U bent hier

Monument Venlo
In uw regio:

Venlo

213 rijksmonumenten

Gemeente Venlo
cultuurhistorie@venlo.nl
cultuurhistorie.venlo.nl

In uw regio:

Venlo

213 rijksmonumenten

Gemeente Venlo
cultuurhistorie@venlo.nl
cultuurhistorie.venlo.nl

Venlo

Handel, transport en ondernemen hebben in Venlo steeds een belangrijke rol gespeeld. De stad is daardoor geworden tot wat het nu is. Venlo was in de Romeinse tijd al een logistieke hotspot, met de Maas en diverse doorgaande wegen als belangrijke vervoersaders.

Uitgegroeid tot echte stad maakte Venlo op het einde van de Middeleeuwen een stormachtige ontwikkeling door. De ondernemersgeest van de middeleeuwse Venlonaren maakte de stad tot een bloeiend handelscentrum en een logistiek knooppunt van internationale betekenis. De welvaart weerspiegelde zich duidelijk in de rijke vijftiende- en zestiende-eeuwse bebouwing van de binnenstad.

Naast middeleeuwse stad is Venlo samen met stadsdeel Blerick een toonaangevende wederopbouwstad uit de naoorlogse periode. In de dorpskernen van Tegelen en Belfeld zijn de tastbare sporen van de industrialisatie uit de periode 1850-1940 nog steeds herkenbaar. In het 19e-eeuwse Kloosterdorp Steyl en in de historische kern van Arcen houdt de tijd zijn adem in.

Cultuurhistorie

De gemeente Venlo zet sterk in op de economische factor van cultuurhistorie. Cultuurhistorie vergroot de vitaliteit van de stad en is een belangrijke aanjager voor de lokale economie.

Mensen en bedrijven worden in Venlo gestimuleerd en geprikkeld om te investeren in cultuurhistorie.

Het subsidiebeleid van de gemeente wordt herzien.

Contactgegevens

Gemeente Venlo
Garnizoenweg 3 F2.17
5928 NA  Venlo

Postbus 3434
5902 RK  Venlo

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Monumenten en Archeologie
www.twitter.com/cultuurhistorie