Hillegom

Monument in Hillegom
7
7

Gemeente Hillegom
Tel. (0252) 537348
h.vanamstel@hillegom.nl
www.hillegom.nl

Hillegom is de noordelijkste gemeente van de Duin- en Bollenstreek van Zuid-Holland. De gemeente ligt tussen het strand en de steden Haarlem en Leiden en luchthaven Schiphol. In de jaren 1900-1930 ontwikkelde Hillegom zich tot een bollendorp. Er werden bloembollenschuren, exportbedrijven, kwekerswoningen en villa's gebouwd. Veel van deze panden zijn nu aangewezen als rijks- of gemeentelijke monumenten en beschermde dorpsgezichten. Nog altijd is Hillegom omgeven door kleurige bollenvelden, die mensen van over de hele wereld naar de Bollenstreek lokken!

Vergunningen

Gaat u uw monument onderhouden ga dan in overleg met uw gemeente, afdeling vergunningen van de gemeentewinkel 14 0252. Afhankelijk van de plannen (verbouwing, verbetering, groot onderhoud, enz.) wordt nagegaan of een bouw- en monumentenvergunning nodig is. Als dat zo is vraagt de gemeente de monumentencommissie om advies.

Restauratie

Restauratie van rijksmonumenten
Als eigenaar van een rijksmonument moet u veel keuzes maken bij restauratie van uw pand. Zeker als dit samenvalt met de aankoop. Hiervoor hebben het Nationaal Restauratiefonds en de afdeling Monumentenwacht van Erfgoedhuis Zuid-Holland een Quick Scan samengesteld.Deze scan geeft snel duidelijkheid over vragen als: wat moet er gebeuren en wat gaat het kosten?
 
Restauratie van gemeentelijke monumenten
Heeft u een gemeentelijk monument of een geregistreerd beeldbepalend pand binnen een beschermd dorpsgezicht?  En heeft u plannen restauratiewerkzaamheden uit te voeren? Dan kunt u hiervoor een lening met een lage rente aanvragen bij het Cultuurfonds voor Monumenten Zuid-Holland.
Als het fonds onvoldoende middelen overhoudt, komt u mogelijk in aanmerking voor de gemeentelijke leningsregeling.

Monumentenfonds 1818

Vanuit het MonumentenFonds 1818 worden in de regio Haaglanden laagrentende leningen verstrekt ten behoeve van verbouwingen, renovatie en restauratie van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken die (deels) een nieuwe bestemming krijgen.​​

Subsidie gemeentelijke woonhuismonumenten

Hillegom kan aan eigenaren van gemeentelijke woonhuismonumenten jaarlijks een subsidie verstrekken. Dat bedrag komt overeen met het bedrag dat is betaald aan onroerendzaak-belasting.
 
Voorwaarden zijn:

  • lidmaatschap van de Monumentenwacht
  • elke twee jaar inspectie van uw pand
  • dat het pand als woonhuis dient en normaal wordt onderhouden

Archeologie

De gemeente Hillegom heeft in samenwerking met Lisse en Noordwijkerhout een archeologische vindplaats en verwachtingenkaart laten opstellen, die de basis vormen voor het gemeentelijk archeologiebeleid.

Vrienden van Oud Hillegom

Een belangrijke ondersteunende organisatie voor monumentenzorg is de Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Deze instantie zet zich in voor het behoud, herstel en de verbetering van het landschap. Daarnaast heeft de stichting oog voor de woonomgeving, monumenten en de beeldbepalende panden in en om Hillegom.
 
Hillegomse monumenten zijn te herkennen aan schildjes. De rijksmonumenten hebben de bekende bordjes. De gemeentelijke monumenten hebben schildjes met het gemeentelijke logo. De gemeente stelt deze laatste schildjes kosteloos beschikbaar.

Naar boven