U bent hier

Vakwerk Limburg

Limburg

5457 rijksmonumenten

Provincie Limburg
Tel: 043 389 72 31
postbus@prvlimburg.nl
www.limburg.nl

Limburg

5457 rijksmonumenten

Provincie Limburg
Tel: 043 389 72 31
postbus@prvlimburg.nl
www.limburg.nl

Provincie Limburg

Provincie Limburg stelt geld beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten. Het monument is een agrarische gebouw, een klooster, een molen, een kasteel, een kerk of een industrieel complex. Helaas is het subsidie-budget voor 2017-2018 al uitgeput. Hou de website in de gaten voor de mogelijkheden volgend jaar.

Contactgegevens

Provincie Limburg

Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Elisabeth Strouven Monumentenfonds
 

​Samen met het Restauratiefonds heeft de Sichting Elisabeth Strouven een fonds opgericht voor het restaureren en in stand houden van openbare gebouwen in Maastricht en omgeving. Het fonds is bedoeld voor het opknappen van openbare gebouwen die de gemeenschap ten goede komen.

Erfgoed organisaties provincie

Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

Een steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast beidt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

 

Regionaal Historisch Centrum Limburg


Een archief vol schatten, onverwachte documenten, verhalen, herinneringen, geschiedenis. De meest opvallende zaken ziet u op de website. Hopelijk prikkelen ze en komt u ook eens bij ons langs. Om uw familiegeschiedenis uit te zoeken. Om te achterhalen wie de eerste eigenaren waren van uw huis. Om onderzoek te doen naar de rechtspraak in de 19e eeuw. Met onze 18 kilometer aan archiefstukken kunt u op veel van uw vragen zeker een antwoord vinden.

 

Huis voor de Kunsten Limburg


Het Huis voor de Kunsten Limburg heeft stichtingen en een vereniging onder haar dak, die zich inzetten om het culturele erfgoed in Limburg te bewaren.

MonumentenWacht Limburg

Het doel van onze organisatie is om door het stimuleren van doeltreffend onderhoud bij te dragen aan de instandhouding van het Limburgse monumentenbestand.

 

Quickscan


U kunt, als klant van de Restauratiewijzer van het Restauratiefonds, tegen betaling, ook gebruik maken van de Quick Scan door een bouwkundig expert van de Monumentenwacht. Hiermee krijgt u snel inzicht in het nodige onderhoud en de kosten. Met de begroting als basis berekent het Restauratiefonds voor u de mogelijke financiering van de restauratie en zo nodig ook de aankoop.

 

Ik ben gefascineerd geraakt door het brouwproces