Zwolle

Zwolle pakhuis
Zwolle pakhuis
Credit
Restauratiefonds
481
481
1008

Gemeente Zwolle
Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Bezoekadres: Lübeckplein 2
Tel. 038-498266
www.zwolle.nl

De gemeente Zwolle ligt in een gevarieerd landschappelijk gebied. De rivier de Vecht en het Zwarte Water zijn van oudsher van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de stad. In en rond de historische binnenstad zijn veel monumenten te vinden en in het buitengebied zijn diverse historische buitenplaatsen te vinden. De gemeente bestaat uit de stad Zwolle met haar verschillende wijken, de omliggende dorpen Windesheim, Wijthmen, Berkum en Westenholte en diverse buurtschappen.

Monumentenkaart Zwolle

De gemeente Zwolle kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarbij is het gezicht op Zwolle een rijksbeschermd stadsgezicht. Wilt u weten of u in een monument of beschermd pand woont?

Openlucht zwembad Zwolle
Openlucht zwembad Zwolle
Stefan Ammerlaan photography
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Zwolle kent 1 beschermd gezicht: Rijksbeschermd stadsgezicht Zwolle. Het beschermde stadsgezicht Zwolle omvat de oude binnenstad binnen de 17de-eeuwse vestingwerken, die in de vorm van een laat 19de-eeuwse singel- en parkaanleg de compacte stadskern omsluiten. Het specifieke karakter van Zwolle als welvarende middeleeuwse marktstad, gegroeid uit een van oorsprong agrarische nederzetting, gelegen aan belangrijke land- en waterwegen, is in de binnenstad nog steeds goed afleesbaar.

Dubbelbestemming cultuurhistorie

Naast rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten kent Zwolle ook cultuurhistorisch waardevolle objecten. Dit zijn panden die belangrijk zijn vanwege hun cultuurhistorie of bouwhistorie. 

Als er een dubbelbestemming op uw pand rust dan betekent dit dat het aanzicht van uw pand van cultuurhistorische en/of bouwkundige waarde is. Deze bestemming is bedacht door de overheid om de eenheid te behouden van het historische straatbeeld.

De bescherming van deze panden is geregeld in de bestemmingsplannen van de verschillende gebieden in de stad doormiddel van een dubbelbestemming als 'Waarde-Cultuurhistorie 1' en 'Waarde-Cultuurhistorie 2' en/of 'Waarde-Bouwhistorie'. 

Monumentenzorg Zwolle

Het Zwols erfgoedbeleid is gericht op de duurzame instandhouding van historisch waardevolle objecten, stedenbouwkundige en landschappelijke structuren. Het opstellen van cultuurhistorische analyses en waardestellingen maken de cultuurhistorische waarden zichtbaar zodat deze steeds vaker bij ontwikkelingen kunnen worden betrokken.

Voor eigenaren van een monument is het belangrijk om op een goede manier te worden begeleid bij hun plannen. Daarom wordt monumenteigenaren geadviseerd om bij plannen vroegtijdig contact op te nemen met het team monumentenzorg. Gaat u aan de slag met uw monument? 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

Zwolle heeft een eigen monumentenschildje voor gemeentelijke monumenteneigenaren. Heeft uw monument nog geen schildje? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. De gemeente Zwolle wil haar inwoners zo goed mogelijk op voorbereiden en bij ondersteunen. Via het Duurzaam Bouwloket kunt u meer informatie vinden over duurzaamheid en de regelingen in gemeente Zwolle. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Straatje Zwolle
Afbeelding
Toolbox

Subsidie voor regulier onderhoud

De gemeente Zwolle stelt een subsidie beschikbaar voor gewoon, relatief klein onderhoud, bijvoorbeeld schilderwerk aan gemeentelijke monumenten. De subsidie mag in de voorgaande twee jaar niet eerder zijn verleend voor het betreffende monument. De Uitvoeringsvoorschriften voor onderhoud en herstel van beschermde monumenten zijn van toepassing.

Subsidie voor ingrijpende verbetering

De gemeente Zwolle stelt een subsidie beschikbaar voor ingrepen aan monumentale onderdelen van het monument, zoals bijvoorbeeld: gevels, goten of daken en nader omschreven monumentale onderdelen als trap, bordes e.d. In de voorgaande tien jaar mag niet eerder subsidie zijn ontvangen voor ingrijpende verbetering van het gemeentelijk monument. De subsidie moet u ruim voordat u met de werkzaamheden begint aanvragen. De Uitvoeringsvoorschriften voor onderhoud en herstel van beschermde monumenten zijn van toepassing.

Subsidie voor kleur-historisch onderzoek

De gemeente Zwolle stelt een subsidie beschikbaar voor de kosten voor kleur- en/of historisch onderzoek voor zowel gemeentelijke monumenten als rijksmonumenten. De subsidie wordt toegekend als u het uitgebrachte kleuradvies opvolgt. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Bezit u een woning, een kantoor of een ander bouwwerk, dat als rijks- of gemeentelijk monument staat geregistreerd? Dan mag u dit bouwwerk niet zomaar verbouwen of slopen. Daarvoor is vaak een omgevingsvergunning nodig.  De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Erfgoedwet, de Erfgoedverordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Zwolle 1649 Blaeu
Historische kaart van Zwolle ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Zwolle

Zwolle kent een lange bewoningsgeschiedenis. De eerste historische vermelding van Zwolle stamt uit 1040. De verlening van stadsrechten in 1230 gaf Zwolle de mogelijkheid zich te omringen met verdedigingswerken. De Gouden Eeuw van Zwolle was te danken aan het feit dat de stad in 1407 als handelsstad toetrad tot de Hanze en dankrijk de in Zwolle gevestigde Latijnse school.

Pas in de Franse tijd kreeg Zwolle de status van hoofdstad, eerst van het Departement van de Oude IJssel, daarna van het Departement Overijssel en na de inlijving door het Eerste Franse Keizerrijk, van het Departement Monden van de IJssel of Bouches-de-l'Yssel. Na het vertrek van de Fransen werd Zwolle hoofdstad van de provincie Overijssel.

Pas in de Franse tijd kreeg Zwolle de status van hoofdstad, eerst van het Departement van de Oude IJssel, daarna van het Departement Overijssel en na de inlijving door het Eerste Franse Keizerrijk, van het Departement Monden van de IJssel of Bouches-de-l'Yssel. Na het vertrek van de Fransen werd Zwolle hoofdstad van de provincie Overijssel.
In de Franse tijd

De stad groeide vervolgens uit tot de huidige stad met meer dan120.000 inwoners. In 1967 werd de gemeente Zwollerkerspel grotendeels samengevoegd met de gemeente Zwolle. Daarmee bestaat Zwolle momenteel uit de stad Zwolle met haar verschillende wijken, de omliggende dorpen Windesheim, Wijthmen, Berkum en Westenholte en diverse buurtschappen.

Meer monumenten informatie

Naar boven