Smallingerland

Natuurgebied Petgatten De Feanhoop - Agnes Monkelbaan
Natuurgebied Petgatten De Feanhoop
Credit
Wikimedia Commons - Agnes Monkelbaan
71
71

Gemeente Smallingerland
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten

Postadres
Postbus 10.000
9200 HA Drachten 

www.smallingerland.nl
gemeente@smallingerland.nl 
0512 - 581234 

Smallingerland is een gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Friesland met als hoofdplaats Drachten. De gemeente Smallingerland ontleent haar naam aan Smalle Ee, een meer in het midden van de gemeente. De gemeente wordt als het ware in tweeën gedeeld door meren die de uitloper zijn van de rivier De Drait.De gemeente Smallingerland telt veertien officiële kernen. De hoofdplaats is Drachten en is verreweg de grootste plaats binnen de gemeente Smallingerland. De Nederlandse namen zijn de officiële, met uitzondering van De Tike. De plaatsnaamborden van de dorpen zijn tweetalig, in het Nederlands en in het Fries.

Monumenten

De gemeente Smallingerland kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Brouwersgreft 12 Rottevalle - Gouwenaar
Brouwersgreft 12 Rottevalle
Wikimedia Commons - Gouwenaar

Monumentenzorg Smallingerland

De gemeente Smallingerland zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidie renovatie

De gemeente Smallingerland geeft subsidie voor renovatie van gemeentelijke monumenten. U kunt deze monumentensubsidie 1 keer in de 3 jaar aanvragen. De subsidie wordt alleen toegekend voor voorzieningen betreffende de karakteristieke delen van het beschermd gemeentelijk monument.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de vastgestelde subsidiabele kosten met een maximum van €6.806,70. Daarbij moet de subsidie minimaal €1.021,01 bedragen. 

  • De subsidieaanvraag moet  worden ingediend vóór aanvang van de werkzaamheden
  • De subsidie wordt verleend aan de hand van een door u ingediende begroting(en)
  • Kijk voor de overige voorwaarden in de verordening 'subsidie gemeentelijke monumenten Smallingerland'.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven