt;
 • De bij cultuur- en erfgoedzaken betrokken gemeentelijk ambtenaar;
 • www.ruimtelijkeplannen.nl
 • https://www.kadaster.nl/publiekrechtelijke-beperkingen

Terug naar ALLE MONUMENTEN

Naar boven