U bent hier

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

Het Restauratiefonds werkt samen met Stichting ERM om informatie en specialistische kennis te delen met monumenteigenaren.

ERM is een netwerkorganisatie die zich richt op een brede doelgroep van opdrachtgevers, overheden en uitvoerende partijen. Deze partijen werken samen om uitvoeringsrichtlijnen op te stellen.

De stichting

ERM is een onafhankelijke stichting waarin zowel opdrachtgevers, uitvoerende bedrijven en overheden zijn vertegenwoordigd. De stichting ontwikkelt uitvoeringsrichtlijnen en bevordert het gebruik hiervan. De uitvoeringsrichtlijnen worden ontwikkeld door een brede begeleidingscommissie en bieden houvast voor alle betrokken partijen. 

Uitvoerings-richtlijnen

Het restaureren van monumenten is een vak apart. Dit soort opgaven kan uiteenlopen van funderingswerken en bouwfysische verbeteringen tot stuc- en steenhouwwerk. Juist bij historische panden vragen deze werkzaamheden om vakmanschap, specialistische kennis en ervaring. ERM heeft richtlijnen ontwikkeld die hierbij houvast bieden. Deze richtlijnen dragen bij aan een optimale zorg voor monumenten maar leveren ook tijd- en geldwinst op. Er zijn richtlijnen voor een aantal werkzaamheden. Denk aan rietdekken, schilderwerk, voegwerk, etc. Op de website van ERM zijn alle werkzaamheden op een rij gezet waarvoor richtlijnen zijn ontwikkeld. De richtlijnen zijn van belang voor u als monumenteigenaar als u een partij (architect, aannemer of specialist) selecteert. U kunt in de opdrachtverstrekking vastleggen dat uw uitvoerder zich houdt aan de uitvoeringsrichtlijnen die van toepassing zijn.

Erkende bedrijven

Daarnaast kunt u ook kiezen voor een gecertificeerde partij. Op de website van ERM kunt u per branche de bedrijven vinden die erkend zijn op basis van een door de stichting ERM beheerde erkenningsrichtlijn. Een erkenningsregeling bevat de afspraken die gemaakt zijn over het leveren van kwalitatief goed werk en over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit. 

Zie ook