Leidschendam-Voorburg

Leidschendam, Sluisplein 10 - Michiel1972
Leidschendam, Sluisplein 10
Credit
wikimedia Commons - Michiel1972
124
124

Gemeente Leidschendam - Voorburg
Koningin Wilhelminalaan 2
2264 BM  Leidschendam
www.lv.nl
14070

Leidschendam-Voorburg is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente wordt van zuidwest naar noordoost doorsneden door het Rijn-Schiekanaal, veelal beter bekend als de Vliet. Dit kanaal verdeelt het grondgebied in twee volkomen verschillende delen: ten westen van het kanaal is de gemeente geheel geürbaniseerd en bestaat uit de aan elkaar gegroeide steden Voorburg en Leidschendam; ten oosten van het kanaal ligt een relatief groot open veenweidegebied met daarin het dorp Stompwijk en de buurtschap Wilsveen.

Monumenten

De gemeente Leidschendam-Voorburg kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Swaensteyn, Raadhuis van Leidschendam-Voorburg- Vincent van Zeijst
Swaensteyn, Raadhuis van Leidschendam-Voorburg
Wikimedia Commons - Vincent van Zeijst

Monumentenzorg Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, een beeldbepalend pand of is uw pand ouder dan 50 jaar en staat het in een beschermd dorpsgezicht? Dan kunt u misschien een deel van de restauratiekosten van het pand vergoed krijgen via de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

  • Voor de restauratie van gemeentelijke monumenten bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.000.
  • Voor de restauratie van panden gelegen in het rijksbeschermd dorpsgezicht ‘Oude dorpskern Voorburg’ of ‘Sluiscomplex en omgeving', die geen monument zijn bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet een MeerJarenOnderhouds-Plan (MJOP) worden aangeleverd. De kosten hiervan worden vergoed tot een maximum van € 1.000. 

Wilt u weten welke kosten subsidiabel zijn? Bekijk de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven