Leudal

Baexem - Lindelaan 8 Klooster Mariabosch - John Scholte
Baexem - Lindelaan 8 Klooster Mariabosch
Credit
Wikimedia Commons - John Scholte
113
113
125

Gemeente Leudal
Leudalplein 1
6093 HE Heythuysen

Postadres
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

www.leudal.nl
info@leudal.nl 
0475 - 859000

Leudal is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg is ontstaan uit de gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer. Het gemeentehuis staat in Heythuysen. De naam Leudal is ontleend aan het natuurgebied dat tussen de kernen Heythuysen, Roggel, Haelen, Nunhem en Neer gelegen is. Dit gebied is ontstaan door erosie door het beekje de Leu.

Monumenten

De gemeente Leudal kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont?

Baexem - Kasteelbeer
Baexem
Wikimedia Commons - Kasteelbeer
Afbeelding
Stadsaanzicht

Bijzondere historische ruimtelijke structuren

De gemeente bevat een aantal kernen waarvan de historische ruimtelijke structuur nog aanwezig of herkenbaar is. Het betreft de oude kernen van Buggenum, Grathem, Horn en Neeritter en in mindere mate ook de kernen van Hunsel en Nuhnem. Voor de kernen van Neeritter en Grathem zijn in het verleden beschermde voorschriften in het bestemmingsplan opgenomen.

Monumentenzorg Leudal

De gemeente Leudal zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Via Duurzaam Leudal kunnen bewoners terecht voor uiteenlopende informatie over verduurzaming in de gemeente.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie instandhouding

De gemeente wil haar cultureel erfgoed in stand houden en beschermen. Om dit te bereiken is een subsidieregeling opgesteld voor het periodiek onderhouden en restaureren van gemeentelijke monumenten. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten worden vastgesteld aan de hand van de Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven