U bent hier

Alles over

Monumentenzorg

Organisaties voor onderhoud en restauratie

Met raad en daad

Onderhoud en restauratie van monumenten is een vak apart en vraagt om speciale zorg en aandacht. Er zijn diverse partijen die u graag op weg helpen en met raad en daad bijstaan. Hieronder een selectie.

Bouwleges.nl
Op deze website maakt u een berekening van de verwachte bouwleges van uw restauratieproject.

Monumententoezicht.nl
Een website voor gemeentelijke toezichthouders ter ondersteuning van het monumententoezicht.

Provinciale monumentenwachten
Voor zowel gemeentelijke, provinciale als rijksmonumenten kunt u een abonnement afsluiten bij de Monumentenwacht. De basis hiervan bestaat uit een periodieke inspectie en rapportage. Iedere provincie heeft een Monumentenwacht. Bekijk ook de pagina's van MonumentenwachtNL

Restauratiewijzer
De Restauratiewijzer begeleidt (toekomstige) eigenaren van monumentale panden voor en tijdens de restauratie op financieel en procedureel gebied. De Restauratiewijzer is gratis.

Restauratoren Nederland (RN)
Grote vereniging voor professionals op het gebied van beheer en behoud van cultureel erfgoed. Zet zich onder andere in voor het behartigen van de belangen van de beroepsgroep en voor de zorg voor het cultureel erfgoed in het algemeen. Inclusief restauratoren register.

Stichting Bouwhistorie Nederland
De stichting zet zich in voor het bevorderen van bouwhistorisch onderzoek, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht, en vraagt waar mogelijk aandacht voor het belang van dit onderzoek.

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Voor eigenaren die op zoek zijn naar een betrouwbare en vakkundige partner voor de restauratie van hun eigendom. Op deze website vindt u informatie over gekwalificeerde marktpartijen die zich in de restauratie profileren.

Vakgroep Restauratie
Landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. De Vakgroep zet zich in voor kwaliteitswaarborg, innovatie, het behoud van ambachtelijk restauratievakmanschap en treedt op als belangenbehartiger en gesprekspartner binnen de restauratie- en monumentenwereld.

Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM)
Doel is het bevorderen van het behoud van het Nederlands cultureel erfgoed, het bevorderen van kwalitatieve en hoogwaardige restauraties en instandhoudingsprojecten binnen de monumentenzorg in Nederland en alles wat daarmee verband houdt in de ruimste zin.

Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie VAWR
Actieve branchevereniging die zich ten doel stelt om kwalitatief hoogwaardig behoud, herstel en restauratie van monumenten in ons land te bevorderen.

Vereniging Restauratie Steenhouwers (VRS)
De Vereniging Restauratie Steenhouwers is de branchevereniging van erkende steenhouwersbedrijven die zich geheel of gedeeltelijk toeleggen op het restaureren van monumenten.