Wijchen

Hernen, kasteel Hernen - Michielverbeek
Hernen, kasteel Hernen
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek
97
97
208

Gemeente Wijchen
Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen

www.wijchen.nl
gemeente@wijchen.nl
088 - 4327000

Wijchen is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente maakt deel uit van de stadsregio-subregio Nijmegen en bestaat uit de woonkernen Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur, Niftrik en Wijchen. Ook de kernen Alverna en Woezik.

Monumenten

De gemeente Wijchen kent rijksmonumentengemeentelijke monumenten en een beschermde gezichten. 

Wijchen (Gld, NL) kerk - Havang(nl)
Wijchen (Gld, NL) kerk
Wikimedia Commons - Havang(nl)
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Wijchen kent 3 beschermde gezichten: 

 • Rijksbeschermd stadsgezicht Batenburg: Batenburg is een van de oudste stadjes van Gelderland en is gelegen op de noordelijke oever van de rivier de Maas. Als vesting met grachten omringd, gelegen aan de grens van Brabant, heeft het een belangrijke rol gespeeld in de historie van de streek.
 • Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Leur: Leur is een van de kleinste plaatsen in het Land van Maas en Waal en heeft een beschermd dorpsgezicht. Veel woningen, hoofdzakelijk boerderijen, zijn dan ook beschermd monument. In en rondom Leur kun je heerlijk wandelen en genieten van de rijke historie van het dorp.
 • Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Wijchen: Het historisch centrum van Wijchen met het Kasteel en de Oude Molen is aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. 

Monumentenzorg Wijchen

De gemeente Wijchen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

Woont u in een gemeentelijk monument en heeft het pand nog geen eigen monumentenschildje? Als monumenteneigenaar kunt u een schildje aanvragen bij de gemeente. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Energieloket Wijchen helpt inwoners met vragen over verduurzaming. 

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

 • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

 • De gemeente Wijchen stelt een Toekomstbestendig wonen lening beschikbaar om uw dak te isoleren of zonnepanelen te plaatsen.
 • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
 • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
 • Bent u eigenaar van een rijksmonument of gemeentelijk monument? Dan kunt u gebruik maken van het Gelders Monumentenfonds om uw monument te verduurzamen. 
Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Voor onderhoud of restauratie aan een gemeentelijk monument kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente Wijchen.

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. U kunt dan uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan snel zeggen of dit al dan niet voor subsidie in aanmerking komt. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later gedeeltelijk of geheel wordt afgewezen.

De hoogte van de subsidie bedraagt:

 • maximaal 25% van de vastgestelde subsidiabele kosten tot een maximum van € 2.500 per jaar voor onderhoud aan een gebouwd gemeentelijk monument.

 • maximaal 25% van de vastgestelde subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000 per jaar voor restauratie van een gebouwd gemeentelijk monument.

 • maximaal 50% van de werkelijk gemaakte vastgestelde subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.000 per jaar voor onderhoud van een als gemeentelijk monument beschermde begraafplaats.

De minimale instandhoudingskosten dienen minimaal €750 te zijn. 

In de kosten van een opgesteld onafhankelijk inspectierapport kan een bijdrage van 50% worden verstrekt tot een maximum van € 200. Deze tegemoetkoming kan eenmaal per twee jaar worden aangevraagd. 

Gelders Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een rijksmonument of gemeentelijk monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Aanvullende subsidie

De gemeente Wijchen stelt een aanvullende subsidie beschikbaar voor rijksmonumenten en/of molens. Het college kan jaarlijks een aanvullende subsidie verstrekken in uitgevoerde onderhoudskosten aan een beschermd rijksmonument. De subsidie is een aanvulling op verstrekte rijkssubsidie en bedraagt 25% van de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.250. Voor in bedrijf zijnde molens 25% van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 2.000. 

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Meer monumenteninformatie

Naar boven