Zeist

Gemeentehuis Zeist
Gemeentehuis Zeist
Credit
Joost Enkelaar
180
180
1448

Gemeente Zeis
Bezoekadres: Het Rond 1, 3701 HS Zeist
Postadres: Postbus 513, 3700 AM Zeist
zeist@zeist.nl
14030
www.zeist.nl

Zeist is een plaats en gemeente in het midden van de Nederlandse provincie Utrecht. De gemeente ligt in het bosrijke gebied van de Utrechtse Heuvelrug en heeft daardoor buiten de woonkernen een overwegend 'groen' karakter. Naast de hoofdplaats Zeist telt de gemeente vier dorpen: Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide. Vanwege het kasteel Slot Zeist wordt Zeist wel Slotstad genoemd.

Monumenten in Zeist

Zeist heeft rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en gemeentelijke monumentale structuren zoals parken en lanen.

Villa Zeist
Villa Zeist
Joost Enkelaar
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Monumentenzorg Zeist

De gemeente Zeist zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over het erfgoedbeleid in de gemeente Zeist? 

Afbeelding
Rijksmonument

Zeister erfgoedschild

De gemeente Zeist is trots op het mooie erfgoed en wil dat het erfgoed goed te herkennen is. Daarom bieden we eigenaren van monumenten een Erfgoedschildje aan. Zij kunnen dit daarna aan de gevel van het monument hangen. Het schildje mag beschouwd worden als een erfgoedlintje. We eren eigenaren voor hun inzet voor het beschermen en bewaren van het culturele erfgoed van Zeist. Het schildje geeft een ‘eeuwigheidswaarde’. Het wapen is zelf ook Zeister erfgoed

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Zeist wil monumenteneigenaren ondersteunen bij het duurzamer maken van hun gebouwen. Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van beleid om vergunningen voor het verduurzamen van monumenten (denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen), te vereenvoudigen.

Steeds meer mensen zijn bezig met het verduurzamen van hun woning: ze willen isoleren of onderzoeken hoe ze zelf duurzame energie kunnen opwekken. Voor hulp bij het verduurzamen van uw koopwoning, kunt u terecht bij het onafhankelijke Zeister initiatief mijngroenehuis.nu én bij de onafhankelijke website jouwhuisslimmer.nl.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Zijaanzicht slot Zeist
Zijaanzicht slot Zeist
Restauratiefonds

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u een beschermd monument of een pand dat is gelegen in de gemeentelijke monumentale structuur wilt dat verbouwen, herstellen of aanpassen, dn heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig voor de activiteiten bouwen en wijzigen monument. Via de website omgevingsloket online kunt u nakijken of en voor welke activiteiten u een vergunning nodig heeft. Voor het behandelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning moet u leges betalen.

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) adviseert op bouwplannen voor:

  • niet-beschermde panden,

  • rijks- en gemeentelijke monumenten (gebouwen, tuinen en parken),

  • ruimtelijke (inrichtings-) plannen in beschermde gezichten en gemeentelijke beschermde structuren en de overige gebieden.

Er is één advies voor monumenten en welstand. De medewerker cultuurhistorie wordt ingeschakeld voor (intern) advies en in veel gevallen volgt een bezoek ter plaatse.

Geschiedenis Zeist

Toen in 1122 de Rijn bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd, kon het drassige gebied tussen Wijk en Utrecht ontgonnen worden en ontwikkelde Zeist zich tot een klein dorp met een kerk. De toren van de huidige Oude kerk stamt nog uit die tijd. In het gebied waren drie Ridderhofsteden (kastelen) gelegen: Huis Zeist, Blikkenburg en Kersbergen. Zeist wordt op de kaart gezet door het verblijf van Lodewijk met zijn omvangrijke leger van 10.000 soldaten. De bouw van Slot Zeist is van groot belang voor de ontwikkeling van Zeist. 

In de 19de eeuw zorgen de ambachtslieden van de Broedergemeente voor de eerste industrialisatie in Zeist. In de 19e eeuw werd Zeist een geliefde woonplaats voor de rijken en werden er talloze buitenplaatsen aangelegd, zoals SparrenheuvelLentelevenMa Retraite en Molenbosch

Meer monumenten informatie

Naar boven