Leudal

Baexem - Lindelaan 8 Klooster Mariabosch - John Scholte
Baexem - Lindelaan 8 Klooster Mariabosch
Credit
Wikimedia Commons - John Scholte
113
113
125

Gemeente Leudal
Leudalplein 1
6093 HE Heythuysen

Postadres
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

www.leudal.nl
info@leudal.nl 
0475 - 859000

Leudal is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg is ontstaan uit de gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer. Het gemeentehuis staat in Heythuysen. De naam Leudal is ontleend aan het natuurgebied dat tussen de kernen Heythuysen, Roggel, Haelen, Nunhem en Neer gelegen is. Dit gebied is ontstaan door erosie door het beekje de Leu.

Monumenten

De gemeente Leudal kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Baexem - Kasteelbeer
Baexem
Wikimedia Commons - Kasteelbeer
Afbeelding
Stadsaanzicht

Bijzondere historische ruimtelijke structuren

De gemeente bevat een aantal kernen waarvan de historische ruimtelijke structuur nog aanwezig of herkenbaar is. Het betreft de oude kernen van Buggenum, Grathem, Horn en Neeritter en in mindere mate ook de kernen van Hunsel en Nuhnem. Voor de kernen van Neeritter en Grathem zijn in het verleden beschermde voorschriften in het bestemmingsplan opgenomen.

Monumentenzorg Leudal

De gemeente Leudal zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Via Duurzaam Leudal kunnen bewoners terecht voor uiteenlopende informatie over de gebieden waar de gemeente zich op richt en voor informatie over bijvoorbeeld welke leverancier een goede partij is wanneer u zonnepanelen wilt laten plaatsen of waarom je wel of niet zou kiezen voor een warmtepomp. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor het verduurzamen van uw woning. Ook monumentale panden kunnen hiervoor in aanmerking komen, bekijk hiervoor de voorwaarden. 

De Provincie Limburg helpt u graag met de stimuleringsregeling Duurzaam Thuis beschikbaar voor het uitvoeren van verduurzamende maatregels. Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Subsidie instandhouding

De gemeente wil haar cultureel erfgoed in stand houden en beschermen. Om dit te bereiken is een subsidieregeling opgesteld voor het periodiek onderhouden en restaureren van gemeentelijke monumenten. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten worden vastgesteld aan de hand van de Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten.

Subsidie instandhouding

De gemeente wil haar cultureel erfgoed in stand houden en beschermen. Om dit te bereiken is een subsidieregeling opgesteld voor het periodiek onderhouden en restaureren van kerkgebouwen die niet zijn aangewezen tot rijksmonument, historische relicten en niet rendabele rijksmonumenten. 

  • De subsidie voor buitengewoon herstel van kerkgebouwen die niet zijn aangewezen tot rijksmonument bedraagt maximaal 10% van de subsidiabele kosten.
  • De subsidie voor instandhouding van kleine cultuurhistorische relicten bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten.
  • De subsidie voor de restauratie van niet rendabele rijksmonumenten bedraagt maximaal 10% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele kosten.

Wilt u weten welke kosten subsidiabel zijn? Bekijk de Subsidieverordening Cultuurhistorisch Erfgoed Leudal.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Rijksmonument

Gaat u aan de slag met uw rijksmonument? Dan kunnen de onderhouds-, restauratie- of verduurzamingskosten behoorlijk oplopen. 

Voor het financieren van instandhoudingkosten komt u mogelijk in aanmerking voor een Restauratiefonds-hypotheek

Als u aan de slag gaat met het verduurzamen van uw rijksmonument dan kunt u een Duurzame Monumenten-Lening aanvragen. 

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

De bescherming van bijzondere historische ruimtelijke structuren in de Welstandsnota Leudal.

Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven