U bent hier

Monument gemeente Kampen
In uw regio:

Kampen

531 rijksmonumenten

Gemeente Kampen
Tel. (038)3392999
info@kampen.nl
www.kampen.nl

In uw regio:

Kampen

531 rijksmonumenten

Gemeente Kampen
Tel. (038)3392999
info@kampen.nl
www.kampen.nl

Kampen

De Hanzestad Kampen heeft een rijke historie en een lang verleden. Al in de 12de en 13de eeuw wordt er al gesproken over Kampen. Kampen ligt aan de monding van de IJssel die daar uitstroomde in het Noordzeegebied, de voormalige Zuiderzee en nu het IJsselmeer. Kampen is een gemeente met een grote rijkdom aan monumentale gebouwen. 534 daarvan zijn in het verleden reeds aangewezen tot rijksmonument. Kampen bevindt zich daarmee in de top 15 van grote monumentengemeenten. Daarnaast zijn er ook vele monumentale panden of objecten die van regionaal of lokaal belang zijn vanwege schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde.

Monumenten

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs besloten de gemeentelijke monumentenlijst uit te breiden. De aanwijzing van de gemeentelijke monumenten betekent een uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst (34) met 297 gebouwen en objecten tot in totaal 331 gemeentelijke monumenten. De aanwijzing van gemeentelijke monumenten is voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed een belangrijk onderdeel van het monumentenbeleid van de gemeente Kampen.

Een uitgebreide procedure van inventarisatie en beoordeling heeft in april 2004 geresulteerd in een conceptlijst met gemeentelijke monumenten. Met deze lijst is vervolgens de informatie en inspraakprocedure richting de eigenaren van de beoogde gemeentelijke monumenten opgestart. Een (klein) aantal eigenaren heeft een zienswijze ingediend. Na beoordeling van de zienswijzen is afgezien van de aanwijzing van één beoogd gemeentelijk monument. De overige zienswijzen zijn weerlegd. Deze panden of objecten kunnen op grond van de monumentenverordening, na advies van de Monumentenraad, door het college van Burgemeester en Wethouders worden aangewezen als gemeentelijk monument.
 
Naast andere vergunningen zoals bijvoorbeeld een bouwvergunning, heeft de eigenaar van een gemeentelijk monument voor bijna elke verandering aan het monument een monumentenvergunning nodig. Daarbij wordt beoordeeld of niet onnodig monumentale waarden van het monument verloren gaan. Alleen normaal onderhoud is zonder meer toegestaan. Daartegenover staat echter de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de restauratie van het gemeentelijk monument.

Contactgegevens

Gemeente Kampen
Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD Kampen
 
Postbus 5009
8260 GA Kampen
Fax. (038)3392655