Uitgelegd: wat zijn de verschillen tussen keurmerken?

Op Monumenten.nl hanteren we de volgende kwaliteitsregelingen:

1.            Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
2.            Kwaliteitsregeling Kennis & Kunde
3.            Vakgroep Restauratie

Wat zijn nu de verschillen tussen deze kwaliteitsregelingen?

Gecertificeerde bedrijven/organisaties leveren zichtbaar en aantoonbaar kwalitatief (restauratie)vakmanschap. Bent u eigenaar van een monument en op zoek naar een goede specialist? Dan is het belangrijk om te weten dat deskundig uitgevoerde restauratie- en onderhoudswerkzaamheden zorgen voor toekomstbestendige monumenten. Een bedrijf krijgt een certificaat als het voldoet aan de kwaliteitseisen die aan ze wordt gesteld. De kwaliteit van het geleverde werk wordt getoetst op basis van de ERM-richtlijnen van stichting ERM. Wat het onduidelijk maakt, is dat stichting ERM en Kennis & Kunde aparte registers hanteren.

Afbeelding
Vergunning verleend

Het verschil

Stichting ERM

 • Bij de toetsing voor het ERM-register staat het kwaliteitszorgsysteem centraal
 • De toetsing gebeurt door onafhankelijke certificerende instellingen
 • Stichting ERM richt zich op bedrijven die werkzaam zijn in de monumentenzorg met onderhoud, verduurzaming en herstel in heel Nederland
 • https://www.stichtingerm.nl/erkende-bedrijven


Kwaliteitsregeling Kennis & Kunde

 • Kennis & Kunde richt zich op middelgrote en kleine bedrijven in de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen en Overijssel
 • De toetsing gebeurt in eigen beheer namens de Commissie Kennis & Kunde
 • Kennis & Kunde toetst praktischer en laagdrempeliger, waarbij de kwaliteit van het uitgevoerde werk centraal staat
 • onafhankelijke certificerende instellingen
 • Voor de via stichting ERM gecertificeerde bedrijven in het werkgebied van de Kennis & Kunde regeling geldt de afspraak dat zij zich zonder extra toets en tegen een jaarlijkse bijdrage kunnen aanmelden voor het Kennis & Kunde register. Andersom gelden voor de monumentenspecialisten uit het K+K register een lichtere procedure bij de certificering via ERM. 
 • https://kennisenkunde.info/register/

 

Vakgroep Restauratie

 • Alle leden zijn gecertificeerd volgens de ERM-richtlijnen van stichting ERM

  Eventueel aanvullend (voor bedrijven met een certificaat):
 • Certificering vergroot concurrentiekracht en kansen op de markt
 • Bij aantal opdrachtgevers is certificering voorwaarde bij aanbesteding of vergunningverlening
 • Toezichthouders en vergunningverleners hechten veel waarde aan kwaliteit en daarmee certificering
 • Certificering geeft opdrachtgevers vooraf al een goed gevoel
 • Certificering verbetert bedrijfsprocessen (op basis van terugkerende audits) met meer efficiency, minder faalkosten
 • Overheden overwegen opname verplichting certificering in regelingen en vergunningverlening
 • https://www.vakgroeprestauratie.nl/ledenlijst
Naar boven