U bent hier

Alles over

Monumentenzorg

Landelijke organisaties monumentenzorg

Nationale monumentenzorg

Er zijn veel instanties in Nederland die zich bezighouden met het Nederlandse erfgoed, en meer specifiek monumenten. Hieronder vindt u een aantal instanties die landelijk actief zijn.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed helpt zorgen voor het Nederlandse erfgoed boven en onder de grond en in het water. De Rijksdienst is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en mede-initiatiefnemer van Monumenten.nl.

Nationaal Restauratiefonds
Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. Ook verstrekken zij informatie bij de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten.

Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed
Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed is een organisatie die kennis, professionaliteit en financieringscapaciteit bundelt om religieus erfgoed in Nederland te behouden en van een passende, nieuwe (neven)bestemming te voorzien.

Blue Shield Nederland
Stichting Blue Shield Nederland richt zich op de bescherming van Nederlands cultureel erfgoed tegen bedreigingen, zoals oorlog of natuurrampen.

ErfgoedSuite
De ErfgoedSuite is het kennissysteem dat het erfgoed in Nederland verbindt. Gegevens over erfgoed blijven hiermee duurzaam digitaal beschikbaar.

De Landelijke Federatie Het Behouden Huis
De Landelijke Federatie Het Behouden Huis is een overkoepelend orgaan waarbij actieve stadsherstelorganisaties en andere organisaties op het gebied van monumentenbehoud zijn aangesloten.

Let op je Erfgoed
Dit initiatief van Bond Heemschut laat zien wat u kunt doen om mooie en economisch of technisch nog goed te gebruiken gebouwen te behouden voor de toekomst, en hoe u kunt opkomen voor ons waardevolle landschap en het monumentale groen.

Prins Bernhard Cultuurfonds
Samen met het Restauratiefonds heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds in negen provincies Cultuurfondsen voor monumenten opgericht. Dit zijn doorlopende fondsen waaruit leningen met lage rente worden verstrekt voor restauratie van provinciale of gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden die vallen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Veilig erfgoed
Hoe kunt u als erfgoedbeheerder de kans op een calamiteit als brand of stormschade verkleinen, welke maatregelen kunt u treffen om verdere schade tegen te gaan? Ook op deze site: de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE), een registratiesysteem voor incidenten in cultureel erfgoed.

VSBfonds
Ondersteunt projecten die cultureel erfgoed toegankelijk maken voor een groot of nieuw publiek met onder andere financiële mogelijkheden voor donaties of subsidies, waaronder de Varend Monument Lening.