Heemstede

Kasteel Heemstede - GVR
Kasteel Heemstede
Credit
Wikimedia Commons - GVR
107
107

Gemeente Heemstede
Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede
www.heemstede.nl
14023

Heemstede is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen.

Monumenten

De gemeente Heemstede kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Molentje Heemstede - Jane023
Molentje Heemstede
Wikimedia Commons - Jane023

Monumentenzorg Heemstede

De gemeente Heemstede zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument dan kunt u een subsidie aanvragen voor het onderhoud en/of de restauratie van uw monument bij de gemeente Heemskerk. 

De subsidie genoemd bedraagt 50% van de door het college goedgekeurde subsidiabele kosten. Met een maximaal € 5.000 per jaar per monument.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Rijksmonumenten in de gemeente Heemstede

Naar boven