U bent hier

Markt in Roosendaal
In uw regio:

Roosendaal

92 rijksmonumenten

Gemeente Roosendaal
Tel. (0165) 579 433
c.gelijns@roosendaal.nl
www.roosendaal.nl

In uw regio:

Roosendaal

92 rijksmonumenten

Gemeente Roosendaal
Tel. (0165) 579 433
c.gelijns@roosendaal.nl
www.roosendaal.nl

Roosendaal

Roosendaal kent een rijke geschiedenis, die teruggaat tot de twaalfde en dertiende eeuw. In 1268 duikt de naam Rosendaele voor het eerst op in een akte. Van oudsher maakte Roosendaal deel uit van het hertogdom Brabant.
 
In de Middeleeuwen was er sprake van een zekere bloei door de opkomst van de turfstekerij. De turf diende als huisbrandstof. Er ontstond een levendige handel. De Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) maakte een einde aan de vooruitgang. Roosendaal en Wouw hadden zwaar te lijden van de rondtrekkende troepen. Plunderingen en brandstichtingen waren heel gewoon. Tientallen jaren was het West-Brabantse platteland vrijwel geheel verlaten.

Onder Lodewijk Napoleon werd Roosendaal in 1809 tot stad verheven, met als motivatie ‘de uitgestrektheid en de volkrijkheid’. In 1854 legde een Belgische maatschappij de spoorlijn naar Antwerpen aan. Dit betekende een geweldige impuls voor de ontwikkeling van Roosendaal. Aansluitingen met Rotterdam, Vlissingen en Breda maakten van het station Roosendaal een echt spoorwegknooppunt. Een open grens bestond toen nog niet. Douanekantoren en expeditiebedrijven vestigden zich al spoedig in de buurt van het grensstation. Om de groei van Roosendaal op te vangen, werd in 1907 een groot stationscomplex in gebruik genomen.

Met de samenvoeging van de gemeenten Wouw en Roosendaal en Nispen ontstond per 1 januari 1997 de huidige gemeente Roosendaal. Roosendaal telt 62 rijksmonumenten, 298 gemeentelijke monumenten en een archeologisch monument.

Station Roosendaal

De identiteit van Roosendaal wordt bepaald door de opbouw van de stad. Het is vooral het gebouwenbestand uit de 19e en 20e eeuw dat de identiteit van Roosendaal bepaalt. Daarnaast is kenmerkend de combinatie van de oude lintstructuur met moderne uitleggebieden. Dat is een weerspiegeling van de enorme groei van de plaats in de periode. De diverse wijken, het wegenpatroon, de lintenstructuur, markante oude gebouwen die overal te vinden zijn, maar misschien niet altijd opgemerkt worden, maken Roosendaal tot Roosendaal (stad en dorpen).

In de stad zijn er monumenten te vinden maar ook de dorpen karakteriseren zich door de aanwezigheid van markante objecten; zo zijn er onder meer de molen in Nispen, de Lambertuskerk in Wouw en het landgoed Wouwse Plantage.

De gemeente Roosendaal ziet zich in eerste instantie als moderne stad. Dit imago heeft onmiskenbaar te maken met de vrij late ontwikkeling van de stad. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw is de groei van Roosendaal begonnen. Die groei is na de Tweede Wereldoorlog in een stroomversnelling geraakt. Tegelijkertijd wil Roosendaal uitdrukkelijk waardevolle objecten behouden. Het gemeentebestuur en vele inwoners zijn zich ervan bewust dat ook de bouwkunst vanaf 1850 waardevol is en een fundamentele bijdrage levert aan de identiteit van de stad.

Het begrip ‘waardevolle objecten’ moet in breed verband geplaatst worden: het gaat niet alleen om panden, maar ook om stedebouwkundige structuren en straatpatronen. Ook groen, groenstructuren en archeologie dienen in dat verband de nodige aandacht te krijgen. Integraliteit is een belangrijk begrip: het gaat om de samenhang van allerlei waardevolle elementen. Pas dan ontstaat de meerwaarde van de individuele objecten en elementen. Deze beoogde samenhang is neergelegd in de beleidsnota “Toekomst voor het verleden’.

Contactgegevens

Gemeente Roosendaal
Afdeling Beleidsrealisatie
Team Ruimtelijke Ontwikkeling
Stadserf 1 Roosendaal

Postbus 5000
4700 KA Roosendaal