Leiderdorp

Netherlands, Zuid-Holland, Leiderdorp, Oude_Rijn - Vincent van Zeijst
Netherlands, Zuid-Holland, Leiderdorp, Oude_Rijn
Credit
Wikimedia Commons - Vincent van Zeijst
32
32

Gemeente Leiderdorp

Gemeentehuis
Willem-Alexanderlaan 1
2351 DZ Leiderdorp

Algemeen postadres:
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp

www.leiderdorp.nl
info@leiderdorp.nl
071 - 5458500

Leiderdorp is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Binnen de gemeentegrenzen ligt nog het buurtschap Achthoven. Leiderdorp is vastgegroeid aan Leiden, maar beide gemeenten worden gescheiden door de rivieren de Zijl en de Oude Rijn.

Monumenten

De gemeente Leiderdorp kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Achthovense Molen - PeteBobb
Achthovense Molen
Wikimedia Commons - PeteBobb

Monumentenzorg Leiderdorp

De gemeente Leiderdorp zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

De gemeente Leiderdorp stelt een subsidie beschikbaar voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten. Een subsidie kan per monument één maal per subsidiejaar worden verleend en alleen als het monumentensubsidiebudget voor dat jaar toereikend is. De subsidie bedraagt in alle gevallen een derde deel van de goedgekeurde subsidiabele kosten, met een maximum van per aanvraag, per subsidiejaar. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Rijksmonumenten in de gemeente Leiderdorp

Naar boven