Limburg

Vakwerkhuizen Limburg
5432
5432

Provincie Limburg
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Tel: 043 389 72 31
postbus@prvlimburg.nl
www.limburg.nl

Limburg is de hoogste provincie van Nederland. Door de strategische ligging in het zuiden van Nederland maakte Limburg eeuwenlang tot een omstreden gebied voor Europese grootmachten. Romeinen, Spanjaarden, Duitsers, Oostenrijkers en Fransen zijn er heer en meester geweest. Dit mede door dit roerige verleden heeft Limburg een groot aantal rijksmonumenten.

Elisabeth Strouven Monumentenfonds

​Samen met het Restauratiefonds heeft de Sichting Elisabeth Strouven een fonds opgericht voor het restaureren en in stand houden van openbare gebouwen in Maastricht en omgeving. Het fonds is bedoeld voor het opknappen van openbare gebouwen die de gemeenschap ten goede komen.

Erfgoed organisaties provincie

Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

Een steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast beidt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

Bekijk website Steunpunt

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Een archief vol schatten, onverwachte documenten, verhalen, herinneringen, geschiedenis. De meest opvallende zaken ziet u op de website. Hopelijk prikkelen ze en komt u ook eens bij ons langs. Om uw familiegeschiedenis uit te zoeken. Om te achterhalen wie de eerste eigenaren waren van uw huis. Om onderzoek te doen naar de rechtspraak in de 19e eeuw. Met onze 18 kilometer aan archiefstukken kunt u op veel van uw vragen zeker een antwoord vinden.

Bekijk website Historisch Centrum

Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg heeft stichtingen en een vereniging onder haar dak, die zich inzetten om het culturele erfgoed in Limburg te bewaren.

Bekijk website Huis voor de Kunsten

Monumentenwacht Limburg

Monumentenwacht Limburg ondersteunt en adviseert eigenaren over onderhoud en restauratie van hun monument. Om de onderhoudsbehoefte van uw gebouw te bepalen voeren we bouwkundige inspecties uit. Met de uitkomst van de inspectie geven we bouwkundig en financieel advies en begeleiden we onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale gebouwen. Het doel van onze organisatie is om door het stimuleren van doeltreffend onderhoud bij te dragen aan de instandhouding van het Limburgse monumentenbestand.

Naar de website

Quick scan
Met de Quick scan krijgt u snel inzicht in het nodige onderhoud en de kosten. Met de begroting als basis berekent het Restauratiefonds voor u de mogelijke financiering van de restauratie en zo nodig ook de aankoop.

Meer over de Quick scan leest u op de site van het Restauratiefonds.

Quick scan

Verhaal: Bierbrouwerij in de steigers

Een groep van twaalf vrijwilligers houdt met elkaar Stoombierbrouwerij De Keyzer N.A. Bosch in Maastricht in stand. Ze zijn begonnen aan een groot restauratie- en herbestemmingstraject, wat uiteindelijk ook moet leiden tot meer inkomsten.

Gevelnaam van de bierbrouwerij
Naar boven