U bent hier

Monument Vlissingen
In uw regio:

Vlissingen

314 rijksmonumenten

Gemeente Vlissingen
Tel. 0118-487000
gemeente@vlissingen.nl
www.vlissingen.nl

In uw regio:

Vlissingen

314 rijksmonumenten

Gemeente Vlissingen
Tel. 0118-487000
gemeente@vlissingen.nl
www.vlissingen.nl

Vlissingen

Vlissingen is voor zijn bezoekers en inwoners synoniem met wind en zilte lucht; een korte periode uitgezonderd: wanneer het zonovergoten is, dan zijn alle blikken gericht op zand en water. Het oude centrum heeft een heel bijzondere uitstraling door zijn oude middeleeuwse straten en havens. Het stadsgezicht is eigenlijk niet zoveel veranderd. Vooral als u geïnteresseerd bent in details, dan is het in Vlissingen genieten.
 
Wie er oog voor heeft, kan in Vlissingen nog veel genieten van wat oud is. Vooral de binnenstad bevat nog heel wat uit het verleden. Dit deel van de binnenstad is aangewezen als 'Beschermd Stadsgezicht'. Zo zijn er de oude Vissers- en Koopmanshaven met het Lampsinshuis (1641). Aan het Bellamypark herinneren monumentale huizen aan de haven die vroeger op deze plaats was. Een belangrijk monument is natuurlijk de Sint Jacobskerk (gesticht tussen 1308 en 1328). Vlissingen behoort, met 293 rijksmonumenten en vele gemeentelijke monumenten tot de Federatie van Grote Monumenten Gemeenten (hierin nemen de 48 grote monumentensteden in Nederland aan deel). Vlissingen kent één archeologisch bodemmonument van nationaal belang: de Karolingische Burg te Oost-Souburg. In het oog springen verder de oude stadspoort met de Gevangentoren op Boulevard de Ruyter, het Beursgebouw, het Keizersbolwerk en het Oranjebolwerk. Voorts zijn er talloze grote en kleine woonhuis- en andere monumenten die herinneren aan het roemrijke Vlissingse verleden.

Monumentenbeleid

De afgelopen vier jaar is duidelijk een kentering in het beleid op gang gekomen. De eerste stap was het installeren van een gemeentelijke monumentencommissie waarin, naast de leden van de welstandscommissie, een monumentendeskundige zitting heeft. De samenstelling van de commissie is gelijk aan die in Middelburg, waarmee Vlissingen een samenwerkingsverband heeft. Ervaringen in beide steden kunnen hierdoor goed uitgewisseld worden. Dit is zeker van belang bij advisering van monumentenvergunningen. Voor dit voorbereidend werk heeft Vlissingen een monumentenwerkgroep ingesteld bestaande uit de gemeentearchivaris, een van zijn medewerkers, de monumentenadviseur en een medewerker monumentenzorg, die momenteel extern wordt ingehuurd. De werkgroep monumenten vergadert in het gemeentearchief, een fraai rijksmonument in de oude binnenstad.

Monumentennota

Naar aanleiding van het collegeprogramma 2002-2006 wordt gewerkt aan een monumentennota die moet leiden tot een meer actief monumentenbeleid. Het vastleggen van het gemeentelijk monumentenbeleid heeft als tweede doel dat de homogeniteit in het gemeentelijk optreden wordt bevorderd en waar mogelijk gewaarborgd. Een en ander impliceert een integrale visie en een integraal beleid. Als derde is het van belang om de activiteiten van externe partijen die met cultuurhistorie te maken hebben binnen de gemeente af te stemmen. Hier kan het gaan om eigenaren van monumenten, woningcorporaties, belangenorganisaties, bedrijfsleven en middenstand. De hoofdlijnen van beleid moeten door alle betrokkenen worden gedeeld.

Contactgegevens

Gemeente Vlissingen
Stadhuisplein 2 Vlissingen

Postbus 3000
4380 GV Vlissingen
Fax. 0118-410218