U bent hier

Monument gemeente Groningen
In uw regio:

Groningen

686 rijksmonumenten

Gemeente Groningen
T. 14 050
E. loketbouwenenwonen@groningen.nl

In uw regio:

Groningen

686 rijksmonumenten

Gemeente Groningen
T. 14 050
E. loketbouwenenwonen@groningen.nl

Groningen

Een millennium of twee is er gewerkt in en aan de stad Groningen. Een ontwikkeling in ruimte en tijd met de samenleving als drijfveer. Iedere generatie wil haar stad beter laten functioneren; breekt af, verandert, voegt toe. De bebouwde omgeving is de tastbare neerslag ervan. Het duizend jaar oude stratenpatroon en honderden middeleeuwse gebouwen zijn er nog, daarnaast is de stad ook vandaag het toneel van een constante stroom veranderingen. Daarmee is de stad een ‘levend artefact’.

Monumentenzorg

Het Gronings gemeentebestuur heeft enige faam opgebouwd met zijn ambities in stedenbouw en architectuur. De stad kent een traditionele maar tegelijkertijd ook dynamische en integrerende monumentenzorg.
Het stadsbeeld van alledag als het uitgangspunt van inclusieve stadsontwikkeling: verandering en aanpassing op basis van de waarden die integraal aan onze samenleving verbonden zijn, inclusief de rijke cultuurhistorie.

Heropening stadsschouwburg Groningen (foto Knelis, gemeente Groningen)De stadsschouwburg in Groningen na renovatie in 2016. Knelis, gemeente Groningen

Naast een gemeentebrede cultuurhistorische inbreng in planvorming voor nieuwe ontwikkelingen streeft Groningen naar inhoudelijke verdieping van de stadscultuur door systematisch bouwhistorisch onderzoek bij verbouwingen en archeologisch onderzoek bij bodemverstoring. Kortom, inbedding van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening als missie. Als we die missie kunnen volbrengen wordt monumentenzorg als afzonderlijke discipline op den duur misschien wel overbodig!

Gemeentelijke monumenten

Groningen heeft 776 gemeentelijke monumenten. Samen met nog 22 archeologische monumenten maakt dat een totaal van 798 gemeentelijke monumenten. Daarnaast kent de stad 8 beschermde stadsgezichten. De monumenten worden beschermd via de erfgoedverordening. Meer informatie is te vinden op de cultuurhistorische waardenkaart, een link naar deze kaart vindt u hier onder.

Contactgegevens

loket Bouwen en Wonen
Harm Buiterplein 1
9723 ZR Groningen

Postbus 7081
9701 JB Groningen

T: 14 050
E: loketbouwenenwonen@groningen.nl