U bent hier

Alles over

Subsidie voor herbestemming

Aanvraag voorbereiden

Indienen vanaf 1 oktober t/m 30 november

Jaarlijks kunt u vanaf 1 oktober tot en met 30 november subsidie aanvragen. Van tevoren kunt u de aanvraag voorbereiden.

Noodzakelijke bijlagen

U kunt uw aanvraag tijdig voorbereiden. Zo kunt u de bijlagen verzamelen die u mee moet sturen met uw aanvraag. In de checklist hieronder leest u om welke bijlagen het gaat.

Checklist 1: aanvraag onderzoek

Checklist verplichte bijlagen voor onderdeel onderzoek herbestemming:

 1. beschrijving van de problematiek van de herbestemming en de te onderzoeken mogelijkheden tot herbestemming, met een mededeling over het tijdstip waarop het onderzoek is afgerond
 2. offerte of kostenraming onder vermelding van naam of datum dient bij een aanvraag te worden bijgevoegd.
 3. verklaring van burgemeester en wethouders in het geval een monument niet beschermd is op grond van de Erfgoedwet, een provinciale verordening of een gemeentelijke verordening (voor verklaring: zie bijlage B van het aanvraagformulier)

Checklist 2: aanvraag wind- en waterdicht maatregelen

Checklist verplichte bijlagen voor onderdeel wind- en waterdicht:

 1. globale beschrijving van de staat waarin het monument verkeert
 2. overzichts- en detailfoto’s of tekeningen: foto’s moeten een duidelijke indruk geven van de structuur van het monument en zijn gebreken
 3. daarop gebaseerd activiteitenplan: hieruit dient te blijken op welke plaats aan, op of bij het monument en op welke wijze en binnen welke termijn de tijdelijke maatregelen worden uitgevoerd
 4. opgave van de kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd en een offerte of een begroting volgens de Stabu (zie begrotingsmodel op pagina Subsidie aanvragen)
 5. actueel onderzoeksrapport van het monument of een daarmee gelijk te stellen document of de mededeling dat
  • een aanvraag om subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek is ingediend
  • een interactief of procesgericht onderzoek is ingediend
 6. verklaring van burgemeester en wethouders in het geval een monument niet beschermd is op grond van de Erfgoedwet, een provinciale verordening of een gemeentelijke verordening (voor de verklaring zie bijlage B van het aanvraagformulier)

 

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Bedankt voor uw terugkoppeling.