Staphorst

Gemeenteweg-199-te-Staphorst-Weefemwe
Gemeenteweg 199 te Staphorst
Credit
Wikimedia Commons - Weefemwe
297
297

Gemeente Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
www.staphorst.nl
0522 - 467400
gemeente@staphorst.nl

Staphorst is een dorp in de Nederlandse provincie Overijssel, en de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Staphorst is de op vier na grootste plaats van Noordwest-Overijssel. Samen met Rouveen vormt Staphorst een typisch voorbeeld van lintbebouwing aan de Oude Rijksweg/Gemeenteweg.

Monumenten Staphorst

Een deel van Staphorst is een beschermd dorpsgezicht. Verder zijn er in de plaats Staphorst bijna 190 rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een aantal oorlogsmonumenten. Opvallend aan Staphorst en Rouveen zijn de (fel)groene luiken in combinatie met (fel) blauwe raamdorpels, deuren met boven de voordeur vaak een zogenaamde levensboom en de klederdracht die vroeger van jong tot oud door mannen en vrouwen gedragen werd.

Staphorst, Gemeenteweg 151
Staphorst, Gemeenteweg 151
Wikimedia Commons - Weefemwe

Monumentenzorg Staphorst

De gemeente Staphorst zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer weten over het erfgoedbeleid in de gemeente Staphorst?

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

In 2050 wil Staphorst volledig energieneutraal zijn. Daarmee haken we aan op het klimaatakkoord van Parijs en het landelijke klimaatakkoord. Behalve de doelstelling om energieneutraal te worden, willen we ons ook aanpassen op het veranderende klimaat. Dit noemen we klimaatadaptatie. Tot slot streven we ernaar om minder grondstoffen te verspillen. Dit noemen we circulaire economie. Hier leest u meer over de doelstellingen van de gemeente Staphorst.

Benieuwd welke maatregelen bij uw monumentale woning passen? Ontdek het snel met de gratis online Zelfscan Duurzaam Monument.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Daarmee wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Staphorst

De kerkdorpen Rouveen en Staphorst zijn ontstaan dankzij de aanwezigheid van het Zwartewarerklooster (1233-1580) en de ontginningen aan de rand van het Drents plateau. Oorspronkelijk lag Rouveen westelijker dan tegenwoordig. Als gevolg van veenafgraving, de inklinkende veenbodem en de daardoor drassige bodem trokken de bewoners naar hoger gelegen streken. de huidige kerk werd in de 13de eeuw gebouwd. de kerk van IJhorst werd in 1823 gebouwd. Het buurtschap Punthorst is een betrekkelijk jonge woonkern, die in de jaren dertig van de 20e eeuw is ontstaan.

Meer monumenten informatie

Naar boven