Putten

Kasteel de Vanenburg - GijsvdL
Kasteel de Vanenburg
Credit
Wikimedia Commons - GijsvdL
98
98

Gemeente Putten
Fontanusplein 1
3881 BZ Putten

www.putten.nl
info@putten.nl

0341 - 359611

Putten is een plaats op de grens van de Veluwe en de Gelderse Vallei, in de Nederlandse provincie Gelderland, en hoofdplaats van de gemeente Putten. Ten oosten en noordoosten van de plaats Putten ligt de Veluwe, het grootste natuurgebied van Nederland. Putten wordt in het zuiden en westen omringd door akkerland, dat onderdeel vormt van de noordoostelijke hoek van de Gelderse Vallei.

Monumenten

De gemeente Putten kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Gemeentelijk monument, Voormalig tolhuisje, Voorthuizerstraat 280 - Pim van Tend
Gemeentelijk monument, Voormalig tolhuisje, Voorthuizerstraat 280
Wikimedia Commons - Pim van Tend

Monumentenzorg Putten

De gemeente Putten zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Subsidie onderhoud en restauratie

De gemeente Putten stelt een subsidie beschikbaar voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten. 

Onderhoud

  • De subsidie voor onderhoud aan een gemeentelijk monument bedraagt 34% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 3.857,30 per kalenderjaar, mits door de provincie Gelderland aan de gemeente subsidie is verleend voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten en dit budget hiervoor toereikend is. 
  • Indien door de provincie Gelderland aan de gemeente geen subsidie is verleend voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten of dit budget niet meer toereikend is, bedraagt de subsidie voor onderhoud aan een gemeentelijk monument 20% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.269,- per kalenderjaar.
  • De subsidie voor onderhoud dient minimaal €681,- te zijn. Indien de werkzaamheden zelf worden uitgevoerd dan is dit minimaal €545,-. 

Restauratie
 

  • De subsidie voor restauratie van een gemeentelijk monument bedraagt 25,5% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 7.714,60, mits door de provincie Gelderland aan de gemeente subsidie is verleend voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten en dit budget hiervoor toereikend is.

  • Indien door de provincie Gelderland aan de gemeente geen subsidie is verleend voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten of dit budget niet meer toereikend is, bedraagt de subsidie voor restauratie van een gemeentelijk monument 15% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 4.538,-.

Wilt u meer weten over de voorwaarden? Bekijk dan de Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven